Czym jest przetwornica częstotliwości?

Czym jest przetwornica częstotliwości

Wprowadzamy do świata i życia więcej równowagi

Przetwornica częstotliwości jest urządzeniem wykorzystywanym do sterowania prędkością silników elektrycznych w celu: 

  • poprawy kontroli nad procesami
  • zredukowania zużycia energii oraz zwiększenia wydajności
  • zmniejszenia naprężeń mechanicznych w obrębie zastosowań z zakresu sterowania pracą silników
  • optymalizacji działania różnych zastosowań opartych na silnikach elektrycznych

Przetwornice mogą zostać również wykorzystane do przekształcenia energii pochodzącej z zasobów naturalnych i odnawialnych, takich jak słońce, wiatr lub pływy, i przekazania jej do sieci elektrycznej lub wykorzystania do konsumpcji na poziomie lokalnym. W przypadku technologii hybrydowych przetwornice częstotliwości wykorzystuje się do łączenia konwencjonalnych źródeł energii oraz jej magazynowania w celu stworzenia kompletnych rozwiązań służących do zarządzania energią. 

Przetwornice częstotliwości są znane także pod innymi nazwami, takimi jak przetwornice o regulowanej prędkości, przetwornice o regulowanej częstotliwości, przetwornice o zmiennej częstotliwości, przetwornice o zmiennej prędkości, przetwornice AC, przemienniki częstotliwości, inwertery oraz przetworniki mocy czy falowniki.

Czy wiesz że...?

  • Gospodarki wschodzące napędzają wzrost zużycia energii
  • 20% światowego zużycia energii to energia elektryczna
  • Ponad 50% energii elektrycznej jest wykorzystywane przez silniki elektryczne.
  • 75% przetwornic częstotliwości jest stosowanych w pompach, wentylatorach i sprężarkach
  • Światowe zużycie energii elektrycznej mogłoby zostać zmniejszone o 10%, jeśli przetwornice częstotliwości byłyby wykorzystywane w każdej możliwej aplikacji.

Konieczność oszczędzania energii w celu ratowania środowiska jest kluczowym czynnikiem w rozwoju urządzeń do kontroli prędkości, a przetwornice częstotliwości zapewniają optymalną metodę kontrolowania prędkości obrotowej silników elektrycznych odpowiadającą zapotrzebowaniu na moc. Nawet niewielkie zmiany prędkości silników mogą przekładać się na znaczące zmiany, gdy chodzi o zużycie energii.

Przetwornice częstotliwości są dobrze ukryte, mimo to odgrywają one bardzo ważną, a wręcz niezbędną rolę we współczesnym, codziennym życiu, wprowadzając do naszego świata i życia więcej równowagi.