Nordhavn – duńskie laboratorium energetyczne przyszłości

czwartek, 2 listopada 2017

DANIA: Największy w całej Skandynawii miejski projekt budowlany powstaje właśnie w Kopenhadze. To istne laboratorium dla inteligentnych technologii energetycznych przyszłości oraz szansa dla Danfoss na zaprezentowanie sztuki inteligentnego oraz przyjaznego dla klimatu ogrzewnictwa i chłodnictwa.

W ciągu kolejnych 50 lat dzielnica Nordhavn będzie domem dla 40 tys. nowych mieszkańców oraz 40 tys. miejsc pracy. Mając na uwadze wizję Kopenhagi jako pierwszej neutralnej emisyjnie stolicy na świecie, zrównoważony rozwój stał się częścią każdego aspektu nowo tworzonej dzielnicy.

Projekt pod nazwą EnergyLab Nordhavn będzie opracowywał i demonstrował rozwiązania w zakresie energii, jakie będziemy mogli wykorzystać w przyszłości. Pokaże jak elektryczność, ogrzewnictwo, budynki efektywnie energetycznie oraz transport elektryczny mogą zostać zintegrowane w jeden inteligentny, elastyczny i zoptymalizowany system energetyczny bazujący w dużej mierze na źródłach energii odnawialnej.

Danfoss na czele
Danfoss przewodzi projektowi Nordhavn w kwestii inteligentnych komponentów funkcjonujących w zintegrowanych systemach energetycznych. Celem tych działań jest zademonstrowanie i przeanalizowanie technicznych i ekonomicznych możliwości inteligentnego sterowania konkretnymi komponentami i systemami. Główne ich funkcje to dostawa usług w zakresie ogrzewnictwa i ciepłownictwa.

Technologie Danfoss wykorzystywane w Nordhavn gwarantujące efektywność oraz elastyczność systemu energetycznego składają się z podstacji ciepłowniczych bazujących na bardzo niskich temperaturach oraz sterowanych zdalnie termostatów grzejnikowych regulujących ogrzewanie w budynkach, jak również zapewniają wykorzystanie nadwyżki ciepła pochodzącej z systemów chłodniczych w supermarketach.

Złoty certyfikat 
Nordhavn jest unikalną dzielnicą. Dzięki uzyskaniu najwyższej oceny w kwestii przyjazności dla środowiska na poziomie dzielnicy oraz poszczególnych budynków, otrzymała ona złoty certyfikat od DGNB System jako jedyny miejski projekt budowlany.

EnergyLab Nordhavn to kluczowa składowa kopenhaskiego planu osiągnięcia neutralności emisyjnej do roku 2025. Sieć ciepłownicza w Kopenhadze jest jedną z największych, najstarszych i najbardziej efektywnych na świecie. Dostarcza ekologiczne, niezawodne i niedrogie ogrzewanie do 98% zabudowań miejskich.

Usprawnienia w sektorze grzewczym duńskiej stolicy są ważnym czynnikiem przyczyniającym się do generowania dużych oszczędności energii – niezbędnego do osiągnięcia obranego przez miasto celu klimatycznego. Przez ostatnie 40 lat, konsumpcja energii w duńskich budynkach została zmniejszona o 45% na m2. Ale gdyby każda część składowa systemu grzewczego w Kopenhadze pracowała optymalnie, miasto mogłoby zaoszczędzić kolejne 10% ciepła. A to oznaczałoby aż o 70 milionów USD niższe rachunki za ogrzewanie rocznie.

Jako że obszar metropolitarny Kopenhagi zamieszkuje 40% populacji kraju, rozwiązania takie jak EnergyLab Nordhavn z pewnością przyczynią się do osiągnięcia celów klimatycznych obranych przez kraj.

Efektywność energetyczna miast jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju

Departament ONZ ds. gospodarczo-społecznych oszacował, że do roku 2050 liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 9,8 miliarda, z czego 70% populacji będzie zamieszkiwało miasta.

To właśnie na miastach musimy skoncentrować swoje wysiłki, jeśli chcemy osiągnąć cele wynikające z porozumienia paryskiego, czyli zatrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie na poziomie niższym niż 2 stopnie Celsjusza.

Wejdź na naszą stronę poświęconą efektywności energetycznej miast i przekonaj się, dlaczego stanowi ona klucz do przekształcenia wyzwań, przed którymi stoimy, w szanse na przyszłość.