Optymalne ogrzewanie

Sprężarki przeznaczone do zastosowań grzewczych w małych i większych obiektach komercyjnych

Zgodnie z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz oznakowaniem Ecolabel powietrze, woda i gleba są uznawane za odnawialne źródła energii, co oznacza, że pompy ciepła stanowią idealne rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie energii odnawialnej.

Danfoss oferuje zoptymalizowane sprężarki spiralne, przeznaczone do pomp ciepła od 5 kW do 240 kW, pracujące z R134a, R407C lub R410A. Sprężarki te są energooszczędne, spełniają światowe przepisy prawa energetycznego i zapewniają sprawność klasy „A”.

  • Sprężarki spiralne do pomp ciepła – HHP
    Sprężarki spiralne do pomp ciepła – HHP

    Danfoss oferuje zoptymalizowane sprężarki HHP do układów grzewczych. Zmniejsza to zużycie energii i wpływ systemu HVAC na środowisko.

  • Agregaty sprężarkowe ze sprężarkami spiralnymi do pomp ciepła – PSH
    Agregaty sprężarkowe ze sprężarkami spiralnymi do pomp ciepła – PSH

    PSH 20–240 kW — kompaktowe, energooszczędne i ekonomiczne rozwiązanie do handlowych pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R410A. Niezawodność układu, mniejsza liczba podzespołów i krótsze przestoje.