Elastyczność energetyczna gwarantem bezpieczeństwa energetycznego

Pobierz raport o elastyczności energetycznej w Polsce

Poznaj szczegóły działań, które możesz podjąć już dziś.

Elastyczność energetyczna gwarantem bezpieczeństwa energetycznego

W Polsce i w Europie przed sektorem energetycznym stoją ogromne wyzwania i możliwość rozwoju. Elastyczność energetyczna stanowi istotny element transformacji energetycznej w Polsce, generując inwestycje, które do 2040 roku szacowane są na co najmniej 0,5 bln PLN.

Czysta energia

Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie. Wzrost liczby ludności na świecie, rozwój gospodarki i konsumpcji energii to tylko niektóre czynniki, które mają na to wpływ. Według prognoz w latach 2020-2050 nastąpi wzrost produkcji energii z 25 tys. do około 45 tys. TWh. 

Zmiany te niosą ze sobą wyzwania w postaci wzrostu obciążenia sieci energetycznych i konieczności rozbudowy infrastruktury, jak i potrzebę zapewnienia stabilności systemów energetycznych. Jednocześnie produkcja energii z surowców kopalnych, która w dużej mierze zależy od importu, wiąże się z poważnymi problemami, takimi jak wzrost emisji gazów cieplarnianych, degradacja środowiska oraz wyczerpywanie się zasobów. 

W obliczu tych wyzwań, dążenie do zrównoważonej produkcji energii jest niezbędne. Pobierz raport i poznaj szczegóły działań, które możesz podjąć już dziś.

Elastyczność energetyczna w Polsce

Pobierz raport i poznaj szerzej rynek odnawialnych źródeł energii

Przejście na bardziej zrównoważone i odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo inwestowanie w nowoczesne technologie i inteligentne sieci energetyczne może zwiększyć efektywność i elastyczność systemów energetycznych. 

Ważne, by podejmować odpowiednie działania już teraz, aby zapewnić przyszłość zrównoważonej i stabilnej energetyki.

Rola elastyczności energetycznej

Elastyczność energetyczna to kluczowy element dla przyszłości zrównoważonej energetyki, umożliwiający skuteczne zarządzanie zmiennością popytu i podaży energii w złożonym ekosystemie energetycznym. W raporcie „Elastyczność energetyczna w Polsce” przedstawiono aktualny stan badań i możliwości rozwoju rynku elastyczności energetycznej. 

Usługi związane z elastycznością energetyczną zapewniają operatorom przede wszystkim zwiększenie efektywności i poprawę bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego poprzez utrzymanie równowagi bilansowej i wymaganego poziomu mocy.  Przyniosą także szereg korzyści środowiskowych, gospodarczych i społecznych, takie jak poprawa efektywności energetycznej sieci elektroenergetycznych, jakości i niezawodności dostawy energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych, oszczędności dla odbiorców, rozwój techniki i nowych technologii, czy zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

W związku z tym perspektywy rozwoju usług elastyczności energetycznej są bardzo obiecujące. Zbyt wolna modernizacja i rozwój infrastruktury energetycznej sprawiają, że coraz pilniejsze staje się zapewnienie ciągłej i stabilnej pracy sieci i systemów elektroenergetycznych.

O raporcie

Raport „Elastyczność energetyczna w Polsce” jest niezależnym eksperckim kompleksowym podsumowaniem aktualnych badań i wiedzy na temat elastyczności energetycznej. 

Stanowi wskazówkę dla decydentów i inwestorów, którzy chcą zaangażować się w proces transformacji rynku energii odnawialnej. Dostarcza cennych informacji, które pomogą podjąć odpowiednie decyzje i zainwestować w przyszłość energii odnawialnej w Polsce. 

Oprócz szczegółowej analizy polskiego systemu elektroenergetycznego zawiera również m.in. przegląd źródeł energii odnawialnych w Polsce i perspektywy ich rozwoju, ocenę elastyczności w długim okresie, analizę polityki i regulacji rynku energii odnawialnej, ocenę potencjału technologicznego i infrastrukturalnego polskiego systemu energetycznego, kierunki rozwoju technologii i polityki elastyczności energetycznej. 

Autorami opracowania są dr inż. Andrzej Firlit – ekspert z dziedziny energetyki, związany z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz dr inż. Grzegorz Hołdyński – adiunkt w Katedrze Energoelektroniki, Elektrotechniki i Elektroenergetyki na Politechnice Białostockiej. 

Opracowanie wzbogacono o opinie ekspertów z organizacji branżowych i biznesów kształtujących oblicze polskiej elektroenergetyki. Głos zabrali m.in. Barbara  Adamska - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Janusz Gajowiecki - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka - Akademia Górniczo Hutnicza, Krzysztof Kochanowski - Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii, Wojciech Kubak - Business Development Manager Danfoss Drives, Michał Michulec - Dyrektor Zarządzający Neisa sp. z o.o., Jacek Misiejuk - Prezes Zarządu ENEL X Polska, Jacek Stankiewicz - Prezes Zarządu Elsta sp. z o.o., Remigiusz Szlendak - Główny Specjalista ds. DSR w Enspirion Grupa ORLEN, Michał Wypychewicz - Chief Executive Officer ZPUE S.A., Bartłomiej Zysiński - Prezes Zarządu Solartech Sp. z o.o.

Opracowanie zostało objęte patronatem merytorycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Białostockiej. Patronat branżowy: Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności, Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polski Stowarzyszenie Magazynowania Energii.  Patronat medialny: e-magazyny.pl