Firma Danfoss i sieci ciepłownicze w Danii

W Danii większość ciepłowni to elektrociepłownie, które rozprowadzają nadwyżki ciepła powstające przy produkcji energii elektrycznej. Przykładem może być Sønderborg Kraftvarmeværk (CHP) w południowej Danii, która spala odpady w celu wytworzenia ciepła i energii elektrycznej.

Duński system sieci ciepłowniczych jest wynikiem wizjonerskiego myślenia i długoterminowego planowania. Podczas kryzysów naftowych w latach 70-tych zbudowano fundament dzisiejszego systemu sieci ciepłowniczych w związku z silnym naciskiem na oszczędzanie energii. 

Planowanie energetyki cieplnej było głównym czynnikiem decydującym o pomyślnym wdrożeniu sieci ciepłowniczych. Stopniowe ograniczanie dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej na potrzeby sieci ciepłowniczych oraz inne inicjatywy, takie jak zachęty finansowe do izolacji budynków i przechodzenie na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, sprawiły, że Dania zajmuje czołowe miejsce pod względem oszczędności energii.

Kogeneracja w elektrociepłowniach (CHP)

Zmniejszone wytwarzanie CO2 i zużycie energii w Danii w znacznym stopniu wynika z koprodukcji ciepła i energii elektrycznej. Tradycyjna elektrownia przetwarza tylko około 40% całkowitej dostarczanej energii na energię elektryczną, a 60% jest oddawane do otoczenia w postaci ciepła. W elektrociepłowni 50% dostarczanej energii jest przetwarzane na ciepło i rozprowadzane do odbiorców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej. W ten sposób marnotrawstwo energii zmniejsza się z 60% do 10%!

Podczas gdy paliwa kopalne były dominującym paliwem w elektrociepłowniach i ciepłowniach w latach 70-tych i 80-tych, obecnie istnieje silna tendencja w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Energia wiatrowa jest dominującą odnawialną metodą wytwarzania energii elektrycznej, natomiast ogrzewanie geotermiczne, biomasa i energia słoneczna są wykorzystywane do produkcji ciepła lub do połączonej produkcji tych dwóch rodzajów energii.

W 1984 r. w Thisted wybudowano pierwszą geotermalną instalację grzewczą w ramach pilotażowego projektu badawczego — od tego czasu instalacja ta została rozbudowana, a obecnie instalacja geotermalna działa również w Kopenhadze i planowane są kolejne w innych częściach Danii.

Biomasa

W wielu miastach Danii działają elektrociepłownie, które spalają słomę lub drewno przy wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. Często są one dodatkowo opalane gazem lub węglem, ale w niektórych przypadkach biomasa jest jedynym źródłem energii.

Podstawowym rodzajem biomasy wykorzystywanym w Danii są odpady, które w wielu miastach służą do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Ponadto spalanie odpadów znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na składowiska.

Energia słoneczna

Na terenie całego kraju zainstalowano systemy ogrzewania solarnego jako uzupełnienie istniejących sieci ciepłowniczych. Największy na świecie system solarny o powierzchni prawie 20 000 m2 znajduje się w Marstal na wyspie Ærø. Kolektory solarne stanowią jedyne, całoroczne źródło energii w 600 gospodarstwach domowych. Takie rozwiązanie obejmuje sezonowe magazynowanie ciepła solarnego w złożu glebowym.

Eksportujemy technologię sieci ciepłowniczych

Sektor sieci ciepłowniczych i elektrociepłownie w Danii zdołały przez lata utrzymać stabilne zużycie energii, a nawet zmniejszyć je w okresie wzrostu gospodarczego. Wywarło to wrażenie zarówno na politykach, jak i na przedsiębiorstwach energetyki cieplnej i sektorze sieci ciepłowniczych na całym świecie. Mając to na uwadze, można śmiało powiedzieć, że Dania jest światowym liderem w dziedzinie sieci ciepłowniczych. Duńska technologia sieci ciepłowniczych jest ważnym towarem eksportowym, co przynosi korzyści również duńskiej gospodarce!

Zobacz więcej