Optymalne ogrzewanie

Sprężarki przeznaczone do zastosowań grzewczych w małych i większych obiektach komercyjnych

Zgodnie z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz oznakowaniem Ecolabel powietrze, woda i gleba są uznawane za odnawialne źródła energii, co oznacza, że pompy ciepła stanowią idealne rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie energii odnawialnej.

Danfoss oferuje zoptymalizowane sprężarki spiralne, przeznaczone do pomp ciepła od 5 kW do 240 kW, pracujące z R134a, R407C lub R410A. Sprężarki te są energooszczędne, spełniają światowe przepisy prawa energetycznego i zapewniają sprawność klasy „A”.