Danfoss ogrzewa hamburską „Bramę na świat”

czwartek, 2 listopada 2017

NIEMCY: HafenCity, zupełnie nowa dzielnica wybudowana w centrum Hamburga, to aktualnie największy śródmiejski projekt budowlany w Europie. Ponieważ zaangażowani w niego planiści wybrali najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania opracowane przy pomocy technologii Danfoss, dzielnica wyznacza zupełnie nowe zielone standardy.

Elbphilharmonie w HafenCity została otwarta w roku 2017 i od razu została okrzyknięta jednym z najciekawszych budynków nowoczesnej architektury. Nowy charakterystyczny obiekt w mieście nazwano „Bramą na świat”. Podczas gdy inni dbali o atrakcyjny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny oraz odpowiednią akustykę Elbphilharmonie, Danfoss wykonywał swoje prace „pod powierzchnią”, zapewniając komfort ogrzewania oraz ciepłą wodę – coś, czego nie usłyszysz, ale z pewnością poczujesz.

Elbphilharmonie to architektoniczna pierwsza liga HafenCity. Na obszarze 157 hektarów, maluje się pełne energii miasto wypełnione morskim powietrzem, łączące funkcje biznesowe i mieszkaniowe, kulturę z wypoczynkiem i turystykę z zapleczem zakupowym. HafenCity ustanawia nowe standardy właściwie zintegrowanej zabudowy, która bierze pod uwagę zarówno lokalne wymagania, jak i wysokie oczekiwania w kwestii urbanizacji oraz zrównoważonego rozwoju w takim samym stopniu.

Wykorzystanie 90% energii pierwotnej
Danfoss brał udział w budowie Elbphilharmonie i dostarczył komponenty, takie jak systemy dla ciepłej wody użytkowej oraz sieci ciepłowniczej. W otaczającej budynek dzielnicy HafenCity rozwiązania opracowane przez Danfoss utrzymują zużycie elektryczności, jak również energii wykorzystywanej w ogrzewnictwie i chłodnictwie na poziomie niezbędnego minimum, zarówno w budynkach, jak i w systemach dostaw. Do wszystkich budynków dociera ciepło z sieci elektrociepłowniczej. Kombinacja elektryczności i ciepła pozwala na wykorzystywanie nadwyżki ciepła z elektrowni do ogrzewania budynków w HafenCity, więc nie jest marnowana. Dzięki temu, można wykorzystać 90% energii pierwotnej – to koncept, który mógłby być z łatwością wdrożony również w innych dzielnicach mieszkalnych czy miastach. Oszczędności, jakie generuje to rozwiązanie w porównaniu do konwencjonalnych systemów dostaw ciepła ze źródeł kopalnych to ok. 3,7 miliona euro, jeśli chodzi o cenę paliw, oraz 14 tys. ton CO2 niewyemitowanego do atmosfery w ciągu roku.

Ciepło w HafenCity dystrybuowane jest poprzez podstacje Danfoss oraz systemy dostaw użytkowej ciepłej wody. Sprawia to, że każdy jeden kilowat energii wykorzystywany jest tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Budynki wyposażone są również w inne rozwiązania technologiczne Danfoss, które odpowiedzialne są za sterowanie zużyciem energii w systemach grzewczych i chłodniczych, jak również zapewniają komfortową temperaturę wewnątrz pomieszczeń.

Wszystko to pomaga Hamburgowi w realizacji własnej wizji HafenCity, jak również obranego przez miasto celu na rok 2020 – obniżenia emisji CO2 o 40%. 19% gospodarstw domowych w Hamburgu korzysta z sieci ciepłowniczych, podczas gdy średnia dla całych Niemiec to 13%. Politycy również wspierają rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej – planowane jest przyłączenie do niej kolejnych 50 tys. gospodarstw domowych do roku 2020.

Elbphilharmonie liczbach:

  • Całkowity koszt: 865,65 milionów euro
  • Całkowita waga: ok. 200.000 ton (tyle samo co 416.666 fortepianów, 722 Airbusów A380s lub 2,5 wycieczkowca Queen Mary 2)
  • Zużyta stal: ok. 18 tys. ton
  • Zużyty beton: ok. 63 tys. m³
  • Całkowita objętość brutto: ok. 485.600 m³
  • Całkowita powierzchnia: ok. 120 tys. m²
  • Najwyższy punkt: 110 m

Efektywność energetyczna miast jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju

Departament ONZ ds. gospodarczo-społecznych oszacował, że do roku 2050 liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 9,8 miliarda, z czego 70% populacji będzie zamieszkiwało miasta.

To właśnie na miastach musimy skoncentrować swoje wysiłki, jeśli chcemy osiągnąć cele wynikające z porozumienia paryskiego, czyli zatrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie na poziomie niższym niż 2 stopnie Celsjusza.

Wejdź na naszą stronę poświęconą efektywności energetycznej miast i przekonaj się, dlaczego stanowi ona klucz do przekształcenia wyzwań, przed którymi stoimy, w szanse na przyszłość.