Informacje o Ogrzewnictwie

Nasze doświadczenie jest gwarancją Twojej satysfakcji

Ogrzewnictwo jako segment firmy Danfoss tworzy technologie, które pozwolą w przyszłości uzyskać więcej mniejszym nakładem środków. Nasze rozwiązania stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury, zaopatrzenia w żywność, efektywności energetycznej i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Nasze produkty i usługi znajdują zastosowanie w takich dziedzinach jak klimatyzacja, inteligentne ogrzewanie domów i optymalizacja budynków.

Firma działa także w obszarze energii odnawialnej oraz infrastruktury grzewczej dla miast.

Więcej informacji