Opcje dodatkowe iC7

 • Przegląd
 • Dokumentacja

Opcje dodatkowe zwiększają funkcjonalność przetwornicy częstotliwości poprzez zwiększenie liczby We/Wy oraz zapewnienie dedykowanych interfejsów dla szerokiej gamy urządzeń zewnętrznych.

Ta opcja We/Wy rozszerza standardowe wejścia oraz wyjścia wbudowane w przetwornicę częstotliwości.

Najważniejsze cechy:

 • 3 cyfrowe wejścia obsługujące logikę PNP oraz NPN
 • 2 cyfrowe wyjścia, konfigurowalne PNP, NPN, push-pull, częstotliwość impulsów 0-100 kHz
 • 2 wejścia analogowe: 0/4-20 mA, 0 do 10 V DC, -10 do +10 V DC
 • Czujniki temperatury: 1×PT100, 2×PT100, 3×PT100, PT1000, Ni1000 (A/B), KTY81, KTY82, KTY84
 • 1 wyjście analogowe: 0/4-20 mA

Ta opcja wyjść przekaźnikowych umożliwia rozszerzenie liczby wyjść o 3 dodatkowe wyjścia przekaźnikowe.

Najważniejsze cechy:

 • 2×NO, NC
 • 1×NO
 • 250 V AC maks. 2 A (50/60 Hz)
 • 24 V DC obciążenie rezystancyjne 2 A

Opcjonalny interfejs enkodera/resolwera umożliwia podłączenie różnych urządzeń jako sprzężenia zwrotnego prędkości/pozycji lub wartości zadanej.

Obsługiwane są następujące typy urządzeń:

 • Enkodery przyrostowe z 2. lub 3. kanałami (TTL, HTL, SinCos bez impulsu zerowego)
 • Enkodery absolutne (SSI, EnDat, BiSS, Hiperface, Hiperface DSL)
 • Resolwery

W zależności od typu urządzenia można podłączyć 1 lub 2 urządzenia.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku