Przemysłowe zasilanie rezerwowe prądem stałym chroni przed spadkami napięcia

  • Przegląd
  • Produkty
  • Studium przypadku

Maksymalizacja czasu pracy jest kluczowym czynnikiem w przypadku skomplikowanych linii produkcyjnych, co czyni je podatnymi na niestabilność zasilania. Niektóre zastosowania wymagają pracy ciągłej lub kontrolowanego zatrzymania, które muszą zostać zapewnione nawet w przypadku występowania zakłóceń w sieci zasilającej.

Przerywane zasilanie prądem przemiennym ogranicza dostępność sieci dla krytycznych odbiorników. W przypadku wystąpienia zakłóceń w sieci zasilającej AC ważne jest utrzymanie stabilnego napięcia na magistrali DC do zastosowań o krytycznym znaczeniu.

Firma Danfoss oferuje elastyczne, oparte na akumulatorach przemysłowe systemy zasilania rezerwowego DC kierujące zasilanie do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Oznacza to, że wielkość akumulatorów można dobrać do obciążeń krytycznych.  Rozwiązania te obsługują połączenie różnych magazynów energii w celu zapewnienia stabilnego zasilania, gdy sieć krajowa jest zawodna. Umożliwia to wykorzystanie magazynu energii jako rezerwowego źródła zasilania.

Obniżenie kosztów i krótszy czas projektowania

Obniżenie kosztów i krótszy czas projektowania

Zasilanie rezerwowe prądem stałym dla przemysłu firmy Danfoss zapewnia niezawodność sprzętu i oprogramowania, bez konieczności zewnętrznego sterowania.

System stanowi alternatywne, rezerwowe źródło zasilania, zapewniające maksymalizację bezawaryjnej pracy. Akumulatory zapewniają zasilanie w okresie obciążeń szczytowych, dzięki czemu można zastosować generatory o mniejszej mocy.

Oszczędza to energię i pojemność akumulatorów poprzez doprowadzanie energii elektrycznej bezpośrednio do krytycznej sekcji inwertera zamiast do całego systemu.

A co najważniejsze, system ten można dostosować do istniejącej instalacji, a nawet rozbudować go później.

Selektywne zasilanie najistotniejszych odbiorników

Selektywne zasilanie najistotniejszych odbiorników

Obejrzyj animację, aby przekonać się, w jaki sposób zasilanie rezerwowe prądem stałym magazynujące energię w akumulatorach zapewnia maksymalny czas bezawaryjnej pracy w zastosowaniach przemysłowych.

Przemysłowe zasilanie rezerwowe prądem stałym z systemem magazynowania energii

Zintegrowany magazyn energii zapewnia rezerwowe zasilanie w wypadku krótkotrwałych spadków napięcia lub dłuższych przerw w dostawach prądu.

Podczas modernizacji zakładu lepiej zastosować przemysłowe zasilanie rezerwowe DC do obsługi szczytowego zapotrzebowania niż rozbudowywać system rozdzielczy energii.

Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe

System magazynowania energii zapewnia zasilanie rezerwowe w przypadku niedoboru energii z sieci, na przykład z powodu odciążania lub nieplanowanej przerwy w dostawie energii elektrycznej. W przypadku wyłączenia zasilania magazyny energii umożliwiają odbiorcom kontynuowanie pracy.

Napięcie w obwodzie pośredniczącym DC jest utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu nie dochodzi do niebezpiecznych wzrostów i spadków napięcia. Akumulatory ładują się przez cały czas poprzez stałe połączenie z siecią, więc są zawsze gotowe nawet na krótkotrwałe spadki napięcia.

Redukowanie wartości szczytowych

Redukowanie wartości szczytowych

W sieciach przemysłowych można wykorzystać zmagazynowaną energię jako rezerwowe źródło zasilania. Oznacza to również możliwość pracy generatorów przy obciążeniu nominalnym i wykorzystania zasilania akumulatorowego do zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania. Jaka z tego korzyść? Generatory pracują przy pełnym obciążeniu, co jest bardziej efektywne niż przy częściowym obciążeniu. Dzięki temu można zastosować generatory o mniejszej mocy i osiągnąć taką samą wydajność przy niższych nakładach inwestycyjnych.

Czym to się różni od UPS?

Czym to się różni od UPS?

To uzasadnione pytanie: Czym zasilanie rezerwowe DC dla przemysłu firmy Danfoss różni się od zasilacza awaryjnego?

Po pierwsze, zasilanie rezerwowe DC dla przemysłu zapewnia elastyczne sterowanie mocą wyjściową określonych napędów, a nie całej sieci AC. Umożliwia to oszczędzanie energii elektrycznej poprzez doprowadzanie jej bezpośrednio do krytycznej sekcji falownika zamiast do całego systemu. To z kolei zmniejsza wydatki inwestycyjne na wdrożenie systemu.

Po drugie, zasilanie rezerwowe DC dla przemysłu jest kompatybilne z różnymi technologiami magazynowania energii. Można zastosować jedną lub kilka technologii magazynowania, na przykład akumulatory litowo-jonowe, superkondensatory, baterie przepływowe i ultrakondensatory.

Po trzecie, przemysłowe systemy zasilania rezerwowego DC można modernizować, stopniowo zwiększając ich moc poprzez instalację równoległą odpowiadającą rosnącemu zapotrzebowaniu. Zasilanie awaryjne oparte na UPS to bardziej kosztowana alternatywa: zasilacz UPS trzeba zlikwidować i wymienić na nowy. Przemysłowy system zasilania rezerwowego DC jest rozwiązaniem bardziej zintegrowanym niż UPS, co oznacza, że można je zoptymalizować pod kątem danego zastosowania. Na przykład rozwiązanie to można w prosty sposób zintegrować z posiadaną przetwornicą firmy Danfoss.

Co równie ważne, wybierając rozwiązanie Danfoss, otrzymuje się wiedzę i pomoc przy projektowaniu w pakiecie. Staramy się znaleźć optymalne rozwiązanie, dokładnie odpowiadające potrzebom klienta.

VACON® NXP DC/DC Converter

VACON® NXP DC/DC Converter

Potężne narzędzie do zapewnienia zasilania rezerwowego DC dla przemysłu

Produkty

Studium przypadku

Dowiedz się, w jaki sposób elastyczne i wydajne systemy zasilania rezerwowego prądem stałym zapewniają nieprzerwaną pracę w rosyjskiej elektrowni pomimo spadków napięcia zasilania.

Niezawodność w każdej sytuacji

Dowiedz się, w jaki sposób elastyczne i wydajne systemy zasilania rezerwowego prądem stałym zapewniają nieprzerwaną pracę w rosyjskiej elektrowni pomimo spadków napięcia zasilania.