Małe płytowe wymienniki ciepła

  • Przegląd
  • Dokumentacja

Innowacyjna geometria płyt optymalizuje wymianę ciepła

Mikropłytowy wymiennik ciepła (MPHE) nadaje się świetnie do stosowania w pompach ciepła, agregatach chłodniczych i układach klimatyzacji precyzyjnej o wydajności chłodniczej do 400 kW / 115 TR w jednym lub dwóch obwodach. Innowacyjne ukształtowanie płyt optymalizuje wymianę ciepła w skraplaczu lub parowniku o wysokiej niezawodności w celu osiągnięcia większej wydajności przy zmniejszonej ilości czynnika chłodniczego.

Nasz najnowszy wynalazek, mikropłytowe wymienniki ciepła typu Z, to parowniki o wyższej efektywności. Są wyposażone w płyty z wgłębieniami, które powodują asymetryczny przepływ czynnika chłodniczego w kształcie litery Z w celu optymalizacji wykorzystania powierzchni, a tym samym intensyfikacji wymiany ciepła.

Cechy i korzyści

Zwarta budowa, masa mniejsza o 30% *

Ograniczenie ilości czynnika chłodniczego o 20%.*

Wyższa o 40% wydajność cieplna*

Zgodność z różnymi opcjami czynnika chłodniczego

*W porównaniu do innych wymienników ciepła w tych samych warunkach

Generacja Z — nowe zasady gry

Niezależnie od tego, czy Z oznacza zero, czy też określa profil przepływu mediów przez wymiennik ciepła, wszystkie te skojarzenia są właściwe. Dzięki zastosowaniu tych wymienników ciepła, producenci urządzeń HVAC-R mogą osiągnąć znacznie lepsze wyniki ekonomiczne i ekologiczne przy wysokiej efektywności. 

Sekret tkwi w asymetrycznym przepływie w kształcie litery Z. Przemyślany wzór ukształtowania płyty zwiększa wydajność parownika do granic możliwości. Jednocześnie pomaga osiągnąć bardzo stabilny proces odparowywania, a ponadto pozwala zmniejszyć ilość czynnika chłodniczego oraz zmniejszyć zużycie surowca w konstrukcji wymiennika ciepła.

W nowej serii zastosowano przetłoczenia płyt, które sprzyjają asymetrycznemu przepływowi płynu w kształcie litery Z. Pozwala to nie tylko zmaksymalizować powierzchnię wymiany ciepła, ale również dobrze wymieszać fazę ciekłą i parową czynnika chłodniczego, zapewniając równomierny kontakt cieplny z wodną stroną wymiennika. Taką samą wydajność cieplną można zatem osiągnąć przy użyciu mniejszej liczby płyt, co zmniejsza zarówno zapotrzebowanie na surowce, jak i masę wymiennika. Z każdą nową generacją wymienników ciepła, firma Danfoss poprawia wydajność. Ten ostatni krok ma na celu zmianę status quo w branży dzięki o 20% wyższej wydajności cieplnej, o 20% mniejszej ilości czynnika chłodniczego i o 20% niższej masie zużytego surowca. Wszystkie te cele zostały osiągnięte, a w niektórych przypadkach nawet przekroczone dzięki parownikom typu Z dla agregatów chłodniczych i pomp ciepła.

Parowniki generacji Z w agregatach chłodniczych, pompach ciepła i innych urządzeniach chłodniczych umożliwiają tworzenie nowoczesnych układów w przypadku instalacji nowych jak i modernizowanych. 

Generacja Z — Danfoss

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling English Multiple 20 sty, 2023 2.4 MB .pdf
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Chinese (CN) Multiple 12 maj, 2016 21.6 MB .pdf