Filtry iC7

 • Przegląd
 • Dokumentacja

Użycie filtrów pozwala zoptymalizować poziom harmonicznych w systemie, zapewnia ochronę silnika oraz pracę z kablami nieekranowanymi. Filtry tłumią harmoniczne lub kompensują wpływ harmonicznych przetwornicy częstotliwości na inne urządzenia. Zapewniają one najwyższą niezawodność i wydajność przetwornic AC w takich konfiguracjach systemu, w których jakość zasilania ma priorytetowe znaczenie. 

Aby ocenić wymagania dotyczące ograniczania harmonicznych w swoim systemie i znaleźć najlepsze rozwiązania, skorzystaj z internetowego narzędzia MyDrive® Harmonics.

Ten zaawansowany pasywny filtr harmonicznych zapewnia zoptymalizowaną wydajność pod wzgl. harmonicznych dla przetwornic iC7 o wielkości do 480 A. Spełnij wyższe wymagania w zakresie wydajności dzięki pracy równoległej. Ten program oferuje 2 wersje, odpowiednio dla poziomów THDi 10% i 5% lub mniejszych. Pasywna filtracja harmonicznych zapewnia najlepszą możliwą sprawność energetyczną w aplikacjach z częściowym obciążeniem, przewyższając możliwości większości rozwiązań opartych na AFE.

Korzyści

 • Tłumi harmoniczne prądu, aby spełnić wymagania THDi 10% lub 5%, lub lepsze
 • Poprawia jakość zasilania w celu zapewnienia maksymalnego czasu pracy bez przestojów
 • Zapewnia zgodność z normą IEEE 519-2022 w przypadku instalacji z przetwornicą częstotliwości iC7

Znajdź w sklepie z produktami

Zaawansowany Filtr Harmonicznych OF7P2

Filtr LC do przetwornic AFE i przetwornic sieciowych w zastosowaniach regeneracyjnych i o niskim poziomie harmonicznych. ​

W zastosowaniach regeneracyjnych i o niskim poziomie harmonicznych pomiędzy zasilaniem a przetwornicą montowany jest filtr LC lub LCL. Dzięki ścisłej współpracy z przetwornicą AFE lub przetwornicą sieciową filtr ten zapewnia prawidłową jakość zasilania i minimalne zakłócenia w sieci zasilającej. Filtr LC będzie właściwym wyborem w przypadku, gdy każda z przetwornic obsługiwana jest przez jeden dedykowany transformator. ​

Korzyści _

 • Zapewnia prawidłową jakość zasilania ​
 • Minimalizuje zakłócenia w sieci zasilającej​
 • Optymalnie łączy właściwości kondensatora i dławika w zakresie wygładzania kształtu fali

Znajdź w sklepie z produktami

Filtr LC OF7Z1

W przypadku aplikacji chłodzonych cieczą wymagających filtra LCL należy użyć filtra LC OF7Z1 w połączeniu z filtrem L OF7Z5. Nie używać tego filtra L osobno. ​

Korzyści

 • Umożliwia optymalne działanie filtra LCL​
 • Minimalizuje zniekształcenia harmoniczne w sieci zasilającej​
 • Odpowiedni do zastosowań regeneracyjnych i niskiej zawartości harmonicznych

Znajdź w sklepie z produktami

Filtr L OF7Z5

Filtr LCL do chłodzonych powietrzem modułów AFE i przetwornic sieciowych w zastosowaniach regeneracyjnych i o niskiej zawartości harmonicznych. Gdy aplikacja wymaga pracy regeneracyjnej lub niskiego poziomu harmonicznych, właściwym wyborem będzie moduł AFE w połączeniu z dedykowanym filtrem LCL. Dzięki ścisłej współpracy z przetwornicą AFE lub przetwornicą sieciową filtr ten zapewnia odpowiednią wydajność i minimalizuje zniekształcenia harmoniczne w sieci zasilającej. W przypadku aplikacji chłodzonych cieczą wymagających filtra LCL należy użyć filtra LC OF7Z1 w połączeniu z filtrem L OF7Z5. 

Korzyści 

 • Zapewnia optymalną wydajność przetwornicy częstotliwości lub przekształtnikowi mocy
 • Minimalizuje zniekształcenia harmoniczne w sieci zasilającej
 • Odpowiedni do zastosowań regeneracyjnych i niskiej zawartości harmonicznych

Znajdź w sklepie z produktami

Filtr LCL OF7Z3

Ten filtr sinusoidalny zapewnia sinusoidalne międzyfazowe napięcie zasilania silnika. Filtr zmniejsza zagrożenie uszkodzenia izolacji silnika oraz hałas kluczowania silnika i umożliwia korzystanie z nieekranowanych kabli silnika.

Korzyści

 • Umożliwia korzystanie z nieekranowanych kabli silnika
  • Maks. 600 m kabla nieekranowanego
  • Maks. 300 m kabli ekranowanych
 • Zmniejsza zagrożenie izolacji silnika
 • Zmniejsza prądy składowej wspólnej
 • Zmniejsza hałas kluczowania dochodzący z silnika
 • Zapewnia optymalne zabezpieczenie silnika, wydłużając czas jego użytkowania
 • Zmniejsza straty w silniku

Znajdź w sklepie z produktami

Filtr sinusoidalny OF7S1

Zainstaluj filtr dU/dt pomiędzy przetwornicą częstotliwości a silnikiem, aby wyeliminować bardzo szybkie zmiany napięcia. Napięcie międzyfazowe na zaciskach silnika ma nadal kształt impulsowy, ale wartości dU/dt zostają zmniejszone. 

Korzyści 

 • Zmniejsza wartości dU/dt napięcia na zaciskach silnika
 • Chroni izolację silnika poprzez tłumienie pików napięcia wyjściowego
 • Zmniejsza prąd upływowy i straty w kablach silnika i silniku

Znajdź w sklepie z produktami

Filtr dU/dt

Połączone filtry dU/dt i składowej wspólnej eliminują szybkie zmiany napięcia, zmniejszając obciążenie izolacji silnika. Tłumią również zakłócenia o wysokiej częstotliwości w kablach silnika (ekranowanych lub nieekranowanych) oraz zmniejszają prądy łożyskowe w silniku.

Korzyści 

 • Eliminuje szybkie zmiany napięcia, zmniejszając obciążenie izolacji silnika
 • Tłumi zakłócenia o wysokiej częstotliwości w kablach silnika
 • Zmniejsza prądy łożyskowe w silniku

Znajdź w sklepie z produktami

Filtr dU/dt i CM OF7U2

Ten filtr składowej wspólnej redukuje prądy o wysokich częstotliwościach związane z wyładowaniami elektrycznymi w silniku. Redukuje on lub nawet eliminuje te wyładowania elektryczne. Ten efekt ogranicza zużywanie się łożysk, co wydłuża ich czas użytkowania, obniża koszty konserwacji i wydłuża czas sprawności. Kompatybilny z przetwornicami iC7.

Korzyści

 • Redukuje prądy o wysokiej częstotliwości
 • Zmniejsza zużycie i wydłuża czas użytkowania łożysk
 • Obniża koszty konserwacji i wydłuża czas działania

Znajdź w sklepie z produktami

Filtr składowej wspólnej OFXC1

Przetwornica DC/DC między źródłem zasilania DC a przetwornicą, w celu zapewnienia możliwości sterowania prądem i zwiększania napięcia, wymaga zastosowania filtra DC. Filtr DC/DC wygładza kształt fali prądowej i fali napięcia, przystosowując je do większości źródeł zasilania DC i obciążeń. 

Korzyści 

 • Wygładza kształt fali napięcia i fali prądowej, przystosowując je do większości źródeł zasilania DC i obciążeń
 • Zwiększa napięcie na przetwornicy DC/DC
 • Magazynuje energię i zmniejsza nachylenie di/dt prądu obciążenia. Zmagazynowana energia jest odprowadzana z powrotem do systemu z malejącą wartością prądu 

Znajdź w sklepie z produktami

Filtr DC/DC OF7D1

Kompatybilne produkty

  iC7-Automation iC7-Marine iC7-Hybrid
Przetwornica częstotliwości Moduł systemu chłodzony powietrzem Moduł systemu chłodzony cieczą Moduł systemu chłodzony cieczą
INU AFE NFE INU AFE GC Przetwornica DC/DC
Filtry wyższych harmonicznych 
Zaawansowany Filtr Harmonicznych OF7P2 X              
Filtry wejściowe
Filtr LC dla AFE OF7Z1           X X  
Filtr LCL dla AFE OF7Z3     X          

Filtr LCL dla AFE OFZ1 + OFZ5

          X X  
Filtry wyjściowe 
Filtr sinusoidalny OF7S1  X              
Filtr dU/dt   X     X      
Filtr dU/dt i CM OF7U2         X      
Filtry składowej wspólnej
Filtr składowej wspólnej OFXC1   X            
Filtry DC/DC
Filtr DC/DC OF7D1               X

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Instrukcja montażu iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) Angielski Multiple 18 kwi, 2023 10.5 MB .pdf
Instrukcja montażu iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 Angielski Multiple 20 kwi, 2023 1.9 MB .pdf