Modułowe lub specyficzne dla obiektu systemy pośrednie

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Narzędzia i aplikacje

Sieci cieplne i chłodnicze mają różną wielkość, począwszy od mikrosieci zasilanych biomasą i innymi odnawialnymi źródłami energii, a skończywszy na dużych sieciach ciepłowniczych.

W większych układach wykorzystuje się zazwyczaj ciepło odpadowe z kogeneracji, spalania odpadów lub odzysku ciepła z procesów przemysłowych. Układy sieci ciepłowniczych mogą być również zasilane parą wodną, pod warunkiem spełnienia odpowiednich przepisów technicznych i przepisów bezpieczeństwa.

Nasze duże doświadczenie w projektowaniu i instalowaniu układów ciepłowniczych daje gwarancje, że sprostamy wszystkim wymaganiom danego zastosowania. Począwszy od kryteriów technicznych dostawcy energii i wymogów operatora, właściciela lub użytkownika budynku, poprzez bezpieczeństwo użytkowania, wydajność energetyczną aż po instalację i łatwość obsługi.

Cechy i korzyści

Kompleksowa oferta węzłów cieplnych od jednego dostawcy. 

Zintegrowane komponenty zapewniają bezpieczną pracę, zwiększają trwałość i minimalizują koszty przez cały okres eksploatacji. 

Korzyści ze zoptymalizowanej wymiany ciepła i efektywnej regulacji systemu.

DSE Flex: Elastyczna konstrukcja węzła cieplnego

Węzeł DSE Flex jest instalowany na podłodze, ma niewielkie gabaryty i został zaprojektowany z myślą o szybkim i bezpiecznym transporcie. Nadaje się do ogrzewania budynków wielorodzinnych, komercyjnych i przemysłowych.

Gama produktów

Narzędzia i aplikacje