Przetwornice do wentylatorów w budynkach mieszkalnych

 • Przegląd
 • Produkty
 • Skontaktuj się z nami

Optymalizacja komfortu i zużycia energii w systemie wentylacji budynku

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, rozproszonej inteligencji oraz obniżonemu zużyciu mocy, przetwornice AC Danfoss optymalizują wydajność wentylatorów.

Przetwornice VLT® HVAC Drive oraz VLT® Refrigeration Drive przekształcają wartości pochodzące z czujnika ciśnienia dynamicznego na wartości przepływu, co umożliwia konfigurację w oparciu o stały przepływ lub stały przepływ różnicowy. Powyższe pozwala zoptymalizować zarówno komfort, jak i zużycie energii. Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort, przetwornice podłączone do wentylatorów można ustawić w sposób pozwalający uniknąć pasm częstotliwości tworzących rezonans oraz uszkadzających system wentylacyjny.

Zwiększona wydajność systemu zarządzania budynkami

W przypadku zintegrowania z siecią systemu zarządzania budynkiem, w celu rozszerzenia wydajności sterownika, wszystkie punkty WEJ./WYJ. przetwornicy HVAC są dostępne jako WEJ./WYJ. zdalne. Na przykład, czujniki temperatury pomieszczenia (Pt1000/Ni1000) mogą zostać podłączone bezpośrednio do systemu. 

Zwiększona wydajność uzdatniania powietrza

Przetwornice VLT HVAC oraz VLT Refrigeration zostały wyposażone w logiczny sterownik zdarzeń oraz cztery dostrajane automatycznie regulatory typu PID, co umożliwia sterowanie funkcjami układu uzdatniania powietrza za pomocą wentylatorów, zaworów oraz nawilżaczy. Mniejsza liczba cyfrowych sterowników bezpośrednich w systemie zarządzania budynkiem oraz zapisanie cennych punktów danych pozwalają obniżyć koszty uzdatniania powietrza.

VLT HVAC Drive realizuje reguły logiczne, przetwarza dane wejściowe z czujników, pracuje w czasie rzeczywistym oraz posiada funkcję działania powiązanego z czasem. Dzięki temu przetwornica AC może lepiej sterować działaniem wielu funkcji:

 • Harmonogramy weekendowe oraz dni roboczych
 • Kaskadowa regulacja P-PI do sterowania temperaturą
 • Równoważenie przepływu powietrza świeżego i wylotowego
 • Monitorowanie pasa — przetwornica AC jest w stanie niezawodnie rozpoznać, że pas klinowy został zerwany, bazując na wartościach prądu i prędkości. Brak przepływu powietrza jest natychmiast wykrywany, dzięki czemu możliwe jest podjęcie działań mających na celu obniżenie kosztów oraz zredukowanie czasu przestojów.
 • Przetwornik ciśnienia VLT PTU 025 z 4 czujnikami ciśnienia do monitorowania filtrów oraz pomiaru przepływu i ciśnienia powietrza w systemach wentylacyjnych
 • Zestaw do zewnętrznego montażu panelu LCP pozwala na zamontowanie przetwornicy AC blisko wentylatorów wewnątrz urządzeń do uzdatniania powietrza i jednostek dachowych, podczas gdy lokalny panel sterowania umieszczany jest na zewnątrz, umożliwiając łatwy dostęp i obsługę. 

Niezawodne ograniczanie harmonicznych

Oprócz zwiększania precyzji, oszczędności energii oraz wydłużania okresu eksploatacyjnego przetwornice AC wprowadzają także prąd sinusoidalny do sieci zasilającej. W przypadku braku kontroli nad prądami sinusoidalnymi mogą one wpłynąć na wydajność oraz niezawodność generatorów oraz pozostałego sprzętu.

Aby zminimalizować zakłócenia, dowiedz się więcej na temat harmonicznych, narzędzi oprogramowania oraz rozwiązań z zakresu ograniczania harmonicznych.

Koncepcja EC+

Aby tworzony system HVAC odznaczał się najwyższą wydajnością, jego poszczególne podzespoły, takie jak silnik, przetwornica oraz wentylator, muszą zapewniać elastyczność i być ze sobą kompatybilne. Jeśli na przykład użytkownik wybierze wysokowydajny silnik, który jest kompatybilny wyłącznie z wentylatorami o niskiej wydajności, ucierpi na tym ogólna wydajność systemu, ze szkodą dla wysokiej wydajności poszczególnych podzespołów oraz zmniejszeniem zwrotu z inwestycji.

Koncepcja Danfoss Drives EC+ pozwala projektantom systemów wentylacyjnych na łączenie przetwornic VLT® HVAC Drive z najbardziej wydajnymi silnikami wentylatorów oraz silnikami z magnesami trwałymi lub reluktancyjnymi silnikami synchronicznymi.

Zalety koncepcji EC+

 • Swobodny wybór technologii silnika: PM, asynchroniczny lub synchroniczny reluktancyjny przy użyciu tej samej przetwornicy AC i oprogramowania
 • Taki sam sposób instalacji i pracy urządzenia
 • Niezależność w wyborze producenta wszystkich podzespołów
 • Doskonała wydajność systemu dzięki połączeniu poszczególnych podzespołów o optymalnej wydajności
 • Możliwość modernizacji istniejących systemów
 • Szeroki zakres mocy znamionowych dla silników standardowych, PM oraz synchronicznych reluktancyjnych

Produkty

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami