Dynamic Valve

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • FAQ
  • Gwarancja

Dynamic Valve™ firmy Danfoss: proste rozwiązanie na codzienne wyzwania

Danfoss Dynamic Valve™ jest zaworem grzejnikowym o innowacyjnej konstrukcji „dwa w jednym”. Zawór Dynamic Valve™ to termostatyczny zawór grzejnikowy z wbudowanym automatycznym regulatorem ciśnienia różnicowego, który zapewnia precyzyjną regulację temperatury i automatyczne równoważenie hydrauliczne w dwururowych układach grzewczych.

Wbudowany automatyczny regulator różnicy ciśnień utrzymuje stałe ciśnienie na zaworze regulacyjnym. Dzięki temu Dynamic Valve™ zapewnia dokładną regulację temperatury oraz automatyczne zrównoważenie hydrauliczne systemu ogrzewania.

Dla projektantów

Dynamic Valve™ to dobra nowina dla wszystkich zajmujących się projektowaniem dwururowych instalacji grzewczych. Łączy wszystkie zalety automatycznego równoważenia hydraulicznego z optymalną regulacją temperatury.

Dla instalatorów

Montaż zaworów bezpośrednio przy każdym grzejniku, zapewnia automatyczne równoważenie hydrauliczne w całym systemie grzewczym Aby prawidłowo przeprowadzić uruchomienie instalacji, wystarczy ustawić właściwy przepływ maksymalny na każdym zaworze przy grzejniku.

Dla właścicieli budynków

Dynamic Valve™ to produkt stosowany w budynkach mieszkalnych. Wielu właścicieli i mieszkańców zna typowe problemy związane z ogrzewaniem, takie jak hałas z rur, nierównomierne ogrzewanie i wysokie rachunki za energię. Komfort cieplny będzie znacznie wyższy po zastosowaniu Dynamic Valve™.

Cechy i korzyści

Zawór„2-w-1”, który zapewnia regulację temperatury i automatyczne równoważenie.

Wbudowany regulator różnicy ciśnień

Maks. ciśnienie różnicowe 60 kPa

Ograniczenie maksymalnego przepływu w zakresie 10–135 l/h.

Dostępne średnice: DN 10/15/20

Dostępne wersje: prosty, kątowy, kątowy UK, trójosiowy – lewy i trójosiowy – prawy

Dostępne w normach NF (Norm France) i DIN (Deutsche Industrial Norms)

Zobacz, jak działa zawór Dynamic Valve™ firmy Danfoss

Prezentacja wyjątkowych cech i funkcji termostatycznego zaworu grzejnikowego, jego sposobu pracy i gwarantowanych korzyści.

Powiązane produkty

Łatwy pomiar za pomocą przyrządu dP tool™

Jest tylko jeden parametr instalacji grzewczej, który należy zweryfikować, aby zagwarantować odpowiednie warunki pracy dla zaworu Dynamic Valve™. Zawór Dynamic Valve™ zapewnia prawidłową regulację przy ciśnieniu różnicowym nie mniejszym niż 10 kPa. Jeśli spadek ciśnienia na zaworze w obiegu krytycznym, czyli zaworze znajdującym się najdalej od pompy, ma wartość nie mniejszą lub równą 10 kPa, to można mieć pewność, że system został właściwie wyregulowany i zoptymalizowany do pracy. Aby sprawdzić, czy spadek ciśnienia na zaworze ma odpowiednią wartość, należy skorzystać z przyrządu dP tool™. Jest to proste i unikalne narządzie, mierzące spadek ciśnienia na zaworze w obiegu krytycznym.

FAQ

Nie, zawór Dynamic Valve™ można stosować tylko w dwururowych instalacjach grzewczych.

Maksymalna różnica ciśnień wynosi 0,6 bara lub 60 kPa

Można zastosować wszystkie czujniki z połączeniem RA (RAW, RAE, RAX, RAS-C, RA 2000, produkcji Danfoss). Natomiast zawór Dynamic Valve™ należy montować wyłącznie na zasilaniu, dlatego nie należy stosować głowic FJVR.

Nie. Jeśli mają Państwo grzejniki, gdzie nie można zamontować zaworu Dynamic Valve™ (np. z zabudowanym zaworem), system będzie można dalej zrównoważyć. Natomiast powinno ich być w systemie jak najmniej.

Tak, można to zrobić przy użyciu narzędzia Danfoss dP tool™. Przy jego pomocy można zmierzyć, czy zostało osiągnięte ciśnienie różnicowe 0,1 bara lub 10 kPa. Rzeczywisty przepływ można wyliczyć sprawdzając wartość wstępną w karcie katalogowej produktu lub na narzędziu do nastawy wstępnej.

Zawór działa tak, że zachowuje wstępnie zadany przepływ bez względu na zmiany ciśnień w instalacji.

Nie, ponieważ zawór utrzymuje stałe ciśnienie na grzybku, i hałas nie będzie problemem, o ile maks. różnica ciśnień w systemie wynosi poniżej 0,6 bara, czyli 60 kPa

Tak, Dynamic Valve™ można stosować ze wszystkimi popularnymi źródłami ciepła:

  • Zasilanie bezpośrednie (konieczność montażu regulatora różnicy ciśnień);
  • Zasilanie pośrednie;
  • Kotły gazowe;
  • Kotły olejowe;
  • Pompy ciepła.

Gwarancja

W Danfoss chętnie pomagamy instalatorom zapewnić najlepszą możliwą obsługę ich klientów. Jednym z wielu sposobów, w jaki to robimy, jest oferowanie wiodącej na rynku gwarancji zarówno na mechaniczne, jak i elektroniczne termostaty i zawory grzejnikowe.