Wydajność cyfrowa

Inteligentna praca

Po zamontowaniu przetwornica częstotliwości monitoruje zarówno własne działanie, jak i działanie aplikacji. Zapisy istotnych parametrów i alarmów ułatwiają prewencyjne rozwiązywanie problemów. Przetwornica wykonuje analizę dostępnych danych wewnętrznych i sygnałów z czujników zewnętrznych, która może być przesłana dalej poprzez magistralę komunikacyjną. Wszystkie te informacje są dostępne w protokołach, które pasują do systemów komunikacyjnych klientów.

Przetwornice częstotliwości Danfoss dostarczają również wiele istotnych informacji na temat procesu, w oparciu o znajomość prądu silnika odzwierciedlającego istniejące warunki obciążenia przetwornicy. Wysoka jakość tych danych umożliwia przetwornicy rozpoczęcie działania, gdy jest ono wymagane. Krytyczne warunki, takie jak przepięcia lub zaniki napięcia, bądź małe obniżenia zasilania z sieci są automatycznie wykrywane, a problem jest rozwiązywany.

Narzędzia do sprawdzania wydajności przetwornicy częstotliwości

Skorzystaj z serii narzędzi symulacyjnych i obliczeniowych firmy Danfoss, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwornica reaguje na warunki otoczenia.

  • Analiza zakłóceń harmonicznych 
  • Oszacowanie oszczędności energii
  • Obliczenie klas sprawności IE i IES w odniesieniu do europejskiej dyrektywy Ecodesign

Pobierz oprogramowanie symulacyjne

Sterowanie scentralizowane

W celu łatwej instalacji i optymalnego działania przetwornice firmy Danfoss są kompatybilne z praktycznie każdym systemem sterowania.

Dzisiejsze przetwornice częstotliwości są inteligentne, co umożliwia wykonywanie wielu zadań w systemach samych przetwornic. Aby w pełni wykorzystać potencjał przetwornic, można je szybko i łatwo zintegrować z układem sterowania za pomocą dowolnych wiodących magistrali komunikacyjnych lub protokołów przemysłowych sieci Ethernet. Z centralnego punktu sterowania możliwy jest pełny dostęp do wszystkich obiektów zamontowanych przetwornic. Okablowanie i uruchomienie są prostsze, co prowadzi do oszczędności kosztów już na etapie instalacji.

Lepsze zarządzanie błędami/alarmami

Szczegółowe komunikaty upraszczają identyfikację możliwych przyczyn błędów/alarmów i zapewniają skuteczne wsparcie zdalnego monitorowania obiektu. Dekodowanie zbiorczych komunikatów o błędach/alarmach umożliwia ich diagnozowanie oraz inicjowanie odpowiednich działań korekcyjnych lub konserwacyjnych. Zdalna konserwacja za pośrednictwem aktywnego połączenia internetowego umożliwia szybkie wyświetlanie komunikatów o stanie i/lub usterkach/alarmach, nawet w przypadku zdalnych systemów lub komponentów systemu.

Lepsze zarządzanie aktywami

Twoje zasoby mogą być obsługiwane z jednego centralnego punktu, sterowni, a procesy mogą się same regulować zgodnie z ustawieniami zaprogramowanymi w sterowni. Operator ma stały podgląd aktualnej sytuacji i może zdalnie monitorować i regulować wszystkie ustawienia przetwornicy.

Szczegóły dotyczące zasobów przetwornic, takie jak SN, FW, wszystkie ustawienia, zmiany modułów i aplikacje, są łatwo dostępne i można utworzyć ich kopię zapasową. Dane dotyczące statusu, takie jak częstotliwość wyjściowa lub zużycie energii, można w każdej chwili odzyskać i przetworzyć. Dodatkowe dane niezbędne do efektywnego zarządzania energią i obciążeniem szczytowym są dostępne bez dodatkowych elementów.

Szybkie i łatwe uruchomienie

Szybkie i łatwe uruchomienie

MyDrive® Connect umożliwia konfigurację przetwornicy, pozostając wygodnie blisko procesu.

Ta mobilna aplikacja do uruchamiania i serwisowania przetwornic będzie wykorzystywać komunikację typu point-to-point w oparciu o połączenie Wi-Fi (IEEE802.11). Intuicyjne widżety i przyjazne dla użytkownika funkcje zwiększają użyteczność aplikacji. Zalety aplikacji obejmują:

  • Łatwe połączenie poprzez wcześniej określone uwierzytelnienie 
  • Intuicyjne widżety graficzne i aktywne wykresy na żywo na potrzeby monitorowania 
  • Szybkie wyszukiwanie parametrów ID
  • Kopiowanie przez LCP na telefon lub do pamięci wewnętrznej LCP 103
  • Bezpieczna komunikacja bezprzewodowa (AES, Advanced Encryption Standard) 
  • Wsparcie w języku angielskim i niemieckim
  • Tryb symulacji

Wydłużenie żywotności przetwornicy i zoptymalizowana wydajność w całym cyklu eksploatacji.

Dowiedz się więcej o ofercie DrivePro®

Usprawnij swoje przetwornice częstotliwości za pomocą narzędzi PC, które są łatwe w obsłudze i zapewniają najwyższy poziom dostosowania.

Pobierz oprogramowanie narzędziowe PC