VZH 13-26TR

  • Przegląd
  • Oprogramowanie

Dodatkowe informacje o cechach sprężarek VZH 13-26TR

Kilka rozwiązań konstrukcyjnych sprężarki poprawiających jej osiągi.

Dwa typoszeregi zoptymalizowane dla różnych wartości sprężu
Konstrukcję sprężarki spiralnej zoptymalizowano dla określonej wartości sprężu. Maksymalną sprawność izentropową sprężarki spiralnej osiąga się, gdy spręż zewnętrzny równy jest wewnętrznemu. Gdy sprężarka pracuje przy innym sprężu zewnętrznym, dochodzi do strat z tytułu nadmiernego sprężania (ciśnienie tłoczenia jest wyższe od ciśnienia skraplania) lub niedostatecznego sprężania (ciśnienie tłoczenia jest niższe od ciśnienia skraplania). Zatem dobór odpowiedniego sprężu wewnętrznego w przypadku korzystania ze sprężarki spiralnej ma decydujący wpływ na efektywność układu.

Sprężarka VZH oferuje możliwość wyboru spośród dwóch wewnętrznych wartości sprężu, co pozwala zoptymalizować efektywność układu stosownie do jego przeznaczenia:

  • Wysoka wartość sprężu — głównie w przypadku agregatów chłodniczych w układach typu powietrze/woda.
  • Niska wartość sprężu – głównie dla agregatów powietrze/powietrze (dachowych) i agregatów chłodniczych w układach typu woda/woda

Aby uzyskać maksymalną efektywność w skali roku, spręż wewnętrzny należy tak dobrać, aby odpowiadał wartości sprężu zewnętrznego, przy którym dane urządzenie pracuje najczęściej.

Silnik z magnesami trwałymi
Porównanie sprawności silników asynchronicznych w stosunku do synchronicznych wyraźnie wskazuje na ogromne korzyści w przypadku stosowania silników z magnesami trwałymi:

  • Stała sprawność silnika, przekraczająca cały czas 92%. To z kolei przekłada się na niższy pobór mocy.
  • Niższa temperatura czynnika chłodniczego: dzięki wyższej sprawności silnika mniej ciepła przechodzi z niego do czynnika chłodniczego, co prowadzi do zwiększenia sprawności sprężania.

Szybszy czas wprowadzania na rynek
Jedną z wyjątkowych zalet falowników firmy Danfoss jest możliwość oferowania sprawdzonych pakietów obejmujących tak zoptymalizowane sprężarki i falowniki, aby doskonale współpracowały ze sobą. Takie rozwiązanie ułatwia życie producentom, pozwalając im skrócić czas opracowywania układów i jednocześnie zapewnić zwiększenie wytrzymałości i niezawodności projektowanych instalacji. Ponadto zapewnia ono wyższy poziom bezpieczeństwa po stronie techników i użytkowników końcowych, którzy mogą mieć pewność, że mają do czynienia z w pełni przetestowaną i sprawdzoną konstrukcją, którą od samego początku projektowano do określonych zastosowań.

Większa wydajność
Gdy agregaty VZH pracują w zespole dwusprężarkowym, wydajność chłodnicza może osiągać 52 TR (183 kW), co pozwala zapewnić chłodzenie budynku o powierzchni 2000 m². Firma Danfoss oferuje swoim klientom opatentowane rozwiązanie w zakresie pracy równoległej umożliwiające optymalizację wydajności i kosztów.

Falownik umożliwia regulację wydajności chłodniczej w zakresie od 25% do 100% w przypadku pracy pojedynczej sprężarki oraz w zakresie od 10% do 100%, gdy wykorzystywany jest zespół podwójny, co doskonale sprawdza się w różnych wymagających zastosowaniach, gdy układ musi pracować przy niskim obciążeniu częściowym.

Broszura – Sprężarka spiralna VZH z falownikiem Danfoss

Zaawansowana wydajność, precyzyjne chłodzenie: Zaprojektuj system HVAC jak nigdy wcześniej

Wyróżniaj się na rynku handlowych układów HVAC i technologicznych instalacji chłodniczych, polepszając osiągi urządzenia i skracając czas jego opracowania dzięki wstępnie skonfigurowanym przez firmę Danfoss zespołom falowników i sprężarek do pracy równoległej o wydajności 4-26 TR (14-91 kW).

Cechy i korzyści

Typoszereg sprężarek spiralnych od 13 do 26 TR (46-91 kW) – do 52 TR (183 kW) w tandemie – zoptymalizowanych dla różnych stosunków sprężania

Silniki z magnesami trwałymi

Wstępnie skonfigurowana sprężarka z dobranym falownikiem skraca czas potrzebny do wykonania urządzenia

Regulacja wydajności z wysoką efektywnością i niskim prądem rozruchowym.

Kursy Danfoss Learning na temat sprężarek spiralnych VZH z falownikiem

Dowiedz się więcej z Danfoss Learning

Danfoss Learning oferuje dwa kursy na temat sprężarek spiralnych VZH z falownikiem, dostarczając informacji o korzyściach i ich właściwościach oraz wskazówek dotyczących instalacji i rozwiązywania problemów.

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda jest Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

COMPASS

COMPASS

COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.