Wsparcie Danfoss Ally™

  • Przegląd
  • Filmy
  • Oprogramowanie
  • FAQ
  • Dokumentacja
Danfoss Ally™​ - Inteligentne rozwiązanie działające w chmurze

Danfoss Ally™​ - Inteligentne rozwiązanie działające w chmurze

Z Danfoss Ally™ masz pełną kontrolę nad grzejnikami i wodnym ogrzewaniem podłgowym, z dowolnego miejsca i o każdej porze. Połączenie z Amazon Alexa i Asystentem Google.​

Danfoss Ally™ oferuje pełne spektrum korzyści inteligentnego ogrzewania - w prostej w obsłudze aplikacji mobilnej. 

Oferta produktowa Danfoss Ally™

Filmy

Pełna lista nagrań

Oprogramowanie

Ally™ oprogramowanie

Pobierz oprogramowanie Ally™ 1.08

Danfoss Ally™ automatycznie aktualizuje się do najnowszej wersji oprogramowania. Odbywa się to za pośrednictwem chmury. Aplikacja powiadamia użytkownika o dostępności nowego oprogramowania. Instalacja oprogramowania trwa około 1 minuty.

FAQ

Na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi w samej aplikacji Danfoss Ally™

W dolnym menu wybierz „JA” — „Ustawienia” — „Powiadomienia push”.

Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ może być również sterowany ręcznie przez obracanie pokrętłem. Nowa nastawa temperatury będzie obowiązywać do kolejnego zaprogramowanego okresu.

Open the app, choose the room tile you need, press upper left-side Menu button, press “Schedule” and you can add up to 3 comfort periods per day.

Otwórz aplikację, wybierz pomieszczenie, naciśnij lewy górny przycisk menu, naciśnij „Ustaw” i możesz dodać do 3 okresów komfortu na dzień.

Wybierz z menu “Ja” -> “Zarządzanie domem” -> Wybierz nazwę rodziny i członka rodziny, którego chcesz usunąć -> “Usuń członka”

Przejdź do menu „Ja” — „Zarządzanie domem” — wybierz nazwę rodziny — „Dodaj członków”. Po dodaniu nowej osoby do listy aplikacji może ona zarządzać inteligentnym systemem grzewczym.

Każdy członek rodziny znajdujący się na liście w aplikacji może utworzyć nowy lub nadpisać bieżący harmonogram.

Jeśli język smartfona jest ustawiony jako: duński, niemiecki, czeski, włoski, polski lub francuski — aplikacja automatycznie ustawia ten sam język. W przeciwnym razie język angielski jest ustawiony jako domyślny.

Jeśli połączenie internetowe nagle zaniknie, rozwiązanie Danfoss Ally™ nadal działa z bieżącymi ustawieniami. Możliwość sterowania systemem za pomocą aplikacji Danfoss Ally™ jest jednak niedostępna do czasu przywrócenia połączenia internetowego. Termostaty grzejnikowe będą regulować temperaturę zgodnie z nastawą zapisaną na wyświetlaczu niezależnie od tego, czy jest połączenie z bramką, czy nie. Uwaga: Połączenie z Internetem jest niezbędne podczas pierwszego uruchomienia systemu. 

Funkcja "Pre-Heat" (prognozowania) zapewnia osiągnięcie temperatury komfortu o określonej godzinie. Czas ogrzewania jest regulowany w sposób ciągły w zależności od zmian temperatury.

1. Funkcja "Pre-Heat" zapewnia żądaną temperaturę w określonym czasie;

2. Funkcja "Pre-Heat" wykorzystuje dane z poprzednich 7 dni, aby osiągnąć właściwą temperaturę we właściwym czasie.

3. Funkcja "Pre-Heat" jest wrażliwa na duże i gwałtowne zmiany temperatury.

 

Bramka Danfoss Ally™ oraz smartfon z aplikacją Danfoss Ally™ muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, aby możliwe było nawiązanie połączenia między bramką a aplikacją.

Bramkę należy umieścić w centralnym miejscu domu lub potrzebny jest wzmacniacz sygnału.

Jeśli w jednym pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden grzejnik, są one automatycznie łączone w jedną grupę. Oznacza to, że nie ma potrzeby zmiany ustawień temperatury dla każdego grzejnika. Wystarczy dokonać zmiany dla grupy, co będzie dotyczyło wszystkich grzejników w tym samym pomieszczeniu. Należy jednak pamiętać, że jeśli zmiana temperatury została dokonana tylko dla jednego grzejnika, nie dotyczy to pozostałych grzejników w tym samym pomieszczeniu.

Żywotność baterii wynosi do 2 lat. Miesiąc przed całkowitym rozładowaniem na wyświetlaczu termostatu pojawi się symbol niskiego poziomu baterii, a powiadomienia PUSH informują o konieczności wymiany baterii.

Bramka Danfoss Ally™ może być połączona z Internetem tylko za pomocą kabla Ethernet i nie obsługuje połączenia Wi-Fi.

Bramę Danfoss Ally™ Gateway można podłączyć do głównego sterownika nadrzędnego Danfoss Icon™ za pomocą modułu Danfoss Icon™ Zigbee, który umożliwia sterowanie wodnym ogrzewaniem podłogowym.

Podręcznik użytkownika The Danfoss Ally™ tutaj
Krótka instrukcja termostatu grzejnikowego Danfoss Ally™ tutaj
Krótka instrukcja Bramki Danfoss Ally™ tutaj

Bramka Danfoss Ally™ 128 urządzeń
Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ 32 urządzeń
Wzmacniacz Danfoss Ally™ Zigbee  128 urządzeń
Danfoss Icon™ Zigbee Moduł 20 urządzeń
Danfoss Icon™ regulator nadrzędny (wodne ogrzewanie podłogowe) 20 urządzeń
Pokojów w aplikacji 128 pokojów
Urządzeń w pomieszczeniu 255 urządzeń

Obecnie Danfoss Ally™ obsługuje Amazon Alexa i Google Assistant, ale nie obsługuje takich systemów jak Apple HomeKit, Google Home, IFTTT lub Samsung SmartThings. 

Powiązanie z Amazon Alexa:

Zainstaluj aplikację Amazon Alexa App z Google Play lub App Store;

Otwórz aplikację Amazon Alexa App i zarejestruj nowe konto. Jeśli masz już konto, zaloguj się;

Przejdź do Menu -> Skills & Games -> wpisz „Danfoss Ally™” -> wybierz Danfoss Ally™ App - > Enable to use -> wypełnij formularze rejestracyjne -> Zatwierdź aplikację i odkryj nowe urządzenia do nawiązania połączenia. Po dodaniu nowych urządzeń do aplikacji Amazon Alexa App przejdź do sekcji „Devices” i znajdź nowe urządzenia, które zaczną używać poleceń głosowych wymienionych poniżej, aby sterować systemem.

Powiązanie z Asystentem Google:

Zainstaluj aplikację Google Home z Google Play;

Otwórz aplikację i zaloguj się;

Naciśnij ikonę menu „+” i wybierz „Set up device”;

Wybierz „New devices”, wpisz Danfoss Ally™ i wybierz aplikację.

Autoryzuj aplikację i odkryj nowe urządzenia do nawiązania połączenia. Po dodaniu nowych urządzeń należy pogrupować je w odpowiednie pomieszczenia i zacząć używać poleceń głosowych wymienionych poniżej w celu sterowania systemem.

Wzory poleceń głosowych:

– Alexa/Okay Google, what is the temperature in (nazwa pomieszczenia)?

– Alexa/Okay Google, turn up/down the heat in (nazwa pomieszczenia).

– Alexa/Okay Google, set the temperature in (nazwa pomieszczenia) to 24°.

Gdy termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ wykryje otwarcie okna, automatycznie wyłączy ogrzewanie na 30 minut, po czym ogrzewanie w pomieszczeniu zostanie automatycznie wznowione. Ogrzewanie zostanie wyłączone tylko w pomieszczeniach, w których termostat wysyła powiadomienie o otwartym oknie. Jeśli w tym samym pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden grzejnik, tylko jeden termostat musi zarejestrować otwarte okno, po czym wszystkie grzejniki w tym pomieszczeniu zostaną wyłączone.

Uwaga:

· Grzejnik musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie okna (które jest najczęściej używane). Jeśli grzejnik znajduje się np. 10 metrów od okna, wykrycie spadku temperatury przez termostat może być trudne, co jest niezbędne do wyłączenia ogrzewania.

· Pomiędzy zakończeniem „otwartego okna” a rozpoczęciem nowego okresu musi upłynąć co najmniej 45 minut.

· Pierwsza aktywacja funkcji „otwartego okna” następuje 75 minut po włożeniu baterii.

· Jeśli mieszkasz w domu bez systemu wentylacji, zalecamy wietrzenie całego domu dwa razy dziennie przez minimum 5 minut, otwierając okna po przeciwnych stronach domu.

Symbol anteny musi migać, gdy bramka Danfoss Ally™ wyszukuje urządzenie. Jeśli symbol anteny nie miga, należy przywrócić ustawienia fabryczne:
1. Wyjmij jedną baterię
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas ponownego wkładania baterii
3. Przytrzymaj przycisk przez co najmniej 5 sekund lub do momentu, gdy silnik zacznie się poruszać
Krótkie naciśnięcie przycisku powinno spowodować miganie symbolu anteny.
Należy pamiętać, że Bramka Danfoss Ally™ może potrzebować do 60 sekund na wyszukanie urządzenia.

Wzmacniacz Danfoss Zigbee został zaprojektowany w celu rozszerzenia zasięgu bezprzewodowego od bramki Danfoss Ally™ do głowic Danfoss Ally™ lub modułu Danfoss Icon Zigbee. Jeśli wzmacniacz Danfoss Zigbee zostanie umieszczony w miejscu, w którym nie jest aktywny - to oznacza, że żadne z urządzeń nie komunikuje się za pośrednictwem wzmacniacza, dioda LED zacznie migać, wskazując, że nie jest używana. Spróbuj przenieść wzmacniacz w inne miejsce.

Tryb parowania aktywuje się krótkim naciśnięciem przycisku. ZIELONA dioda LED musi szybko migać, gdy moduł Danfoss Icon™ Zigbee szuka bramki Danfoss Ally™. Jeśli zielona dioda nie miga szybko, należy przywrócić ustawienia fabryczne:
1. Odłącz kabel LAN od modułu Danfoss Icon™ Zigbee
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas ponownego podłączania kabla LAN
3. Przytrzymaj przycisk do czasu aż dioda świeci stałym czerwonym światłem i zwolnij przycisk.
Krótkie naciśnięcie przycisku powinno spowodować szybkie miganie zielonej diody LED.
Należy pamiętać, że bramka Danfoss Ally™ może potrzebować do 60 sekund na wykrycie urządzenia.

Brama Danfoss Ally™:
Aktualizacje oprogramowania są instalowane automatycznie po wydaniu nowej wersji oprogramowania.
Termostat elektroniczny Danfoss Ally™:
Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie dla Danfoss Ally™, po wejściu do menu sterowania urządzeniem zostanie wyświetlony komunikat. Proces aktualizacji można rozpocząć natychmiast. Aktualizacja termostatu grzejnikowego Danfoss Ally™ może zająć do 90 minut. Ważne jest, aby aktualizacja została zakończona przed przejściem do następnego termostatu grzejnikowego Danfoss Ally™. Aktualizacja będzie kontynuowana po zamknięciu aplikacji, a jeśli powiadomienie PUSH jest włączone, zostaniesz powiadomiony o zakończeniu aktualizacji.

Wersja oprogramowania dla urządzeń iOS ≥ V10.0, dla urządzeń Android ≥ V5.0.

1. Zdejmij obudowę głowicy Danfoss Ally™
2. Wyjmij jedną z dwóch baterii
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk obok cyfrowego wyświetlacza / ekranu
4. Włóż baterię i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 5 sekund lub do momentu, gdy silnik zacznie się poruszać
5. Głowica Danfoss Ally™ jest teraz zresetowany
6. Załóż ponownie obudowę termostatu grzejnikowego Ally™

1. Podłącz kabel zasilający i kabel Ethernet do odpowiednich wejść.
2. Naciśnij przycisk resetowania na obudowie bramki w pobliżu złączy zasilania i Ethernet.
3. Dwie zielone diody LED powinny zacząć migać. Bramka jest resetowana.
4. Gdy dwie zielone diody LED świecą się ciągle, brama podłączona prawidłowo.

W obecnej wersji aplikacji Danfoss Ally™ blokada przez dziećmi i montaż w wersji pionowej nie są dostępne. Nasi programiści pracują, aby funkcje te pojawiły się w najbliższej aktualizacji oprogramowania. 

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Karta katalogowa Ally Gateway Niemiecki Multiple 31 sty, 2021 523.3 KB .pdf
Ulotka Ally leaflet_M65 Niemiecki Austria 08 paź, 2020 536.8 KB .pdf
Karta katalogowa Ally Radiator thermostat Niemiecki Multiple 01 paź, 2020 1.6 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Duński Dania 21 sty, 2021 1.7 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Węgierski Węgry 29 wrz, 2020 600.9 KB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Niemiecki Niemcy 09 lis, 2020 1.9 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Francuski Francja 28 paź, 2020 1.3 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Czeski Republika Czeska 29 paź, 2020 4.6 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Fiński Finlandia 19 mar, 2021 1.3 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Angielski Multiple 09 wrz, 2020 1.3 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Estoński Estonia 11 sty, 2021 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Bramka Danfoss Ally™ (Arkusz informacyjny) Polski Polska 31 sty, 2021 511.3 KB .pdf
Ulotka Danfoss Ally Leaflet M65 Szwedzki Szwecja 28 sty, 2021 1.3 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally Starter Pack Niemiecki Multiple 18 wrz, 2020 895.4 KB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (Podręcznik użytkownika) Polski Polska 02 lut, 2021 2.7 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Rosyjski Rosja 20 lip, 2021 9.4 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Niemiecki Niemcy 02 lut, 2021 2.6 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Duński Dania 02 lut, 2021 2.6 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Francuski Francja 02 lut, 2021 2.6 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Włoski Włochy 02 lut, 2021 2.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Litewski Litwa 08 cze, 2021 3.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Fiński Finlandia 02 wrz, 2020 2.1 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 25 wrz, 2020 1.7 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway Ukraiński Ukraina 07 cze, 2021 530.1 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Niemiecki Niemcy 31 sty, 2021 508.5 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Czeski Republika Czeska 31 sty, 2021 494.3 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Duński Dania 31 sty, 2021 484.0 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Estoński Estonia 31 sty, 2021 495.0 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Francuski Francja 31 sty, 2021 495.5 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Angielski Multiple 11 cze, 2021 531.8 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Szwedzki Szwecja 12 paź, 2020 508.9 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Słowacki Słowacja 31 sty, 2021 507.1 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Turecki Turcja 31 sty, 2021 503.7 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Francuski Szwajcaria 31 sty, 2021 492.0 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Chorwacki Chorwacja 31 sty, 2021 456.4 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Islandzki Islandia 31 sty, 2021 505.5 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Włoski Włochy 31 sty, 2021 441.8 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Łotewski Łotwa 31 sty, 2021 518.4 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Litewski Litwa 08 cze, 2021 715.9 KB .pdf
Instrukcja montażu Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Francuski; Włoski; Polski; Ukraiński Multiple 11 cze, 2021 921.6 KB .pdf
Instrukcja montażu Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Rosyjski Rosja 30 mar, 2021 842.3 KB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Estoński Estonia 25 kwi, 2021 2.5 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Angielski Multiple 02 lut, 2021 2.6 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Czeski Republika Czeska 29 sty, 2021 7.9 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Słowacki Słowacja 29 sty, 2021 5.4 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Słoweński Słowenia 25 kwi, 2021 2.6 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Turecki Turcja 25 kwi, 2021 2.5 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Łotewski Łotwa 25 kwi, 2021 2.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Fiński Finlandia 02 wrz, 2020 684.8 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 25 wrz, 2020 575.8 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat Ukraiński Ukraina 07 cze, 2021 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Szwedzki Szwecja 14 wrz, 2021 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Czeski Multiple 08 wrz, 2020 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Duński Dania 08 wrz, 2020 1.0 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Angielski Multiple 13 maj, 2021 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Francuski Francja 08 wrz, 2020 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Włoski Włochy 08 wrz, 2020 1.5 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Francuski Szwajcaria 14 wrz, 2020 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Estoński Estonia 31 sty, 2021 1.5 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Łotewski Łotwa 31 sty, 2021 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Turecki Turcja 31 sty, 2021 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Słowacki Słowacja 11 mar, 2021 2.1 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Chorwacki Chorwacja 31 sty, 2021 1.5 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Islandzki Islandia 31 sty, 2021 1.6 MB .pdf
Instrukcja montażu Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Francuski; Włoski; Polski; Ukraiński Multiple 11 cze, 2021 3.3 MB .pdf
Instrukcja montażu Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Rosyjski Rosja 05 maj, 2021 3.4 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat Data Sheet CS 014G2460 Czeski Republika Czeska 08 wrz, 2020 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Niemiecki Niemcy 18 wrz, 2020 880.5 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Francuski Szwajcaria 18 wrz, 2020 862.0 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Francuski Francja 18 wrz, 2020 865.2 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Islandzki Islandia 31 sty, 2021 838.5 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Litewski Litwa 01 cze, 2021 2.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Angielski Multiple 11 cze, 2021 913.3 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Rosyjski Rosja 27 lip, 2021 995.6 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Włoski Włochy 18 wrz, 2020 810.5 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Estoński Estonia 31 sty, 2021 827.7 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Turecki Turcja 31 sty, 2021 836.6 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Ukraiński Ukraina 07 cze, 2021 981.0 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Czeski Republika Czeska 18 wrz, 2020 867.9 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Fiński Finlandia 02 wrz, 2020 1.0 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Łotewski Łotwa 31 sty, 2021 850.4 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Słowacki Słowacja 31 sty, 2021 840.1 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Duński Dania 18 wrz, 2020 700.3 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 25 wrz, 2020 961.7 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Szwedzki Szwecja 12 paź, 2020 861.3 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Chorwacki Chorwacja 31 sty, 2021 788.6 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack Zawiera Bramkę i Termostat Grzejnikowy (Arkusz informacyjny) Polski Polska 18 wrz, 2020 882.1 KB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Fiński Finlandia 06 paź, 2015 5.1 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Litewski Litwa 04 gru, 2015 5.0 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Rosyjski Rosja 04 gru, 2015 5.2 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Chiński (CN) Chiny 04 gru, 2015 5.2 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Turecki Turcja 04 gru, 2015 3.6 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Duński Dania 19 wrz, 2019 2.8 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Niemiecki Multiple 19 maj, 2017 2.7 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating (Application Guide) Angielski Multiple 06 lip, 2021 8.1 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Szwedzki Szwecja 10 mar, 2015 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Turecki Turcja 01 gru, 2015 5.4 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Rosyjski Rosja 01 gru, 2015 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Chiński (CN) Chiny 01 gru, 2015 5.9 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Niemiecki Austria 29 paź, 2014 4.2 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Czeski Republika Czeska 24 paź, 2014 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Litewski Litwa 04 gru, 2015 5.6 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Francuski Francja 19 paź, 2015 7.5 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Product guide Duński Dania 14 sie, 2017 5.0 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating (Product guide) Angielski Multiple 12 lis, 2020 29.9 MB .pdf
Ulotka Poznaj Danfoss Ally Polski Polska 29 wrz, 2020 1.2 MB .pdf
Poradnik projektanta Projektowanie systemów wodnego ogrzewania podłogowego Polski Polska 06 paź, 2015 5.1 MB .pdf
Karta katalogowa Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ (Arkusz informacyjny) Polski Polska 08 wrz, 2020 1.6 MB .pdf
Katalog Wodne ogrzewanie podłogowe - katalog produktów. Łatwe, sprawdzone i opłacalne Polski Polska 16 mar, 2016 5.7 MB .pdf