Usługi DrivePro® Lifecycle

  • Przegląd
  • Produkty
  • Studium przypadku
  • Materiały do pobrania
Partner DrivePro® i logo usług DrivePro® Lifecycle

Spersonalizowana oferta usług

Każde z zastosowań przetwornicy częstotliwości jest inne. Usługi DrivePro® Lifecycle, to pakiet produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.

Od zoptymalizowanych zestawów części zamiennych po rozwiązania przeznaczone do monitorowania stanu — dostarczamy zoptymalizowane usługi, aby zwiększać rentowność Twojej firmy na poszczególnych etapach cyklu eksploatacji posiadanej przez Ciebie przetwornicy częstotliwości.

Usługi oferowane na każdym etapie cyklu eksploatacyjnego przetwornicy

Usługi DrivePro® Lifecycle wykraczają poza zwykłe rozwiązywanie problemów, konserwację, naprawy i wymiany. Zapewniają także aktywną poprawę produktywności, wydajności i czasu pracy. Od zoptymalizowanych pakietów części zamiennych do rozwiązań monitorowania stanu — nasze produkty można dostosować tak, aby pomagały w osiąganiu celów biznesowych.

Każda usługa została opracowana w taki sposób,aby zapewniała odpowiednie dopasowanie do Twojej przetwornicy częstotliwości, bez względu na fazę cyklu jej eksploatacji. Ponadto dzięki jednemu partnerowi kontaktowemu w zakresie usług DrivePro® Lifecycle zapewniamy szybki czas reakcji, oszczędność czasu i brak zbędnych komplikacji.

Zyskujesz w ten sposób pewność, że Twoja przetwornica częstotliwości znajduje się pod dobrą opieką i będzie działała optymalnie już od pierwszego dnia aż do chwili jej demontażu i ponownego użycia, dzięki czemu nieekologiczny model liniowy typu „weź — zużyj — wyrzuć” jest już historią. Usługi DrivePro® Lifecycle pomagają zapewnić Twojej firmie większą niezawodność oraz bardziej zrównoważony schemat zużycia i produkcji. Trwałe przetwornice częstotliwości, które są utrzymywane w doskonałym stanie technicznym, to mądra inwestycja nie tylko dla Twojej firmy, ale także dla przyszłości naszej planety.

Model zarządzania cyklem eksploatacyjnym przetwornicy częstotliwości Danfoss

Faza nowa

Przetwornice częstotliwości należące do fazy nowych najlepiej sprawdzają się podczas realizacji nowych projektów lub w przypadku modernizacji istniejących obiektów. Przetwornice te posiadają pełny dostęp do kompletnego zakresu usług DrivePro®.

Faza aktywna

Przetwornice częstotliwości należące do fazy aktywnej zalecane są w przypadku nowych instalacji i rozbudowy istniejących obiektów. Przetwornice te posiadają dostęp do pełnego zakresu usług DrivePro® oraz kluczowych aktualizacji oprogramowania.

Faza ograniczona

Zakup przetwornic częstotliwości należących do fazy ograniczonej nie jest już możliwy, a zakres ich serwisowania jest niepełny. Podstawowe usługi z zakresu konserwacji, części zamienne oraz usługi naprawcze są dostępne jedynie przez ograniczony czas.*

Faza nieaktywna

Przetwornice częstotliwości należące do fazy nieaktywnej zostały wycofane, a części zamienne i możliwości serwisowania nie są już dostępne, co niesie za sobą wysokie ryzyko. Dlatego, aby zapewnić możliwość zaplanowania płynnej wymiany przetwornicy częstotliwości, minimalizując przy tym przestoje, zaleca się przeprowadzenie audytu.

*Wsparcie techniczne dotyczące wszystkich przetwornic częstotliwości zapewniane jest przez okres do 10 lat. Dostępność części zamiennych zapewniana jest przez co najmniej 5 lat od momentu nadania produktowi statusu wycofanego z eksploatacji.

DrivePro® DNA opiera się na obiegu zamkniętym

Przetwornice częstotliwości Danfoss odgrywają kluczową rolę w maksymalnym wykorzystaniu energii wykorzystywanej przez silniki stosowane na całym świecie. Zastosowanie przetwornicy częstotliwości Danfoss w przypadku Twojego silnika pozwoli zoptymalizować zużycie energii, zmniejszyć zużycie całego systemu i zmaksymalizować czas pracy bez przestojów. Są to korzyści, które znajdą odzwierciedlenie w wynikach finansowych Twojej firmy.

Wydłuż czas użytkowania przetwornic częstotliwości dzięki dostosowanym do potrzeb usługom. Zmniejszą one ilość wytwarzanych odpadów i zużycie surowców poprzez naprawę, konserwację i ponowne wykorzystanie produktów i części, zapewniając obieg zamknięty produktów.

Produkty

Oferta usług DrivePro® Life Cycle

Studium przypadku

Poznaj ofertę usług DrivePro® Life Cycle Services w działaniu