Elektryczne zawory rozprężne CTR, nadkrytyczne obiegi CO₂

  • Przegląd
  • Oprogramowanie
  • Ochrona przed podróbkami

Przełom w konfiguracji układów do odzysku ciepła

CTR jest zaprojektowany tak, aby umożliwić pełną proporcjonalną regulację przekazywania nadwyżki ciepła z zespołu sprężarek do wymiennika odzysku ciepła w układach nadkrytycznych.

3-drożny elektryczny zawór CTR oznacza przełom w konfiguracji układów do odzysku ciepła, zastępując zawory kulowe, które dotychczas służyły do regulacji przepływu nadwyżki ciepła z zespołu sprężarek do wymiennika ciepła. CTR zapobiega nagłym skokom ciśnienia, eliminując kosztowne przerwy w działaniu układu i ryzyko niewystarczającego zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę. Jednocześnie regulacja proporcjonalna gwarantuje dostępność wystarczającej ilości ciepła i ciepłej wody w dowolnym momencie.

Konstrukcja zaworu CTR gwarantuje szczelność dzięki zintegrowaniu zaworu i silnika w jednym zwartym zespole. Modułowa konstrukcja zespołu oznacza, że wszystkie części funkcjonalne są łatwe w serwisowaniu i wymianie, jedynie przy użyciu klucza. Zawór jest dostępny z króćcami do spawania lub do lutowania twardego. 

Zawory CTR mogą być stosowane w układach chłodniczych o dowolnej wielkości, od bardzo małych urządzeń do rozległych instalacji.

Cechy i korzyści

Bezpieczne: Eliminacja nagłych skoków ciśnienia

Wygodne: Zapewniają wystarczającą ilość ciepła i ciepłej wody w dowolnym momencie i dowolnym klimacie

Z możliwością pełnego serwisowania: Łatwe do zdemontowania

Proste, kompaktowe i szczelne: Zintegrowana konstrukcja z zaworem i silnikiem wbudowanym w jedną jednostkę

Długi okres eksploatacji

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda jest Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

 

Ochrona przed podróbkami

Identyfikacja i walka z podróbkami produktów Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Podrobione produkty przynoszą złą sławę zarówno Twojej firmie, jak i naszej. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.