Rozszerzenia funkcjonalne VACON®

Rozszerzenia funkcjonalne zwiększają funkcjonalność przetwornicy częstotliwości poprzez zwiększenie liczby We/Wy oraz zapewnienie spersonalizowanych interfejsów dla szerokiej gamy urządzeń sprzężenia zwrotnego.

Informację o opcjach można pobrać ze strony

 • Zapewnia w produkcie VACON® 100 funkcję bezpieczeństwa Safe Torque Off (STO). Pulpit opcji posiada również wejście termistora ATEX w celu ochrony przed nadmierną temperaturą silnika, gdy silnik znajduje się w środowisku ATEX. Dostępne jest jedno wyjście przekaźnikowe do wskazywania funkcji STO
 • Funkcja Safe Torque Off (STO) do SIL3 przy użyciu dwóch niezależnych kanałów wejść cyfrowych
 • Wejście termistora ATEX
 • Jedno wyjście przekaźnikowe dla funkcji STO
 • Gniazdo: E
 • Zapewnia funkcję Safe Torque Off (STO) dla serii VACON® NXP. Karta opcji posiada również wejście termistora ATEX w celu ochrony przed nadmierną temperaturą silnika, gdy silnik znajduje się w środowisku ATEX. W pulpicie dostępne są również dwa wyjścia przekaźnikowe.
 • Funkcja Safe Torque Off (STO) do SIL2, PL d, kat. 3, z wykorzystaniem 2 niezależnych kanałów wejść cyfrowych
 • Wejście termistora ATEX
 • 1 wyjście przekaźnikowe NO
 • Jedno wyjście przekaźnikowe NO/NC
 • Gniazdo: B
 • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXS i VACON® NXP
 • 6 wejść cyfrowych, 24 V DC
 • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
 • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub -10…+10 V lub 0…20 mA)
 • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
 • Wartość referencyjna +10 V DC
 • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
 • Gniazdo: A
 • Zapewnia dwa przekaźnikowe sygnały wyjściowe dla serii VACON® NXS i VACON® NXP
 • 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
 • Gniazdo: B
 • Zapewnia dwa przekaźnikowe sygnały wyjściowe i wejścia termistorowe w celu ochrony przed przegrzaniem dla serii VACON® NXS i VACON® NXP
 • Jedno wyjście przekaźnikowe NO/NC
 • 1 wyjście przekaźnikowe NO
 • 1 wejście termistora PTC
 • Gniazdo: B
 • Używane do połączenia produktów VACON® NXP z enkoderami TTL- i TTL(R) typu impulsowego/przyrostowego, zgodnymi ze specyfikacją RS422
 • Różnicowe sygnały A+, A-, B+, B-, Z+ i Z-
 • 1 wejście kwalifikowane, stosowane do śledzenia impulsu Z
 • 1 szybkie wejście cyfrowe, stosowane do monitorowania bardzo krótkich impulsów
 • Wybieralne napięcie zasilania enkodera +5/+15/+24 V
 • Gniazdo: C
 • Używane do połączenia produktów VACON® NXP z enkoderami HTL typu impulsowego/przyrostowego
 • Różnicowe sygnały A+, A-, B+, B-, Z+ i Z-
 • 1 wejście kwalifikowane, stosowane do śledzenia impulsu Z
 • 1 szybkie wejście cyfrowe, stosowane do monitorowania bardzo krótkich impulsów
 • Wybieralne napięcie zasilania enkodera +5/+15/+24 V
 • Gniazdo: C
 • Używane do podłączenia 2 typów enkoderów HTL typu impulsowego/przyrostowego do serii VACON® NXP
 • Różnicowe sygnały A+, A-, B+, B-, Z+ i Z-
 • 1 wejście kwalifikowane, stosowane do śledzenia impulsu Z
 • 1 szybkie wejście cyfrowe, stosowane do monitorowania bardzo krótkich impulsów
 • Wybieralne napięcie zasilania enkodera +15/+24 V
 • Gniazdo: C
 • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXS i VACON® NXP. Jest równoważny z OPTA1 poza tym, że wejścia i wyjścia analogowe są izolowane galwanicznie przez w OPTA8
 • 6 wejść cyfrowych, 24 V DC
 • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
 • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub -10…+10 V lub 0…20 mA)
 • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
 • Wartość referencyjna +10 V DC
 • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
 • Gniazdo: A
 • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXS i VACON® NXP. Jest równoważny z OPTA1 poza tym, że w OPTA9 złącza mają przekrój 2,5 mm²
 • 6 wejść cyfrowych, 24 V DC
 • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
 • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub -10…+10 V lub 0…20 mA)
 • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
 • Wartość referencyjna +10 V DC
 • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
 • Gniazdo: A
 • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXL
 • 3 wejścia cyfrowe, 24 V DC
 • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
 • 1 wyjście przekaźnikowe NO
 • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
 • Gniazdo: E
 • Używane do podłączenia enkoderów HTL typu impulsowego/przyrostowego z produktami VACON® NXP
 • Pulpit opcji posiada również wyjścia sygnału kierunku obrotów i sygnału wyjściowych impulsów enkodera, co jest osiągane przez podział impulsów wejściowych z enkodera.
 • Różnicowe sygnały A+, A-, B+, B-, Z+ i Z-
 • 1 wyjście cyfrowe dla kierunku obrotów enkodera
 • 1 wyjście cyfrowe dla wyjścia enkodera, programowalny dzielnik
 • Wybieralne napięcie zasilania enkodera +15/+24 V
 • Gniazdo: C
 • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXL
 • 3 wejścia cyfrowe, 24 V DC
 • 1 wejście termistora PTC
 • 1 wyjście przekaźnikowe NO
 • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
 • Gniazdo: E
 • Używane do podłączenia enkoderów przyrostowych typu sinus/cosinus dla produktu VACON® NXP
 • Różnicowe sygnały SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ i R- (1 volt, szczyt-szczyt)
 • Wybieralne napięcie zasilania enkodera +5/+15/+24V
 • Gniazdo: C
 • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXS i VACON® NXP
 • 6 wejść cyfrowych, 42…240 V AC
 • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
 • 1 wejście analogowe 0…10 V
 • 1 wejście analogowe -10…+10 V
 • 1 wyjście analogowe 0…10 V
 • 1 wyjście analogowe 0.... 20 mA
 • Wyjście napięcia +15 V DC
 • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
 • Gniazdo: A
 • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXP
 • 6 galwanicznie izolowanych wejść cyfrowych, 24 V DC
 • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub -10…+10 V lub 0…20 mA)
 • 2 wyjścia analogowe (0...10 V lub -10…+10 V lub 0…20 mA)
 • wartości referencyjne +10 V DC i -10 V DC
 • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
 • Gniazdo: A
 • Zapewnia dodatkowe sygnały wejść cyfrowych i/lub wyjść cyfrowych dla przetwornic VACON®. Można stosować z serią VACON® NX, a także z seriami VACON® 100 i VACON® 20
 • 6 konfigurowalnych sygnałów wejść/wyjść cyfrowych
 • 0…24 V DC przy konfiguracji jako wejście
 • Open-collector przy konfiguracji jako wyjście
 • Typ sygnału jest wybierany za pomocą zworek
 • Wyjście napięciowe +24 V DC
 • Gniazda VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Gniazda VACON®NXL: E
 • Gniazda VACON® 100: CDE
 • Gniazda VACON® 20: E
 • Zapewnia dodatkowe sygnały wyjściowe przekaźnikowe i wejściowe termistora do przetwornic VACON®. Można stosować z serią VACON® NX, a także z seriami VACON® 100 i VACON® 20
 • 1 wyjście przekaźnikowe NO
 • Jedno wyjście przekaźnikowe NO/NC
 • 1 wejście termistora PTC
 • Gniazda VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Gniazda VACON® NXL: E
 • Gniazda VACON® 100: CDE
 • Gniazda VACON® 20: E
 • Zapewnia 1 wejście analogowe i dwa wyjścia analogowe do przetwornic VACON®. Można stosować z serią VACON® NX, a także z seriami VACON® 100 i VACON® 20
 • 1 galwanicznie izolowane wejście analogowe (0…20 mA)
 • 2 galwanicznie izolowane wyjścia analogowe (0…20 mA)
 • Wyjście napięciowe +24 V DC
 • Gniazda VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Gniazda VACON® NXL: E
 • Gniazda VACON® 100: CDE
 • Gniazda VACON® 20: E
 • Zapewnia 3 dodatkowe sygnały wyjściowe przekaźnikowe dla przetwornic VACON®. Można stosować z serią VACON® NX, a także z seriami VACON® 100 i VACON® 20
 • 3 wyjścia przekaźnikowe NO
 • Gniazda VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Gniazda VACON® NXL: E
 • Gniazda VACON® 100: CDE
 • Gniazda VACON® 20: E
 • Zapewnia trzy kanały pomiaru temperatury dla przetwornic VACON® NXS i VACON® NXP
 • 2 wejścia czujnika PT100 (3-żył.)
 • Kanał pomiaru #3 umożliwia zastosowanie 1–3 czujników w szeregu
 • Zakres pomiaru -30…+200°C
 • Dla nowych instalacji zalecana jest opcja OPTBH
 • Gniazda VACON® NXS/NXP:BCDE
 • Zapewnia 5 wejść cyfrowych wysokiego napięcia WN i 1 wyjście przekaźnikowe dla przetwornic VACON®. Można stosować z serią VACON® NX, a także z seriami VACON® 100 i VACON® 20
 • 5 wejść cyfrowych, 42…240 V AC
 • 1 wyjście przekaźnikowe NO
 • Gniazda VACON® NXS/NXP: BCDE
 • Gniazda VACON® NXL: E
 • Gniazda VACON® 100: CDE
 • Gniazda VACON® 20: E
 • Umożliwia przesyłanie informacji o prędkości do przetwornicy VACON® NXP z enkodera EnDat 2. Posłuż się interfejsem EnDat w celu odczytu bezwzględnego położenia wału. Karta opcji wysyła symulowany sygnał impulsowy z enkodera zgodnie ze specyfikacją RS422
 • Sterowanie silnikiem w pętli zamkniętej wymaga dostępności sygnałów sin/cos
 • Enkoder absolutny z protokołem Endat 2
 • Różnicowe wejście dla danych, zegara i sin/cos (1 Vpp)
 • Wybieralny poziom napięcia zasilania enkodera +5/+12/+15 V
 • 2 szybkie wejścia cyfrowe do śledzenia krótkich impulsów
 • Sygnały inkrementalne z wyjść A+-, A, B+ i B, zgodnie ze specyfikacją RS422
 • Gniazdo: C
 • Umożliwia przesyłanie informacji o prędkości do przetwornicy VACON® NXP z resolwera. Karta wysyła symulowany, wyjściowy impuls z enkodera
 • Konfigurowalna częstotliwość sygnału 2–20 kHz
 • Różnicowe sygnały sprzężenia zwrotnego sin/cos
 • Różnicowe HTL zatrzymują wejścia dla oznaczania danych pozycyjnych
 • Różnicowe wejście enkodera HTL (sygnały A, B i Z)
 • Różnicowe wyjście enkodera HTL (sygnały A, B i Z)
 • Gniazdo: C
 • Umożliwia przesyłanie informacji o prędkości do VACON® NXP z enkodera EnDat 2.1. Posłuż się interfejsem EnDat w celu odczytu bezwzględnego położenia wału
 • Sterowanie silnikiem w pętli zamkniętej wymaga dostępności sygnałów sin/cos.
 • Obsługa protokołu EnDat 2.1
 • Sygnały różnicowe DATA+, DATA-, CLOCK+ i CLOCK- (dane i zegar)
 • Sygnały różnicowe SIN+, SIN-, COS+, COS- (1 volt, szczyt-szczyt)
 • Wybieralny poziom napięcia zasilania enkodera +5/+12/+15 V
 • Gniazdo: C
 • Zapewnia dodatkowe sygnały wyjściowe do przetwornic VACON®. Można stosować z produktami serii VACON® 100 i VACON® 20
 • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
 • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
 • 1 wyjście przekaźnikowe NO
 • Gniazda VACON® 100: CDE
 • Gniazda VACON® 20: E
 • Zapewnia trzy kanały pomiaru temperatury do przetwornic VACON®. Można stosować z produktami serii VACON® NXS, VACON® NXP i VACON® 100
 • 3  kanały pomiaru temperatury
 • Obsługa czujników PT100, PT1000, Ni1000, KTY84
 • Zakres pomiaru -50…+200°C
 • Wszystkie kanały pomiaru obsługują czujniki szeregowe 1…3 PT100
 • Gniazda VACON® NXS/P: BCDE
 • Gniazda VACON® 100: CDE
 • Umożliwia przetwornicom VACON® NXP połączenie za pomocą światłowodów. Połączenie można wykorzystać do komunikacji między przetwornicami lub do pracy równoległej, aby uzyskać większą moc
 • 2 pary światłowodów
 • Gniazda VACON® NXP: DE
 • Umożliwia przetwornicom VACON® NXP połączenie za pomocą światłowodów. Aby uzyskać większą moc, wykorzystaj połączenie do komunikacji między przetwornicami lub do pracy równoległej Pulpit zawiera również interfejs CAN w celu monitorowania kilku przetwornic i do zindywidualizowanej komunikacji CAN lub rozbudowy We/Wy
 • 1 para światłowodów
 • Galwanicznie izolowany interfejs CAN (złącze wtykowe 3-pin)
 • Aplikacja IEC 61131 CAN
 • MonitorBus
 • Gniazda VACON® NXP: DE
 • Umożliwia połączenie przetwornic VACON® NXS i VACON® NXP z komputerem za pomocą złącza RS232
 • Galwanicznie izolowany interfejs RS232
 • Złączka D9
 • Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
 • Zapewnia interfejs CAN do zastosowań z IEC 61131 dla przetwornic VACON® NXP. Wykorzystaj interfejs CAN w celu monitorowania kilku przetwornic i do zindywidualizowanej komunikacji CAN lub do rozbudowy We/Wy
 • Galwanicznie izolowany interfejs CAN (złącze wtykowe 3-pin)
 • Aplikacja IEC 61131 CAN
 • MonitorBus
 • Gniazda VACON® NXP: DE
 • Zapewnia przetwornicom VACON® NXP interfejs do pomiarów napięcia zasilania/sieci. Pulpit zawiera transformator, aby zmniejszyć napięcie na linii do mierzonej amplitudy. Pulpit jest stosowany np. w AFE, przy energii odnawialnej i w mikro-sieciach
 • Pomiar napięcia liniowego i częstotliwości
 • Zewnętrzny transformator napięcia 1:60
 • Napięcie wejściowe 380…690 V AC
 • Gniazda VACON® NXP: C
 • Zapewnia wyjścia przekaźnikowe dla produktów VACON® 100 HVAC ze starymi kartami sterującymi
 • Kompatybilny z kartami sterującymi 70CVB01015 i 70CVB01418
 • 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
 • 1 wyjście przekaźnikowe NO
 • Zapewnia wyjścia przekaźnikowe i wejście termistora dla produktów VACON® 100 HVAC ze starymi kartami sterującymi
 • Kompatybilny z kartami sterującymi 70CVB01015 i 70CVB01418
 • 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
 • 1 wejście termistora PTC
 • Zapewnia różne sygnały wejście/wyjście oraz interfejs RS485 dla produktów serii VACON® 100 i VACON® 100 FLOW. Również produkty VACON® 100 HVAC z nowym pulpitem sterowniczym tę płytkę We/Wy
 • Kompatybilny z kartą sterującą 70CVB01582
 • 6 wejść cyfrowych 0....24 V
 • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub 0…20 mA)
 • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
 • 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
 • 1 wyjście przekaźnikowe NO
 • Wyjściowe napięcie referencyjne +10 V DC
 • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
 • Interfejs RS485 dla magistrali komunikacyjnej
 • Zapewnia różne sygnały wejście/wyjście oraz interfejs RS485 dla produktów VACON® 100 i VACON® 100 FLOW. Również produkty VACON® 100 HVAC z nowym pulpitem sterowniczym tę płytkę We/Wy
 • Kompatybilny z kartą sterującą 70CVB01582
 • 6 wejść cyfrowych, 0…24 V
 • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub 0…20 mA)
 • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
 • 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
 • 1 wejście termistora PTC
 • Wyjściowe napięcie referencyjne +10 V DC
 • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
 • Interfejs RS485 dla magistrali komunikacyjnej
 • Dodaje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa funkcjonalnego do rodziny VACON® NXP
 • Funkcje bezpiecznego stopu: SS1 – Bezpieczny stop 1, SS2 – Bezpieczny stop 2, SQS – Bezpieczny szybki stop, SBC - Bezpieczne sterowanie hamulcem, SOS - Bezpieczne zatrzymanie działania
 • Funkcje bezpiecznej prędkości: SLS – bezpieczne ograniczenie prędkości, SMS – bezpieczna prędkość maksymalna, SSR – bezpieczny zakres prędkości, SSM – monitorowanie bezpiecznej prędkości
 • Wejście enkodera: Przełącznik zbliżeniowy
 • PROFISAFE (wymaga OPTE3/OPTE5)
 • Gniazdo: G
 • Dodaje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa funkcjonalnego do rodziny VACON® NXP
 • Funkcje bezpiecznego stopu: SS1 – Bezpieczny stop 1, SS2 – Bezpieczny stop 2, SQS – Bezpieczny szybki stop, SBC - Bezpieczne sterowanie hamulcem, SOS - Bezpieczne zatrzymanie działania
 • Funkcje bezpiecznej prędkości: SLS – bezpieczne ograniczenie prędkości, SMS – bezpieczna prędkość maksymalna, SSR – bezpieczny zakres prędkości, SSM – monitorowanie bezpiecznej prędkości
 • Wejście enkodera: Przełącznik zbliżeniowy HTL/TTL
 • PROFISAFE (wymaga OPTE3/OPTE5)
 • Gniazdo: G
 • Dodaje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa funkcjonalnego do rodziny VACON® NXP
 • Funkcje bezpiecznego stopu: SS1 – Bezpieczny stop 1, SS2 – Bezpieczny stop 2, SQS – Bezpieczny szybki stop, SBC - Bezpieczne sterowanie hamulcem, SOS - Bezpieczne zatrzymanie działania
 • Funkcje bezpiecznej prędkości: SLS – bezpieczne ograniczenie prędkości, SMS – bezpieczna prędkość maksymalna, SSR – bezpieczny zakres prędkości, SSM – monitorowanie bezpiecznej prędkości
 • Wejście enkodera: Przełącznik zbliżeniowy SIN/COS
 • PROFISAFE (wymaga OPTE3/OPTE5)
 • Gniazdo: G