Sztuka dla klimatu

  • Przegląd

Konkurs - sztuka dla klimatu

Jesteśmy obecnie w obliczu poważnego kryzysu klimatycznego. Zgodnie z wiedzą naukowców mamy niespełna 10 lat, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o połowę. Bez aktywnych działań czekają nas poważne skutki środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Potrzebne są natychmiastowe, intensywne, aktywne działania. Pokaż, jak powinniśmy działać, jak możemy zmienić nasz świat, jak zainspirować innych do wrażliwości i ochrony klimatu. 

Weź udział w konkursie i dołącz do walki o lepsze jutro!

Zasady udziału w konkursie

  • Do konkursu można zgłosić obraz, rzeźbę lub grafikę, nawiązujące do wyzwań klimatycznych i metod, jak im sprostać.
  • Prace można przesyłać do 31 lipca 2021 r. Spośród nich jury (przedstawiciele ASP, Ambasady Danii w Polsce oraz firmy Danfoss) na początku sierpnia wybierze 20 najlepszych, które zostaną zakupione i przekazane na aukcję charytatywną podczas "Nocy dla klimatu" - wyjątkowego wydarzenia promującego działania na rzecz ochrony środowiska i celebrującego 30-lecie działalności Danfoss w Polsce.  
  • Środki z licytacji przekażemy na cele proklimatyczne.
  • Autor każdej z 20 nagrodzonych prac otrzyma wynagrodzenie w wysokości 700 zł

Korzyści dla uczestników

  • Nagrodzone prace będą stanowiły jedną z głównych dekoracji sali przez cały czas trwania wydarzenia "Noc dla klimatu". W wydarzeniu wezmą udział liderzy biznesu, m.in. prezesi i członkowie zarządów firm związanych z branżą technologii proklimatycznych.
  • Biogramy autorów i zdjęcia nagrodzonych prac będą prezentowane na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu oraz w katalogu z nagrodzonymi pracami.

Zgłoszenia

Regulamin konkursu

 

Organizatorzy konkursu: Danfoss Poland, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Patronat: Ambasada Danii w Polsce