Opcje magistral VLT®

 • Przegląd
 • Oprogramowanie

Obsługa przetwornicy częstotliwości przy pomocy magistrali komunikacyjnej obniża koszty, przyspiesza i zwiększa wydajność komunikacji oraz zapewnia prostszy interfejs użytkownika.

Pobierz broszurę dot. opcji magistral komunikacyjnych

 • Charakteryzuje się dużą kompatybilnością, wysokim poziomem dostępności, obsługą wszystkich dużych dostawców PLC oraz zgodnością z przyszłymi wersjami 
 • Szybka i skuteczna komunikacja, przejrzysta instalacja, zaawansowana diagnostyka i parametryzacja oraz autokonfiguracja danych procesowych za pomocą pliku GSD
 • Acykliczna parametryzacja za pomocą magistrali PROFIBUS DP-V1, profili PROFIdrive lub Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1, klasa mastera 1 i 2
 • Zapewnia niezawodną i wydajną obsługę danych dzięki zaawansowanej technologii producent/konsument.
 • Profil przetwornicy częstotliwości ODVA obsługiwany przy pomocy We/Wy 20/70. 21/71 zapewnia kompatybilność z istniejącymi systemami
 • Zaawansowane zasady testowania zgodności ODVA gwarantują współdziałanie produktów
 • Obsługa zgodna ze standardami, współdziałanie, elastyczność i niskie koszty
 • Opcja VLT® CANopen MCA 105 dla VLT® AutomationDrive w pełni obsługuje dostęp o wysokim priorytecie do możliwości sterowania przetwornicą oraz do informacji o jej stanie (komunikacja PDO) oraz dostęp do wszystkich parametrów za pośrednictwem danych acyklicznych (komunikacja SDO)
 • W celu zapewnienia współdziałania z innymi urządzeniami opcja ma zaimplementowany profil przetwornicy częstotliwości DSP402
 • Kompletny elektroniczny system chłodniczy i sterowania służy do monitorowania i sterowania instalacjami chłodniczymi
 • Proste połączenie z siecią ADAP-KOOL® Lon – po wprowadzeniu adresu sieci, należy wprowadzić PIN serwisowy, aby uruchomić procedurę automatycznej konfiguracji
 • Pozwala na komunikację pomiędzy indywidualnymi urządzeniami w tym samym systemie (peer-to-peer), decentralizując tym samym system sterowania.
 • Nie ma potrzeby stosowania stacji głównej (master-follower)
 • Jednostki odbierają sygnały bezpośrednio
 • Obsługuje interfejs swobodnej topologii Echelon (elastyczne okablowanie i instalacja)
 • Obsługuje wbudowane We/Wy i opcje We/Wy (łatwa implementacja zdecentralizowanych We/Wy)
 • Sygnały z czujników mogą być szybko przenoszone do innego kontrolera przez magistrale
 • Certyfikat zgodności ze specyfikacją LonMark 3.4
 • Opcja VLT® BACnet/IP MCA 125 optymalizuje wykorzystanie przetwornicy częstotliwości VLT® HVAC Drive razem z systemami zarządzania budynkiem (BMS) korzystającymi z protokołu BACnet/IP lub BACnet w sieci Ethernet.
 • Opcja posiada dwa złącza Ethernet, umożliwiające konfigurację łańcuchową bez konieczności stosowania zewnętrznych switchy. Protokół VLT® BACnet/IP MCA 125 ułatwia monitorowanie punktów wymaganych w typowych aplikacjach HVAC, zmniejszając ogólny koszt posiadania.
 • Poza standardowymi funkcjami opcja ta zapewnia:
  • Funkcja COV (Change of Value)
  • Odczyt/zapis wielu wartości
  • Powiadomienia o alarmach/ostrzeżeniach
  • Obiekt pętli PID
  • Przesyłanie segmentów danych
  • Trendy
 • Protokół BACnet to międzynarodowy protokół, który efektywnie integruje wszystkie elementy wyposażenia automatyki budynkowej, od poziomu układów wykonawczych po system zarządzania budynkiem
 • Za pośrednictwem opcji BACnet można odczytywać wszystkie wejścia analogowe i cyfrowe oraz sterować wszystkimi wyjściami analogowymi i cyfrowymi przetwornicy częstotliwości VLT® HVAC Drive.
 • Wszystkie wejścia i wyjścia można obsługiwać niezależnie od funkcji przetwornicy, a co za tym idzie, działają one jako zdalne we/wy:
  • Funkcja COV (Change of Value)
  • Synchronizacja RTC z BACnet
  • Odczyt/zapis wielu wartości
  • Obsługa alarmów/ostrzeżeń
 • Specjalna wersja opcji PROFIBUS emulująca polecenia ze starszej serii VLT® 3000 do przetwornicy VLT® AutomationDrive
 • Pozwala zastąpić starsze urządzenie VLT® 3000 nową przetwornicą VLT® AutomationDrive albo rozszerzyć istniejący system bez wprowadzania kosztownych zmian w programie PLC
 • Aby wymienić magistralę komunikacyjną na inną, można w łatwy sposób usunąć zainstalowaną przetwornicę i zastąpić ją nową opcją. Umożliwia to realizację inwestycji bez utraty elastyczności
 • Specjalna wersja opcji PROFIBUS emulująca polecenia dla serii VLT® 5000 do przetwornicy VLT® AutomationDrive
 • Pozwala zastąpić urządzenie VLT® 5000 przetwornicą VLT® AutomationDrive albo rozszerzyć istniejący system bez wprowadzania kosztownych zmian w programie PLC
 • Aby wymienić magistralę komunikacyjną na inną, można w łatwy sposób usunąć zainstalowaną przetwornicę i zastąpić ją nową opcją. Umożliwia to realizację inwestycji bez utraty elastyczności. Ta opcja obsługuje warstwę DPV 1
 • W unikalny sposób łączy najwyższą wydajność z najwyższym stopniem otwartości. Pozwala na korzystanie z wielu funkcji znanych z opcji VLT® PROFIBUS MCA 101. Oznacza to, że szkolenie użytkowników po migracji do opcji PROFINET jest zminimalizowane, a inwestycja w program PLC jest zabezpieczona
 • Takie same typy PPO jak w MCA 101 PROFIBUS w celu ułatwienia migracji na PROFINET
 • Wbudowany serwer sieciowy umożliwiający zdalną diagnostykę oraz zdalny odczyt podstawowych parametrów przetwornicy częstotliwości.
 • Obsługa MRP
 • Obsługa diagnostyki DP-V1 umożliwiająca łatwą, szybką i zgodną ze standardami obsługę ostrzeżeń i informacji o błędach w PLC oraz zwiększenie przepustowości systemu.
 • Obsługa PROFISAFE w przypadku połączenia z MCB 152
 • Wdrożenie według klasy zgodności B
 • Ethernet to przyszły standard komunikacji w hali produkcyjnej
 • Opiera się na najnowszej dostępnej technologii używanej w przemyśle, spełniając najsurowsze wymagania. EtherNet/IP rozszerza komercyjną sieć Ethernet o protokół CIP™ (Common Industrial Protocol) – protokół wyższej warstwy i model obiektów stosowany w przypadku DeviceNet
 • MCA 121 zapewnia zaawansowane funkcje, takie jak:
  • Wbudowany switch o wysokiej wydajności pozwalający na zastosowanie topologii liniowej i wyeliminowanie zewnętrznych switchy
  • Topologia sieciowa DLR zapewnia większą dostępność systemu
  • W oparciu o protokół CIP™ umożliwia ponowne wykorzystanie programu PLC podczas migracji z sieci DeviceNet do sieci EtherNet/IP.
  • Wbudowany serwer sieciowy pozwala na zdalną diagnostykę oraz zdalny odczyt podstawowych parametrów przetwornicy częstotliwości
  • Powiadomienia e-mail zapewniają szybki dostęp do ostrzeżeń lub informacji o alarmach
  • Obsługa komunikacji rozsyłania pojedynczego (Unicast) i grupowego (Multicast) umożliwia lepsze wykorzystanie sieci
  • Certyfikat ODVA potwierdza zgodność z najbardziej aktualną normą
 • Modbus TCP to pierwszy oparty na protokole Ethernet protokół przemysłowy stosowany na potrzeby automatyki
 • Łączy się z sieciami opartymi na Modbus-TCP. Obsługuje interwał połączenia poniżej 5 ms w obu kierunkach, dlatego jest to jedno z najszybszych urządzeń Modbus TCP dostępnych na rynku. Na potrzeby redundancji mastera istnieje możliwość przełączania pomiędzy masterami bez konieczności odłączania zasilania
 • Inne funkcje:
  • Wbudowany web-serwer umożliwiający zdalną diagnostykę oraz zdalny odczyt podstawowych parametrów przetwornicy częstotliwości.
  • Skonfiguruj powiadomienia e-mail, aby wysłać wiadomości do jednego lub więcej odbiorców, gdy wystąpią pewne alarmy lub ostrzeżenia, lub zostaną wykasowane
  • Połączenie Dual Master PLC w celu zapewnienia redundancji
 • Reprezentuje drugą generację magistral komunikacyjnych. Duża szybkość transmisji w przemysłowej sieci Ethernet teraz umożliwia pełne wykorzystanie w zakładzie technologii IT stosowanej w automatyce
 • Zapewnia wysoką wydajność w czasie rzeczywistym oraz funkcje synchronizacji czasu. Ponieważ modele komunikacji, zarządzanie siecią i model opisu urządzenia są oparte na CANopen, oferuje ono o wiele więcej niż szybką sieć komunikacji
 • Przeznaczenie:
  • Dynamiczne aplikacje sterowania ruchem
  • Aplikacje transportowe
  • Aplikacje związane z synchronizowaniem i pozycjonowaniem
 • Umożliwia komunikację z sieciami opartymi na EtherCAT za pośrednictwem protokołu EtherCAT
 • Ta opcja obsługuje komunikację liniową EtherCAT o pełnej szybkości i połączenie z przetwornicą częstotliwości o interwale poniżej 4 ms w obu kierunkach. Oznacza to, że opcja MCA 124 może być używana w sieciach o niskiej wydajności aż po wysoko wydajne sieci w układach wykonawczych
 • Obsługa EoE (Ethernet over EtherCAT)
 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) na potrzeby diagnostyki za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego.
 • CoE (CAN over Ethernet) w celu umożliwienia dostępu do parametrów przetwornic
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) na potrzeby powiadamiania za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • Protokół TCP/IP umożliwiający łatwy dostęp do danych konfiguracyjnych przetwornicy częstotliwości dzięki MCT 10
 • Emuluje polecenia VLT® 5000 (We/Wy i jednoznaczne komunikaty) do przetwornicy ® VLT AutomationDrive, co oznacza, że VLT® 5000 można zastąpić przez VLT® AutomationDrive lub system można rozbudować bez kosztownych zmian w programie PLC
 • Aby później wymienić magistralę komunikacyjną na inną, można w łatwy sposób usunąć zainstalowaną opcję i zastąpić ją nową. Umożliwia to realizację inwestycji bez utraty elastyczności

Oprogramowanie

Oprogramowanie
Typ Nazwa Język Zaktualizowane Wersja Status Pobierz Typ pliku
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® Drives DeviceNet EDS 31 maj, 2021 RL 2.2 MB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® Drives EtherNet/IP EDS 27 cze, 2016 RL 59.8 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® Drives PROFIBUS GSD 03 lis, 2010 RL 76.9 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® Drives PROFIBUS PCA Block 19 mar, 2008 RL 465.8 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® EtherNet/IP Add-on Instructions 27 wrz, 2013 RL 443.0 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® FCP 106/FCM 106 PROFIBUS GSD 08 mar, 2017 RL 4.6 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® HVAC Drive FC 102 LNS Plug-in 23 cze, 2008 RL 3.7 MB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® HVAC Drive FC 102 LonWorks 13 mar, 2009 RL 97.2 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® MCA101 PROFIBUS GSD 03 lis, 2010 RL 76.9 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® MCA104 CANopen EDS 23 cze, 2014 RL 82.7 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® MCA120 PROFINET GSDML 21 lut, 2018 RL 719.2 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® MCA123 POWERLINK XDD 02 sie, 2013 RL 27.0 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® MCA124 EtherCAT XML 17 gru, 2012 RL 20.9 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® MCD200 DeviceNet EDS 20 cze, 2008 RL 678.0 B ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® MCD500 DeviceNet EDS 19 lis, 2010 RL 4.8 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® MCD500 PROFIBUS GSD 10 lis, 2008 RL 2.3 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML 16 maj, 2018 RL 2.2 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS 16 maj, 2018 RL 6.5 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® Midi Drive FC 280 CANOpen EDS 09 gru, 2016 1.20 RL 15.5 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® Midi Drive FC 280 EtherCAT XML 01 mar, 2022 RL 71.5 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® Midi Drive FC 280 Ethernet/IP EDS 09 gru, 2016 1.20 RL 5.1 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® Midi Drive FC 280 POWERLINK XDD 09 gru, 2016 RL 15.3 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® Midi Drive FC 280 PROFIBUS GSD 10 paź, 2016 1.0 RL 4.3 KB ZIP
Pliki konfiguracyjne fieldbus VLT® Midi Drive FC 280 PROFINET GSDML 30 paź, 2020 RL 14.7 KB ZIP
Firmware magistrala kom. VLT® Soft Starter USB Drivers 06 mar, 2017 RL 1.1 MB ZIP