Sterownik parownikowy dla przemysłowych i dużych komercyjnych układów chłodniczych

Regulator EKE 400

Regulacja przemysłowych instalacji chłodniczych łatwiejsza niż kiedykolwiek przedtem

Nowy regulator EKE 400 zaprojektowano specjalnie na potrzeby sterowania pracą parowników w przemysłowych układach chłodniczych – zarówno małych, jak i dużych. W oparciu o strukturę rozproszonego systemu sterowania (DCS), zaawansowane algorytmy regulacji oraz kreator szybkiej nastawy i uruchomienia, sterownik EKE 400 wydatnie skraca czas instalowania układu automatyki, obniża koszty i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji urządzeń.

Sterownik parownikowy EKE 400 kompleksowo zawiaduje pracą parownika, optymalizując tryb chłodzenia i odszraniania (w układach amoniakalnych, na CO2 i z czynnikami HFC/HCFC). Nadaje się do sterowania odszranianiem zarówno parowników zalanych, jak i zasilanych ciśnieniowo* oraz pozwala na realizację różnych metod, włącznie z odszranianiem gorącymi parami (z regulacją ciśnienia lub drenażu skroplin) oraz za pomocą grzałek elektrycznych i cieczy.

Łatwy w użyciu kreator umożliwia szybkie wprowadzenie kluczowych nastaw i szybkie uruchomienie układu, zaś predefiniowane procedury zapewniają niezawodność chłodzenia i odszraniania. Sterownik EKE 400 zaprojektowano specjalnie dla jak najlepszego wykorzystania możliwości zaworów marki Danfoss. Jednakże regulator pracuje również z zaworami innych producentów.

Sterownik EKE 400 wyposażono w możliwość transmisji danych w protokole MODBUS, co umożliwia jego integrację ze scentralizowanym układem sterowania opartym na nadrzędnym sterowniku programowalnym (PLC). Wszakże może on również pracować samodzielnie.

Cechy i korzyści

Przeznaczenie dla chłodnictwa przemysłowego

Specjalizowany sterownik parownikowy kompleksowo i optymalnie zawiadujący trybem chłodzenia i odszraniania

Jeden sterownik dla każdego parownika

Dla małych i dużych układów

Możliwość sterowania procesem odszraniania parowników zalanych i zasilanych ciśnieniowo*

Realizacja różnych metod odszraniania: gorącymi parami, elektrycznie bądź cieczą

Ekonomiczne instalowanie i łatwe nastawianie

Rozproszony system sterowania (DCS) oznacza niższe koszty instalowania w porównaniu do scentralizowanych układów z nadrzędnymi sterownikami programowalnymi (PLC)

Łatwy w użyciu kreator umożliwia szybkie wprowadzenie kluczowych nastaw, redukując konieczność programowania PLC przy instalacji.

Narzędzia firmy Danfoss umożliwiają kopiowanie nastaw do wielu sterowników EKE 400

Sterownik przystosowany specjalnie do jak najlepszego wykorzystania możliwości zaworów marki Danfoss

Pracuje także z zaworami innych producentów

Protokół komunikacji MODBUS umożliwia integrację z centralnym układem sterowania z PLC

CANbus umożliwia połączenie i skoordynowanie pracy kilku sterowników EKE 400

Możliwość samodzielnej pracy, bez nadrzędnego sterownika PLC

Bezpieczeństwo i efektywność pracy

Rozwiązanie standaryzowane, o wysokiej elastyczności

Predefiniowane procedury dla niezawodnego chłodzenia i odszraniania

Zgodność z wymogami IIAR w zakresie odszraniania gorącymi parami

Kreator wspomagający właściwy dobór zaworów do konkretnych parowników

Mniejsze znaczenie doświadczenia obsługi w programowaniu sterowników PLC

Kompleksowe rozwiązanie firmy Danfoss

Jeden punkt kontaktowy w kwestiach związanych z zaworami / napędami / czujnikami / sterownikamit

EKE 400 Evapoator controller

Sterownik parownikowy EKE 400

Sterownik parownikowy EKE 400 marki Danfoss zaprojektowano specjalnie dla przemysłowych i dużych komercyjnych układów chłodniczych, z myślą o znacznym skróceniu czasu instalowania i obniżeniu kosztów.