Dlaczego CO₂ stosowany jest w chłodnictwie przemysłowym?

Nietoksyczny i niepalny czynnik chłodniczy

Wraz z np. amoniakiem, węglowodorami jak propan i butan oraz wodą, CO2 tworzy grupę tzw. „naturalnych” czynników chłodniczych. Amoniak to doskonały i wszechstronny czynnik do przemysłowych instalacji chłodniczych, jednak niekiedy jego wykorzystanie bywa ograniczone – dotyczy to np. obszarów, gdzie problemem jest toksyczność lub łatwopalność.

W takich i wielu innych przypadkach unikalne właściwości CO2 sprawiają, że stanowi on atrakcyjną alternatywę: 

CO2 jest zarówno nietoksyczny, jak i niepalny. W miejscach, gdzie stosowanie amoniaku dozwolone jest tylko w ograniczonej ilości, doskonale sprawdzą się kaskadowe lub pośrednie układy z CO2.

Systemy kaskadowe CO2 są bardzo wydajne w zastosowaniach niskotemperaturowych, np. w zamrażaniu ryb. Dzięki CO2 ryby można zamrażać szybciej i do niższych temperatur, co poprawia ich jakość i zmniejsza zużycie energii w porównaniu z analogicznymi urządzeniami napełnionymi innymi czynnikami chłodniczymi.

CO2 doskonale sprawdza się jako medium pośredniczące. Efektywne zamrażanie z wykorzystaniem CO2 wymaga bardzo niskiej krotności cyrkulacji, dzięki czemu można zastosować mniejsze pompy oraz ograniczyć zużycie energii. Efektywność przejmowania ciepła CO2 jest prawie stała dla wszystkich temperatur, w których jest używany, co sprawia, że doskonale sprawdza się jako medium pośredniczące przeznaczone do zastosowań w niskich i średnich temperaturach (do 0°C).

Rozwój technologiczny, jaki nastąpił od 1920 r., usunął wiele z istniejących kiedyś ograniczeń, które utrudniały wykorzystanie CO2. Jednakże użytkownicy CO2 muszą być dobrze zorientowani w zakresie jego unikalnych właściwości oraz stosować niezbędne środki ostrożności pozwalające zapobiegać problemom w swoich systemach chłodniczych. Specjaliści Danfoss mogą pomóc w doborze odpowiednich komponentów, a materiały zamieszczone na tej stronie zostały opracowane na podstawie bogatego doświadczenia Danfoss w zakresie zastosowań CO2.