Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

Stopniowo rośnie światowe znaczenie wymogów oraz norm związanych z efektywnością energetyczną. Dyrektywa w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign) to zbiór przepisów określających wymagania dotyczące wszystkich produktów związanych z energią w sektorach prywatnym, komercyjnym i przemysłowym w całej Unii Europejskiej. Jej celem jest zapewnienie zmniejszonego zużycia energii przez producentów oraz wpływu na środowisko wytwarzanych przez nich produktów poprzez ustanowienie norm dotyczących minimalnej wydajności energetycznej. Wymagania te są stopniowo zwiększane.

Silniki, przetwornice AC oraz systemy i układy napędowe mocy klasyfikowane są zgodnie z ich wydajnością energetyczną. Od stycznia 2015 r. wszedł w życie obowiązek nakazujący, w przypadku Europy, aby nowe silniki klasy IE2 współpracowały z przetwornicą częstotliwości. Od lipca 2021r. minimalne wymagania dotyczące sprawności silnika to klasa IE3, a od lipca 2023r. minimalne wymagania dla silników w zakresie 75-200kW to IE4. 

Normy EN 50598-2 oraz IEC 61800-9 określają klasy IE dla przetwornic częstotliwości, a także klasy IES dla systemów napędowych

Przetwornice firmy Danfoss już spełniają najsurowsze wymogi norm EN 50598/IEC 61800-9 dotyczących wydajności energetycznej oraz posiadają klasę IE2.

Narzędzie The MyDrive® ecoSmart™ ułatwia obliczenie klasy IE oraz IES zgodnie z normą IEC 61800-9-2

Wykorzystaj Danfoss ecoSmart™ do: 

  • sprawdzenia standardowych danych strat przy obciążeniu częściowym dla przetwornic częstotliwości firmy Danfoss
  • wprowadzenia jakichkolwiek punktów obciążenia częściowego dla określonego urządzenia 
  • obliczenia klasy IE oraz danych obciążeń częściowych dla przetwornic częstotliwości 
  • obliczenia klasy IES dla silnika asynchronicznego oraz układu przetwornicy częstotliwości
  • utworzenia raportu dotyczącego danych strat częściowych oraz klasy wydajności IE lub IES
  • wyeksportowania punktów danych obciążenia częściowego do użytku w swoim systemie
Oblicz wydajność energetyczną za pomocą Danfoss ecoSmart™