Cyfryzacja w praktyce

Jest już wiele miejsc, w których Danfoss wykorzystuje cyfryzacje w praktyce. Wykorzystując technologie IIoT oraz przemysł 4.0, firma Danfoss pomaga klientom zoptymalizować wydajność systemów, zwiększyć wydajność energii oraz przedłużyć żywotność przetwornic. Oto dwa takie przypadki.

Przykład: Oczyszczalnia ścieków

Zoptymalizowana wydajność energetyczna dzięki perfekcyjnemu sterowaniu całym procesem i połączeniu wszystkich komponentów

Dzięki zastosowaniu czujników, zaawansowanego sterowania komputerowego, inteligentnej automatyzacji i setek przetwornic, ta oczyszczalnia ścieków jest w stanie zoptymalizować swoje procesy w tak dużym stopniu, że zużycie energii w całym cyklu wodnym spadło o 40–50%. Produkcja energii w oczyszczalni ścieków wzrosła nawet do tego stopnia, że może pokryć zapotrzebowanie na energię na całym obszarze zlewni obejmującym około 200 000 mieszkańców Aarhus w Danii.

Przykład: Mleczarnia

Zapobieganie przestojom, szybsze usuwanie awarii i zoptymalizowana wydajność systemu

Zainstalowane napędy ściśle współpracują z otaczającymi je systemami i procesami. Są wbudowane w układ i połączone  oprogramowaniem oraz podłączone do czujników i urządzeń wykonawczych, które umożliwiają zbieranie i udostępnianie danych. Dane są widoczne dla personelu zajmującego się konserwacją, a jednocześnie dla zespołów serwisowych Danfoss lub zewnętrznych dostawców usług w celu zdalnego monitorowania.

W ułamku sekundy można zobaczyć na przykład, czy instalacja działa poprawnie. Żądania serwisowe można skierować do personelu zajmującego się konserwacją, aby zminimalizować przestoje i zmaksymalizować ich wydajność.

Wydłużenie żywotności przetwornicy i zoptymalizowana wydajność w całym cyklu eksploatacji.

Dowiedz się więcej o ofercie DrivePro®

Przetwornice VLT® i VACON optymalizują wydajność w wielu gałęziach przemysłu.

Poznaj więcej przykładów aplikacyjnych