Wsparcie Danfoss Ally™

  • Przegląd
  • Filmy
  • Oprogramowanie
  • FAQ
  • Dokumentacja
Danfoss Ally™​ - Inteligentne rozwiązanie działające w chmurze

Danfoss Ally™​ - Inteligentne rozwiązanie działające w chmurze

Z Danfoss Ally™ masz pełną kontrolę nad grzejnikami i wodnym ogrzewaniem podłogowym, z dowolnego miejsca i o każdej porze. Połączenie z Amazon Alexa i Asystentem Google.​

Danfoss Ally™ oferuje pełne spektrum korzyści inteligentnego ogrzewania - w prostej w obsłudze aplikacji mobilnej. 

Oferta produktowa Danfoss Ally™

Filmy

Pełna lista nagrań

Oprogramowanie

Ally™ oprogramowanie

Termostat grzejnikowy Danfoss Ally

Oprogramowanie przeznaczone jest do obsługi partnerów integracyjnych Zigbee, którzy zintegrowali termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ z własnym systemem (innym niż Danfoss).

FAQ

Na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi w samej aplikacji Danfoss Ally™

W dolnym menu wybierz „JA” — „Ustawienia” — „Powiadomienia push”.

Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ może być również sterowany ręcznie przez obracanie pokrętłem. Nowa nastawa temperatury będzie obowiązywać do kolejnego zaprogramowanego okresu.

Open the app, choose the room tile you need, press upper left-side Menu button, press “Schedule” and you can add up to 3 comfort periods per day.

Otwórz aplikację, wybierz pomieszczenie, naciśnij lewy górny przycisk menu, naciśnij „Ustaw” i możesz dodać do 3 okresów komfortu na dzień.

Wybierz z menu “Ja” -> “Zarządzanie domem” -> Wybierz nazwę rodziny i członka rodziny, którego chcesz usunąć -> “Usuń członka”

Przejdź do menu „Ja” — „Zarządzanie domem” — wybierz nazwę rodziny — „Dodaj członków”. Po dodaniu nowej osoby do listy aplikacji może ona zarządzać inteligentnym systemem grzewczym.

Każdy członek rodziny znajdujący się na liście w aplikacji może utworzyć nowy lub nadpisać bieżący harmonogram.

Jeśli język smartfona jest ustawiony jako: duński, niemiecki, czeski, włoski, polski lub francuski — aplikacja automatycznie ustawia ten sam język. W przeciwnym razie język angielski jest ustawiony jako domyślny.

Jeśli połączenie internetowe nagle zaniknie, rozwiązanie Danfoss Ally™ nadal działa z bieżącymi ustawieniami. Możliwość sterowania systemem za pomocą aplikacji Danfoss Ally™ jest jednak niedostępna do czasu przywrócenia połączenia internetowego. Termostaty grzejnikowe będą regulować temperaturę zgodnie z nastawą zapisaną na wyświetlaczu niezależnie od tego, czy jest połączenie z bramką, czy nie. Uwaga: Połączenie z Internetem jest niezbędne podczas pierwszego uruchomienia systemu. 

Funkcja "Pre-Heat" (prognozowania) zapewnia osiągnięcie temperatury komfortu o określonej godzinie. Czas ogrzewania jest regulowany w sposób ciągły w zależności od zmian temperatury.

1. Funkcja "Pre-Heat" zapewnia żądaną temperaturę w określonym czasie;

2. Funkcja "Pre-Heat" wykorzystuje dane z poprzednich 7 dni, aby osiągnąć właściwą temperaturę we właściwym czasie.

3. Funkcja "Pre-Heat" jest wrażliwa na duże i gwałtowne zmiany temperatury.

 

Bramka Danfoss Ally™ oraz smartfon z aplikacją Danfoss Ally™ muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, aby możliwe było nawiązanie połączenia między bramką a aplikacją.

Bramkę należy umieścić w centralnym miejscu domu lub potrzebny jest wzmacniacz sygnału.

Jeśli w jednym pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden grzejnik, są one automatycznie łączone w jedną grupę. Oznacza to, że nie ma potrzeby zmiany ustawień temperatury dla każdego grzejnika. Wystarczy dokonać zmiany dla grupy, co będzie dotyczyło wszystkich grzejników w tym samym pomieszczeniu. Należy jednak pamiętać, że jeśli zmiana temperatury została dokonana tylko dla jednego grzejnika, nie dotyczy to pozostałych grzejników w tym samym pomieszczeniu.

Żywotność baterii wynosi do 2 lat. Miesiąc przed całkowitym rozładowaniem na wyświetlaczu termostatu pojawi się symbol niskiego poziomu baterii, a powiadomienia PUSH informują o konieczności wymiany baterii.

Bramka Danfoss Ally™ może być połączona z Internetem tylko za pomocą kabla Ethernet i nie obsługuje połączenia Wi-Fi.

Bramę Danfoss Ally™ Gateway można podłączyć do głównego sterownika nadrzędnego Danfoss Icon™ za pomocą modułu Danfoss Icon™ Zigbee, który umożliwia sterowanie wodnym ogrzewaniem podłogowym.

Podręcznik użytkownika The Danfoss Ally™ tutaj
Krótka instrukcja termostatu grzejnikowego Danfoss Ally™ tutaj
Krótka instrukcja Bramki Danfoss Ally™ tutaj

Bramka Danfoss Ally™ 128 urządzeń
Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ 32 urządzeń
Wzmacniacz Danfoss Ally™ Zigbee  128 urządzeń
Danfoss Icon™ Zigbee Moduł 20 urządzeń
Danfoss Icon™ regulator nadrzędny (wodne ogrzewanie podłogowe) 20 urządzeń
Pokojów w aplikacji 128 pokojów
Urządzeń w pomieszczeniu 255 urządzeń

Obecnie Danfoss Ally™ obsługuje Amazon Alexa i Google Assistant, ale nie obsługuje takich systemów jak Apple HomeKit, Google Home, IFTTT lub Samsung SmartThings. 

Powiązanie z Amazon Alexa:

Zainstaluj aplikację Amazon Alexa App z Google Play lub App Store;

Otwórz aplikację Amazon Alexa App i zarejestruj nowe konto. Jeśli masz już konto, zaloguj się;

Przejdź do Menu -> Skills & Games -> wpisz „Danfoss Ally™” -> wybierz Danfoss Ally™ App - > Enable to use -> wypełnij formularze rejestracyjne -> Zatwierdź aplikację i odkryj nowe urządzenia do nawiązania połączenia. Po dodaniu nowych urządzeń do aplikacji Amazon Alexa App przejdź do sekcji „Devices” i znajdź nowe urządzenia, które zaczną używać poleceń głosowych wymienionych poniżej, aby sterować systemem.

Powiązanie z Asystentem Google:

Zainstaluj aplikację Google Home z Google Play;

Otwórz aplikację i zaloguj się;

Naciśnij ikonę menu „+” i wybierz „Set up device”;

Wybierz „New devices”, wpisz Danfoss Ally™ i wybierz aplikację.

Autoryzuj aplikację i odkryj nowe urządzenia do nawiązania połączenia. Po dodaniu nowych urządzeń należy pogrupować je w odpowiednie pomieszczenia i zacząć używać poleceń głosowych wymienionych poniżej w celu sterowania systemem.

Wzory poleceń głosowych:

– Alexa/Okay Google, what is the temperature in (nazwa pomieszczenia)?

– Alexa/Okay Google, turn up/down the heat in (nazwa pomieszczenia).

– Alexa/Okay Google, set the temperature in (nazwa pomieszczenia) to 24°.

Gdy termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ wykryje otwarcie okna, automatycznie wyłączy ogrzewanie na 30 minut, po czym ogrzewanie w pomieszczeniu zostanie automatycznie wznowione. Ogrzewanie zostanie wyłączone tylko w pomieszczeniach, w których termostat wysyła powiadomienie o otwartym oknie. Jeśli w tym samym pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden grzejnik, tylko jeden termostat musi zarejestrować otwarte okno, po czym wszystkie grzejniki w tym pomieszczeniu zostaną wyłączone.

Uwaga:

· Grzejnik musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie okna (które jest najczęściej używane). Jeśli grzejnik znajduje się np. 10 metrów od okna, wykrycie spadku temperatury przez termostat może być trudne, co jest niezbędne do wyłączenia ogrzewania.

· Pomiędzy zakończeniem „otwartego okna” a rozpoczęciem nowego okresu musi upłynąć co najmniej 45 minut.

· Pierwsza aktywacja funkcji „otwartego okna” następuje 75 minut po włożeniu baterii.

· Jeśli mieszkasz w domu bez systemu wentylacji, zalecamy wietrzenie całego domu dwa razy dziennie przez minimum 5 minut, otwierając okna po przeciwnych stronach domu.

Symbol anteny musi migać, gdy bramka Danfoss Ally™ wyszukuje urządzenie. Jeśli symbol anteny nie miga, należy przywrócić ustawienia fabryczne:
1. Wyjmij jedną baterię
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas ponownego wkładania baterii
3. Przytrzymaj przycisk przez co najmniej 5 sekund lub do momentu, gdy silnik zacznie się poruszać
Krótkie naciśnięcie przycisku powinno spowodować miganie symbolu anteny.
Należy pamiętać, że Bramka Danfoss Ally™ może potrzebować do 60 sekund na wyszukanie urządzenia.

Wzmacniacz Danfoss Zigbee został zaprojektowany w celu rozszerzenia zasięgu bezprzewodowego od bramki Danfoss Ally™ do głowic Danfoss Ally™ lub modułu Danfoss Icon Zigbee. Jeśli wzmacniacz Danfoss Zigbee zostanie umieszczony w miejscu, w którym nie jest aktywny - to oznacza, że żadne z urządzeń nie komunikuje się za pośrednictwem wzmacniacza, dioda LED zacznie migać, wskazując, że nie jest używana. Spróbuj przenieść wzmacniacz w inne miejsce.

Tryb parowania aktywuje się krótkim naciśnięciem przycisku. ZIELONA dioda LED musi szybko migać, gdy moduł Danfoss Icon™ Zigbee szuka bramki Danfoss Ally™. Jeśli zielona dioda nie miga szybko, należy przywrócić ustawienia fabryczne:
1. Odłącz kabel LAN od modułu Danfoss Icon™ Zigbee
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas ponownego podłączania kabla LAN
3. Przytrzymaj przycisk do czasu aż dioda świeci stałym czerwonym światłem i zwolnij przycisk.
Krótkie naciśnięcie przycisku powinno spowodować szybkie miganie zielonej diody LED.
Należy pamiętać, że bramka Danfoss Ally™ może potrzebować do 60 sekund na wykrycie urządzenia.

Brama Danfoss Ally™:
Aktualizacje oprogramowania są instalowane automatycznie po wydaniu nowej wersji oprogramowania.
Termostat elektroniczny Danfoss Ally™:
Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie dla Danfoss Ally™, po wejściu do menu sterowania urządzeniem zostanie wyświetlony komunikat. Proces aktualizacji można rozpocząć natychmiast. Aktualizacja termostatu grzejnikowego Danfoss Ally™ może zająć do 90 minut. Ważne jest, aby aktualizacja została zakończona przed przejściem do następnego termostatu grzejnikowego Danfoss Ally™. Aktualizacja będzie kontynuowana po zamknięciu aplikacji, a jeśli powiadomienie PUSH jest włączone, zostaniesz powiadomiony o zakończeniu aktualizacji.

Wersja oprogramowania dla urządzeń iOS ≥ V10.0, dla urządzeń Android ≥ V5.0.

1. Zdejmij obudowę głowicy Danfoss Ally™
2. Wyjmij jedną z dwóch baterii
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk obok cyfrowego wyświetlacza / ekranu
4. Włóż baterię i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 5 sekund lub do momentu, gdy silnik zacznie się poruszać
5. Głowica Danfoss Ally™ jest teraz zresetowany
6. Załóż ponownie obudowę termostatu grzejnikowego Ally™

1. Podłącz kabel zasilający i kabel Ethernet do odpowiednich wejść.
2. Naciśnij przycisk resetowania na obudowie bramki w pobliżu złączy zasilania i Ethernet.
3. Dwie zielone diody LED powinny zacząć migać. Bramka jest resetowana.
4. Gdy dwie zielone diody LED świecą się ciągle, brama podłączona prawidłowo.

W obecnej wersji aplikacji Danfoss Ally™ blokada przez dziećmi i montaż w wersji pionowej nie są dostępne. Nasi programiści pracują, aby funkcje te pojawiły się w najbliższej aktualizacji oprogramowania. 

1. Upewnij się, że zainstalowano aktualną wersję oprogramowania. Numer wersji można sprawdzić tutaj - Przegląd wersji oprogramowania Danfoss Ally™.
2. Jeśli Ally™ Gateway ma nieaktualną wersję oprogramowania sprzętowego, otwórz port wychodzący 1443 TCP w zaporze sieciowej (nazwa hosta: fireware.tuyaeu.com)".

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Ally leaflet_M65 Niemiecki Austria 08 paź, 2020 536.8 KB .pdf
Karta katalogowa Ally Radiator thermostat Niemiecki Multiple 12 sie, 2022 1.9 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet__Say hello to Ally Niemiecki Niemcy 10 kwi, 2024 2.1 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Czeski Republika Czeska 29 paź, 2020 4.6 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Węgierski Węgry 29 wrz, 2020 600.9 KB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Fiński Finlandia 19 mar, 2021 1.3 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Estoński Estonia 11 sty, 2021 1.9 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Francuski Francja 28 paź, 2020 1.3 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Niemiecki Szwajcaria 26 wrz, 2022 2.2 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Chorwacki Chorwacja 26 cze, 2023 1.6 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Duński Dania 11 sty, 2024 1.5 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Angielski Multiple 22 lut, 2022 1.2 MB .pdf
Ulotka Ally™ leaflet_M65 Francuski Szwajcaria 26 wrz, 2022 2.1 MB .pdf
Karta katalogowa Bramka Danfoss Ally™ (Arkusz informacyjny) Polski Polska 13 paź, 2022 982.1 KB .pdf
Ulotka Danfoss Ally Leaflet M65 Szwedzki Szwecja 28 sty, 2021 1.3 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally Starter Pack Niemiecki Multiple 20 paź, 2022 1.3 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (Podręcznik użytkownika) Polski Polska 02 lut, 2021 2.7 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Francuski Francja 02 lut, 2021 2.6 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Włoski Włochy 02 lut, 2021 2.6 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Niemiecki Niemcy 02 lut, 2021 2.6 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Czeski Republika Czeska 29 sty, 2021 7.9 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Duński Dania 02 lut, 2021 2.6 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Angielski Multiple 22 sie, 2023 6.5 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ (User Guide) Rosyjski Central Asia Unit 20 lip, 2021 9.4 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Litewski Litwa 08 cze, 2021 3.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Hiszpański kastylijski Hiszpania 21 sie, 2023 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Fiński Finlandia 16 wrz, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Electronic radiator thermostat (Data Sheet) Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 25 wrz, 2020 1.7 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway Ukraiński Ukraina 05 sie, 2022 1.0 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway Niemiecki Multiple 14 paź, 2022 987.9 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Litewski Litwa 08 cze, 2021 715.9 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Czeski Republika Czeska 13 paź, 2022 958.6 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Słoweński Słowenia 05 sie, 2022 952.5 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Chorwacki Chorwacja 13 paź, 2022 868.1 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Estoński Estonia 13 paź, 2022 944.4 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Turecki Turcja 13 paź, 2022 953.4 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Łotewski Łotwa 12 paź, 2022 956.8 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Włoski Włochy 13 paź, 2022 951.7 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Szwedzki Szwecja 29 sie, 2022 919.6 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Islandzki Islandia 13 paź, 2022 954.2 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Słowacki Słowacja 13 paź, 2022 959.0 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Angielski Multiple 22 sie, 2023 565.7 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Niemiecki Niemcy 14 paź, 2022 969.8 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Francuski Francja 14 paź, 2022 956.9 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Holenderski, flamandzki Holandia 02 lut, 2023 579.7 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Duński Dania 13 paź, 2022 944.8 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Norweski Bokmål Norwegia 31 mar, 2023 618.1 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway (Data Sheet) Francuski Szwajcaria 14 paź, 2022 956.0 KB .pdf
Instrukcja montażu Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Francuski; Włoski; Polski; Ukraiński Multiple 11 cze, 2021 921.6 KB .pdf
Instrukcja montażu Danfoss Ally™ Gateway (Quick Guide) Rosyjski Central Asia Unit 30 mar, 2021 842.3 KB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Turecki Turcja 25 kwi, 2021 2.5 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Słowacki Słowacja 29 sty, 2021 5.4 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Hiszpański kastylijski Hiszpania 18 maj, 2022 3.3 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Łotewski Łotwa 25 kwi, 2021 2.6 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Słoweński Słowenia 25 kwi, 2021 2.6 MB .pdf
Instrukcja użytkownika Danfoss Ally™ Gateway (User Guide) Estoński Estonia 25 kwi, 2021 2.5 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Hiszpański kastylijski Hiszpania 05 sie, 2022 963.2 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Rosyjski Central Asia Unit 05 sie, 2022 1.0 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 25 wrz, 2020 575.8 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Gateway Data Sheet Fiński Finlandia 06 wrz, 2023 1.0 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat Ukraiński Ukraina 19 sie, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Czeski Multiple 15 sie, 2022 2.0 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Niemiecki Niemcy 12 sie, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Norweski Bokmål Norwegia 31 mar, 2023 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Francuski Szwajcaria 22 sie, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Łotewski Łotwa 19 wrz, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Angielski Multiple 19 sie, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Holenderski, flamandzki Holandia 02 lut, 2023 1.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Turecki Turcja 19 wrz, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Duński Dania 03 paź, 2022 1.5 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Chorwacki Chorwacja 04 paź, 2022 1.8 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Włoski Włochy 29 sie, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Słowacki Słowacja 28 wrz, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Islandzki Islandia 17 paź, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Estoński Estonia 13 wrz, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Francuski Francja 22 sie, 2022 1.9 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Data Sheet) Szwedzki Szwecja 29 sie, 2022 1.9 MB .pdf
Instrukcja montażu Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Czeski; Duński; Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Francuski; Włoski; Holenderski, flamandzki; Polski; Szwedzki; Ukraiński Multiple 24 sie, 2022 3.9 MB .pdf
Instrukcja montażu Danfoss Ally™ Radiator thermostat (Quick Guide) Rosyjski Central Asia Unit 05 maj, 2021 3.4 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Radiator thermostat Data Sheet CS 014G2460 Czeski Republika Czeska 15 sie, 2022 2.0 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Czeski Republika Czeska 19 paź, 2022 1.3 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Włoski Włochy 19 paź, 2022 1.2 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Ukraiński Ukraina 19 sie, 2022 1.4 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Łotewski Łotwa 19 paź, 2022 1.2 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Islandzki Islandia 19 paź, 2022 1.2 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Duński Dania 19 paź, 2022 1.1 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Francuski Szwajcaria 20 paź, 2022 1.2 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Francuski Francja 20 paź, 2022 1.2 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Angielski Multiple 22 sie, 2023 918.4 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Słowacki Słowacja 20 paź, 2022 1.2 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Norweski Bokmål Norwegia 05 kwi, 2023 988.7 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Holenderski, flamandzki Holandia 02 lut, 2023 960.8 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Fiński Finlandia 06 wrz, 2023 1.3 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Estoński Estonia 19 paź, 2022 1.2 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Rosyjski Central Asia Unit 30 gru, 2021 1.0 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Niemiecki Niemcy 20 paź, 2022 1.3 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Litewski Litwa 01 cze, 2021 2.6 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Chorwacki Chorwacja 20 paź, 2022 1.2 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Słoweński Słowenia 17 sie, 2022 1.2 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Turecki Turcja 19 paź, 2022 1.2 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Szwedzki Szwecja 29 sie, 2022 1.3 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack (Data Sheet) Lej rumuński, mołdawski, Rumunia 25 wrz, 2020 961.7 KB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack Data Sheet Hiszpański kastylijski Hiszpania 16 sie, 2022 1.3 MB .pdf
Karta katalogowa Danfoss Ally™ Starter Pack Zawiera Bramkę i Termostat Grzejnikowy (Arkusz informacyjny) Polski Polska 19 paź, 2022 1.3 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Niemiecki Multiple 19 maj, 2017 2.7 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Litewski Litwa 04 gru, 2015 5.0 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Rosyjski Central Asia Unit 04 gru, 2015 5.2 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Chiński (CN) Chiny 04 gru, 2015 5.2 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Turecki Turcja 04 gru, 2015 3.6 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Fiński Finlandia 06 paź, 2015 5.1 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating - Get the optimum results Duński Dania 19 wrz, 2019 2.8 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating (Application Guide) Angielski Multiple 06 lip, 2021 8.1 MB .pdf
Poradnik projektanta Designing hydronic floor heating (Application Guide) Czeski Republika Czeska 06 mar, 2023 3.4 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Turecki Turcja 01 gru, 2015 5.4 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Litewski Litwa 04 gru, 2015 5.6 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Czeski Republika Czeska 24 paź, 2014 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Chiński (CN) Chiny 01 gru, 2015 5.9 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Rosyjski Central Asia Unit 01 gru, 2015 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Szwedzki Szwecja 10 mar, 2015 5.8 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Francuski Francja 19 paź, 2015 7.5 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable Niemiecki Austria 29 paź, 2014 4.2 MB .pdf
Katalog Hydronic floor heating - Product guide Duński Dania 14 sie, 2017 5.0 MB .pdf
Ulotka Poznaj Danfoss Ally Polski Polska 29 wrz, 2020 1.2 MB .pdf
Poradnik projektanta Projektowanie systemów wodnego ogrzewania podłogowego Polski Polska 06 paź, 2015 5.1 MB .pdf
Karta katalogowa Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ (Arkusz informacyjny) Polski Polska 19 sie, 2022 1.9 MB .pdf
Katalog Wodne ogrzewanie podłogowe - katalog produktów. Łatwe, sprawdzone i opłacalne Polski Polska 16 mar, 2016 5.7 MB .pdf