Rozszerzenia funkcjonalne VLT®

Rozszerzenia funkcjonalne zwiększają funkcjonalność przetwornicy częstotliwości poprzez zwiększenie liczby We/Wy oraz zapewnienie spersonalizowanych interfejsów dla szerokiej gamy urządzeń sprzężenia zwrotnego.

Informację o opcjach można pobrać ze strony

 • Oferuje rozszerzoną liczbę wejść i wyjść sterowania
 • 3 wejścia cyfrowe 0–24 V: logiczne „0” < 5 V; logiczne „1” > 10 V
 • 2 wejścia analogowe 0–10 V: rozdzielczość 10 bitów + znak
 • 2 wyjścia cyfrowe przeciwsobne NPN/PNP
 • 1 wyjście analogowe 0/4–20 mA
 • Połączenie sprężynowe
 • Możliwość połączenia kilku typów enkoderów inkrementalnych i absolutnych. Podłączonego enkodera można użyć do regulacji prędkości w pętli zamkniętej oraz do sterowania silnikiem w pętli zamkniętej flux
 • Obsługiwane są następujące rodzaje enkoderów:
  • 5 V TTL (RS 422)
  • 1VPP SinCos
  • SSI
  • Hiperface
  • EnDat
 • Ta opcja umożliwia podłączenie resolwera w celu zapewnienia sprzężenia zwrotnego prędkości z silnika
 • Napięcie pierwotne......2–8 V rms
 • Częstotliwość pierwotna ......2,0–15 kHz
 • Maks. prąd pierwotny.......50 mA rms
 • Wtórne napięcie wejściowe..... 4 Vrms
 • Połączenie sprężynowe
 • Umożliwia rozszerzenie liczby przekaźników o 3 dodatkowe wyjścia przekaźnikowe.
 • Maks. stopień przełączenia przy obciążeniu znamionowym/min. 6 min-1/20 s-1
 • Chroni połączenie przewodów sterowniczych
 • Sprężynowe połączenie przewodów sterowniczych
 • Maks. obciążenie zacisku:
  • AC-1 obciążenie rezystancyjne......240 V AC, 2 A
  • AC-15 obciążenie indukcyjne przy cosfi 0,4......240 V AC, 0,2 A
  • DC-1 obciążenie rezystancyjne......24V DC, 1 A
  • DC-13 obciążenie indukcyjne przy cosfi 0,4......24 V AC, 0,1 A
 • Min. obciążenie zacisku:
  • DC 5 V......10 mA
 • Aby utrzymać sekwencję sterowania i każdą zainstalowaną opcję podczas awarii należy podłączyć zewnętrzny zasilacz prądu stałego
 • Umożliwia pełne działanie panelu LCP (w tym ustawianie parametrów) i wszystkich opcji bez podłączenia do sieci
 • Zakres napięcia wejściowego......24 V DC +/- 15% (max. 37 V for 10 sec.)
 • Max. prąd wejściowy......2.2 A
 • Max. długość kabla......75 m
 • Wejściowe obciążenie pojemnościowe......< 10 µF
  Opóźnienie włączenia......< 0.6 s
 • Przetwornica VLT® AutomationDrive FC 302 jest wyposażona w bezpieczne wejście bazujące na jednobiegunowym wejściu 24 V DC
 • W przypadku większości aplikacji to wejście umożliwia użytkownikowi bezpieczną i opłacalną implementacje funkcji bezpieczeństwa. W przypadku aplikacji współpracujących z bardziej zaawansowanymi produktami, na przykład Safety PLC czy kurtynami świetlnymi, interfejs Safe PLC umożliwia podłączenie dwuprzewodowego połączenia bezpieczeństwa
 • Interfejs Safe PLC umożliwia przerywanie operacji przez Safe PLC na łączu dodatnim lub ujemnym bez zakłócania sygnału zwrotnego Safe PLC.
 • Tę opcję analogowych wejść/wyjść można łatwo dopasować do przetwornicy częstotliwości, aby zwiększyć jej wydajność do poziomu zaawansowanego i umożliwić sterowanie za pomocą dodatkowych We/Wy
 • Zapewnia przetwornicy częstotliwości dodatkowe zasilanie rezerwowe z baterii dla wbudowanego zegara (bateria zwykle wytrzymuje ok.10 lat, w zależności od środowiska). Pozwala to na stabilne korzystanie ze wszystkich funkcji zegara przetwornicy częstotliwości w postaci działań wykonywanych w zaprogramowanym czasie
 • 3 wejścia analogowe, każde konfigurowalne jako napięciowe lub temperaturowe
 • Podłączanie sygnałów analogowych 0–10 V oraz wejść temperaturowych PT1000 i NI1000
 • 3 wyjścia analogowe, każde konfigurowalne jako wyjście 0–10 V
 • Umożliwia lepszą kontrolę stanu silnika w porównaniu z wbudowaną funkcją ETR i zaciskiem termistora
 • Chroni silnik przed przegrzaniem
 • Zgodność z normą ATEX na potrzeby używania z silnikami Ex d i Ex e (silnik EX e tylko w przypadku FC 302)
 • Używa funkcji Safe Stop, która została zatwierdzona zgodnie z poziomem SIL 2 normy IEC 61508
 • Chroni silnik przed przeciążeniem termicznym poprzez monitorowanie temperatury łożysk i uzwojenia silnika
 • Trzy wejścia czujników z funkcją automatycznego wykrywania dla 2- lub 3-przewodowych czujników PT100/PT1000.
 • Jedno dodatkowe wejście analogowe 4–20 mA

Opcja VLT® Safety Option MCB 151 rozszerzona do opcji VLT® Sensorless Safety MCB 159 zapewnia bezpieczne, bezczujnikowe funkcje bezpieczeństwa (SS1/SLS/SMS) dla  VLT® AutomationDrive FC 302.

Dzięki opcji MCB 159 nie jest wymagany zewnętrzny czujnik w celu bezpiecznego monitorowania prędkości. Wybierz VLT® Sensorless Safety MCB 159 jako opcję C1 w konfiguratorze przy zamawianiu nowego napędu.

MCB 159 nie jest dostępny do modernizacji. Opcja MCB 159 jest dostępna tylko jako rozszerzenie opcji MCB 151.