Danfoss o sieciach ciepłowniczych

Sieci ciepłownicze są gotowe na wyzwania przyszłości

W niedawno przyjętej przez UE dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii sieci ciepłownicze i centralne układy chłodzenia zajmują główne miejsce. Odzwierciedla to potencjał tych technologii w zakresie osiągnięcia proponowanej 20-procentowej redukcji emisji CO2 do 2020 r. oraz napawa optymizmem co do zakresu wdrożenia sieci ciepłowniczych w UE.

Korzyści płynące z użytkowania sieci ciepłowniczych są niekwestionowane i sprawdzone. Wymaga to jednak wypracowania wspólnego podejścia do dostaw energii i uświadomienia sobie, że usprawnienie systemu energetycznego jest przedsięwzięciem długoterminowym. Wysokowydajne układy sieci ciepłowniczej, takie jak w Danii, Szwecji i Finlandii, nie powstały z dnia na dzień — odbywało się to przez dziesięciolecia. Wsparcie rządowe i długoterminowe planowanie dostaw ciepła są kluczowymi czynnikami sukcesu.

Sieć ciepłownicza, jako system potencjalnie wielopaliwowy, umożliwia wykorzystanie nie tylko dzisiejszych, lecz także przyszłych odnawialnych źródeł energii. W miarę rozwoju nowych źródeł energii istniejąca infrastruktura ciepłownicza będzie gotowa do dostarczania ciepła użytkownikom. W konsekwencji użytkownicy nie muszą inwestować w żadne nowe technologie, ponieważ nowe źródła energii są skutecznie wykorzystywane w instalacji centralnej. Ułatwia to przejście na nowe, czyste źródła energii.

Dla dobra społeczeństwa, odbiorców i środowiska zachęcamy do korzystania z sieci ciepłowniczych. Technologia jest dobrze rozwinięta, a jednocześnie przyszłościowa i umożliwia wykorzystanie dużych ilości energii, która jest obecnie marnowana przy produkcji energii.

Dyrektywa UE w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii

Ecopolis — ogrzewanie zrównoważonego miasta

Bezpieczne, zrównoważone i skalowalne sieci ciepłownicze są obecnie kluczowym komponentem umożliwiającym osiągnięcie rzeczywistych oszczędności w zakresie emisji dwutlenku węgla.