Opcje dodatkowe iC7

 • Przegląd
 • Dokumentacja

Opcje dodatkowe zwiększają funkcjonalność przetwornicy częstotliwości poprzez zwiększenie liczby We/Wy oraz zapewnienie dedykowanych interfejsów dla szerokiej gamy urządzeń zewnętrznych.

Ta opcja We/Wy rozszerza standardowe wejścia oraz wyjścia wbudowane w przetwornicę częstotliwości.

Najważniejsze cechy

 • 3 cyfrowe wejścia obsługujące logikę PNP 
 • 2 cyfrowe wyjścia, konfigurowalne PNP, NPN, push-pull, częstotliwość impulsów 0-100 kHz
 • 2 wejścia analogowe: 0/4-20 mA, 0 do 10 V DC, -10 do +10 V DC
 • Czujniki temperatury: Do wejścia można podłączyć szeregowo do 3 czujników PT100. PT1000, Ni1000 (A/B), KTY81, KTY82, KTY84
 • 1 wyjście analogowe: 0/4–20 mA
We/Wy ogólnego zastosowania OC7C0

Ta opcja We/Wy oferuje rozszerzoną liczbę wejść i wyjść sterujących. 

 • 6 wejść cyfrowych, typu single-ended
 • 2 wyjścia cyfrowe, konfigurowalne PNP, NPN, push-pull 
 • 1 izolowane wejście termistora 
 • 2 wejścia analogowe: -20/0 do +20 mA lub -10/0 do +10 V
 • 1 wyjście analogowe: 0–20 mA lub 0–10 V 
 • 3 wyjścia przekaźnikowe 
  • 2×NO, NC 
  • 1×NO 
  • 250 V AC 3 A maks. (50/60 Hz) 
  • 24 V DC obciążenie rezystancyjne 2 A 

Ta opcja przekaźnika umożliwia rozszerzenie liczby wyjść o 3 dodatkowe wyjścia przekaźnikowe.

Najważniejsze cechy

 • 2 x wyjście przekaźnikowe NO/NC
 • 1 x wyjście przekaźnikowe NO
 • Maksymalne obciążenie zacisku (AC-1): Obciążenie rezystancyjne: 250 V AC, 2 A
 • Maks. obciążenie zacisku (AC-15): (Obciążenie indukcyjne: 250 V AC 0,2 A)
 • Maksymalne obciążenie zacisku (DC-1): Obciążenie rezystancyjne: 80 V DC, 2 A 
Opcja przekaźnika OC7R0

Opcja enkodera/resolwera umożliwia podłączenie różnych urządzeń jako sprzężenia zwrotnego prędkości/pozycji lub wartości zadanej.

Obsługiwane są następujące typy urządzeń:

 • Enkodery inkrementalne z 2. lub 3. kanałami (TTL, HTL, SinCos bez impulsu zerowego)
 • Wyjście symulacji enkodera TTL 
 • Enkodery absolutne (SSI, EnDat, BiSS, Hiperface, Hiperface DSL)
 • Resolwery

W zależności od typu urządzenia można podłączyć 1 lub 2 urządzenia. Można podłączyć do 2 systemów sprzężenia zwrotnego. Dowiedz się więcej z naszej instrukcji obsługi. 

Opcja enkodera/resolwera OC7M0

Użyj opcji pomiaru temperatury, aby mierzyć i monitorować temperaturę lub chronić silnik przed przegrzaniem poprzez monitorowanie temperatury łożysk (2 szt.) i uzwojeń silnika (3 szt.).

Najważniejsze cechy

 • Wejścia czujników: 5 kanałów
 • Podłączenie czujnika: 2-żyłowe, 3-żyłowe lub 4-żyłowe
 • Obsługa czujników: typy Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY
 • Obsługa 2 x Pt100 i 3 x Pt100 połączonych szeregowo w tym samym kanale pomiaru
 • Zakres temperatur: -50–200°C
Pomiar temperatury OC7T0​

Użyj opcji pomiaru napięcia, aby zmierzyć sinusoidalne napięcie AC lub napięcie DC. Opcja pozwala mierzyć napięcie sieciowe, częstotliwość i kąt fazowy napięcia.

Najważniejsze cechy

 • Wejścia pomiarowe: 2 kanały, 3-fazowe lub DC
 • Przyłącze pomiarowe: 3-fazowe lub DC, zaciski śrubowe
 • Zakres pomiarowy: 0–759 V AC lub 0–1354 V DC
 • Pasmo pomiarowe: DC–20 kHz
 • Dokładność pomiaru: ±0,5% wartości nominalnej
Pomiar napięcia OC7V0​

Kompatybilne produkty

 

Przetwornica częstotliwości serii iC7-Automation

Moduły systemowe chłodzone powietrzem iC7-Automation

Moduły systemowe chłodzone cieczą iC7-Marine

Moduły systemowe chłodzone cieczą iC7-Hybrid

We/Wy ogólnego zastosowania OC7C0 X X x  
Opcja We/Wy i przekaźników OC7C1   X X X
Opcja przekaźnika OC7R0 X

X

   
Opcja enkodera/resolwera OC7M0 X X    
Pomiar temperatury OC7T0 X X X X
Pomiar napięcia OC/V0     X X

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Instrukcja montażu iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) Angielski Multiple 18 kwi, 2023 10.5 MB .pdf
Instrukcja montażu iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 Angielski Multiple 20 kwi, 2023 1.9 MB .pdf