Produkcja cyfrowa

Produkcja cyfrowa

Wykorzystujemy technologię cyfrową w celu zapewnienia szybkiej dostawy wysokiej jakości niezawodnych przetwornic

Nasza fabryka cyfrowa stanowi gwarancję otrzymania wysokiej jakości niezawodnych przetwornic oraz szybkich dostaw.

Przemysł 4.0, nazywany często czwartą rewolucją przemysłową, opisuje połączenie przemysłu z technologią internetu rzeczy (IoT). Jest to nowoczesne podejście do osiągania celów dzięki wykorzystaniu postępu w technologii cyfrowej, jaki został dokonany w ostatnim dziesięcioleciu.

Produkcja cyfrowa, czyli „inteligentna fabryka”, jest zasadniczo powiązana z rewolucją przemysłową 4.0. Dzięki dostępowi do większej ilości dogłębnych danych i nowych technologii komunikacyjnych między systemami a operatorami, inteligentne fabryki są w stanie zapewnić wyższy poziom automatyzacji i cyfryzacji linii produkcyjnej oraz łańcucha dostaw. Produkcja przemysłowa w ramach przemysłu 4.0 umożliwia szybsze dostarczanie spersonalizowanych towarów o lepszej jakości.

W Danfoss Drives koncepcja przemysłu 4.0 codziennie towarzyszy już naszym działaniom i jesteśmy gotowi zintegrować ją na wszystkich poziomach z instalacjami klienta. Nasz inteligentny, automatyczny system produkcyjny może stworzyć miliony wysoce spersonalizowanych konfiguracji przetwornic w elastycznym środowisku produkcji masowej.

Nasze procesy produkcyjne oparte są na technologiach informatycznych. Począwszy od montażu płytek drukowanych, przez lutowanie, po montaż mechaniczny i testowanie, wszystkie procesy przebiegają w oparciu o zaawansowane oprogramowanie produkcyjne i najnowocześniejsze urządzenia. Produkty i system realizacji produkcji komunikują się ze sobą w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Podczas montażu przetwornicy system prosi o sporządzenie odpowiedniej instrukcji obsługi w języku, który odpowiada indywidualnym specyfikacjom konfiguracji przetwornicy. Ten unikalny podręcznik jest drukowany i dołączany do opakowania.

Platforma przemysłowego internetu rzeczy w połączeniu z wizualizacją fabryczną 3D

Łączy ludzi, procesy i urządzenia

 • W pełni inteligentne przedsiębiorstwo 
 • Generowanie i wizualizacja faktów w czasie rzeczywistym
 • Kontrola wszystkich procesów w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym
 • Możliwość tworzenia nowych cyberfizycznych systemów i relacji
 • Szybki czas reakcji 
 • Poprawa produktywności i niezawodności linii produkcyjnych

Wszechstronne testowanie zapewnia jakość i niezawodność

Wysoka wydajność, jakość i niezawodność przetwornic jest zapewniona dzięki kompleksowym i w pełni zautomatyzowanym testom wszystkich urządzeń firmy Danfoss przed opuszczeniem fabryk.

Nasze metody badawcze w trakcie produkcji obejmują:

 • Badania niezawodności, które obejmują analizę temperatury i wilgotności w celu określenia wpływu zmian temperatury i wilgotności na produkty 
 • Testowanie funkcjonalne z wykorzystaniem stanowisk testowych i automatycznych testów oprogramowania
 • Wszechstronne badania homologacyjne, które obejmują testy HALT (highly accelerated life testing) i drgania losowe we wszystkich osiach (6 osi) w połączeniu z badaniem cyklu termicznego. Testy HALT określają wytrzymałość produktów i wpływają na uzyskanie dużych marginesów w stosunku do oczekiwanych warunków użytkowania. Próby przeprowadzane na poziomie podsystemu określają ograniczenia projektu i identyfikują najsłabsze ogniwa
 • Testy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), które pomagają firmie Danfoss dostarczać przetwornice częstotliwości posiadające optymalną ochronę EMC oraz wbudowane filtry wyższych harmonicznych, co gwarantuje idealne środowisko EMC oraz dostawy „czystego” zasilania w ciągu całego okresu żywotności systemu.
 • 100% fabryczne testy obciążeniowe zapewniające wysoką niezawodność

Przed wprowadzeniem produktu końcowego na rynek skupiamy się również na wczesnym zaangażowaniu użytkowników i testach w terenie

Platforma IIoT dla uzyskania statusu fabryki w czasie rzeczywistym i łączenia ludzi, procesów i urządzeń

Szybsze, uproszczone procesy

Inteligentne okulary z interakcją głosową i rozszerzona rzeczywistość
to możliwość szkolenia pracowników online, podniesienia jakości i zapewnienie lepszej obsługi zdalnej.

Autonomiczne pojazdy wewnętrzne
to możliwość połączenia produkcji ze śledzeniem poszczególnych części i dostaw części w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie sprawnej dostawy części w trudnych warunkach.

Zaawansowana robotyka
to zapewnienie lepszej jakości i produktywności oraz wspieranie zdrowego środowiska pracy poprzez pomoc operatorom w wykonywaniu ciężkich i powtarzalnych zadań.