Sprężarki do zastosowań w klimatyzacji

Oszczędności teraz i przez cały okres eksploatacji

Sprężarki Danfoss do systemów klimatyzacji obniżają koszty w całym okresie eksploatacji produktu w danym zastosowaniu. Pomagają zwiększyć efektywność układu i umożliwiają stosowanie alternatywnych czynników chłodniczych w małych i dużych komercyjnych systemach HVAC, takich jak centrale dachowe, agregaty chłodnicze, chłodziarki procesowe, urządzenia kompaktowe itd.

Projektowanie, eksploatacja, serwisowanie: oszczędności na 3 polach.

Koszty projektu:
Wszechstronność, elastyczność i efektywność sprężarek marki Danfoss do zastosowań klimatyzacyjnych gwarantuje konkurencyjne koszty i krótszy czas projektowania urządzeń HVAC o wydajności od 2,5 do 350 ton. Oferta ta obejmuje pionierskie bezolejowe odśrodkowe sprężarki Danfoss Turbocor oraz sprężarki spiralne Danfoss z pośrednimi zaworami tłocznymi (IDV), które optymalizują efektywność przy częściowym obciążeniu, są kompatybilne ze starszymi instalacjami i minimalizują koszty ponownego projektowania.

Koszty eksploatacji:
Danfoss oferuje najszerszy zakres najwyższej klasy urządzeń zapewniających najlepszą efektywność przy pełnym i częściowym obciążeniu w celu obniżenia kosztów eksploatacji układu. Stopniowa i ciągła regulacja wydajności, najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie łączenia równoległego i regulacji prędkości oraz wysoce efektywne rozwiązania techniczne, w tym bezolejowe magnetyczne łożyska w sprężarkach odśrodkowych i spiralnych z zaworami IDV oferowane przez firmę Danfoss pozwalają osiągnąć nawet najbardziej wymagające standardy w zakresie efektywności energetycznej.

Koszty serwisowania:
Niezawodna konstrukcja i długa żywotność sprężarek Danfoss pozwalają na zminimalizowanie kosztów konserwacji i serwisowania, eliminując nieplanowane przestoje. Częste włączanie/wyłączanie, wysoka temperatura podczas rozruchu, tryb odszraniania, niskie przegrzanie, wysoka temperatura otoczenia oraz skuteczność powrotu oleju w warunkach częściowego obciążenia mogą mieć znaczący wpływ na okres eksploatacji sprężarki. Bazując na tej wiedzy, specjaliści Danfoss w zakresie niezawodności oraz badań i rozwoju wykorzystują zaawansowane narzędzia i laboratoria w celu zwiększenia żywotności sprężarek w wielu różnych zastosowaniach.

Ostatnio wprowadzone i wkrótce dostępne produkty:

 • Agregaty sprężarkowe spiralne z falownikiem Danfoss: VZH 4–7 TR dla R410A w 2015 r.
 • Sprężarki spiralne Danfoss z pośrednimi zaworami tłocznymi (IDV): DCJ 7,5 TR i DSH 7,5–40 TR dla R410A w 2016 r.
 • sprężarki Danfoss Turbocor: TG 90 TR dla R1234ze i VTT 250–350 TR dla R134a w 2015 r.

Przeczytaj więcej:

Odpowiadając na zmiany rynkowe, Danfoss dostosowuje swoje produkty do użytku z czynnikami chłodniczymi o niższym GWP.

W zależności od wydajności systemu dominującymi czynnikami chłodniczymi są R134a lub R410A. W przypadku instalacji klimatyzacyjnych, do których Danfoss oferuje najwięcej produktów zapewniających najwyższą efektywność pracy przy częściowym obciążeniu, od 3 do 350 TR, firma testuje swoje sprężarki pod kątem pracy z następującymi alternatywnymi czynnikami chłodniczymi:

 • Sprężarki spiralne Danfoss o stałej prędkości obrotowej: nowe sprężarki spiralne DSH z zaworami IDV, pracujące z R410A, które zostaną wprowadzone na rynek w 2016 roku, są testowane pod kątem pracy z czynnikami chłodniczymi o dużej gęstości R454B (DR5A), DR55 i R32 - jako czynnikami alternatywnymi wobec R410A. Obecnie mieszaniny DR5x wykazują najlepsze właściwości, które umożliwiają realizację strategii bezpośredniej wymiany czynnika. Strategia ta pozwala na zminimalizowanie wysiłków związanych z przejściem na alternatywne czynniki zarówno z punktu widzenia sprężarki, jak i całego układu. Wstępne testy wykazały dobre wyniki w zakresie efektywności, wydajności, zakresu pracy oraz kompatybilności z olejem. Współczynniki ocieplenia globalnego (GWP) wspomnianych czynników alternatywnych mieszczą się w zakresie od 490 do 676, więc są o 68 do 78 procent mniejsze od współczynnika R410A i są zgodne z szacowaną europejską średnią wartością GWP do roku 2030.
 • Agregaty sprężarkowe spiralne z falownikiem Danfoss: sprężarki spiralne VZH z falownikiem zostaną przystosowane do pracy z tymi samymi czynnikami alternatywnymi, co sprężarki spiralne Danfoss z zaworami IDV.
 • Sprężarki Danfoss Turbocor: w 2013 roku firma wprowadziła na rynek produkt Danfoss Turbocor TG310 – pierwszą sprężarkę odśrodkową, która współpracuje z czynnikiem chłodniczym HFO-1234ze o bardzo niskim współczynniku GWP. Sprężarka TG310 charakteryzuje się o 3% wyższą efektywnością niż odpowiadająca jej sprężarka Danfoss Turbocor wykorzystująca HFC-134a. W 2016 roku Danfoss planuje rozszerzyć zakres produktów TG wykorzystujących czynniki o niezwykle niskim współczynniku GWP o modele zapewniające wydajność chłodniczą od 60 ton (220 kW) do 145 ton (500 kW). Oferta zostanie poszerzona o wysokowydajne produkty współpracujące nie tylko z HFO-1234ze o bardzo niskim GWP, ale również z innymi mieszaninami czynników chłodniczych o niskim GWP.
Alternatywne czynniki chłodnicze do systemów klimatyzacji – Danfoss Commercial Compressors
Alternatywne czynniki chłodnicze do systemów klimatyzacji – rysunek
Alternatywne czynniki chłodnicze do systemów klimatyzacji

Przegląd produktów

 • if (isSmallPicture) { Turbocor® – VTT – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® – VTT – Danfoss } else { Turbocor® – VTT – Danfoss }
  Turbocor® – VTT

  Sprężarka bezolejowa Danfoss Turbocor® model VTT jest dostępna w wersjach o wydajności do 400 ton / 1430 kW przy zastosowaniu czynnika R134a.  Sprężarka jest przeznaczona dla agregatów chłodniczych chłodzonych wodą i wyparnie.

 • if (isSmallPicture) { Sprężarki spiralne – SH; } else if (isBigColumns) { Sprężarki spiralne – SH } else { Sprężarki spiralne – SH }
  Sprężarki spiralne – S & H i zawory IDV

  Sprężarki spiralne marki Danfoss można stosować w szerokim zakresie warunków roboczych w centralach dachowych, agregatach chłodniczych czy w technologicznych układach chłodniczych, co pozwala na zmniejszenie liczby magazynowanych i uwzględnianych modeli.

 • if (isSmallPicture) { Turbocor® – TT – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® – TT – Danfoss } else { Turbocor® – TT – Danfoss }
  Turbocor® – TT

  Sprężarki bezolejowe Danfoss Turbocor® serii TT dostępne są w czterech różnych wersjach o wydajności od 60 ton do 200 ton / 200 do 700 kW, wykorzystujących czynnik chłodniczy R134a lub niepalny R513A o niskim współczynniku GWP. 

 • if (isSmallPicture) { Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH – Danfoss } else { Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH – Danfoss }
  Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH

  Sprężarka spiralna VZH z falownikiem oferuje efektywność i niezawodność. W centralach dachowych, agregatach chłodniczych, układach klimatyzacji precyzyjnej itp. można uzyskać ponad 30% oszczędności energii.

 • if (isSmallPicture) { Sprężarka spiralna z falownikiem Danfoss VRJ; } else if (isBigColumns) { Sprężarka spiralna z falownikiem Danfoss VRJ } else { Sprężarka spiralna z falownikiem Danfoss VRJ }
  Sprężarki spiralne z falownikiem – VRJ

  Agregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.

 • if (isSmallPicture) { Turbocor® – TG – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® – TG – Danfoss } else { Turbocor® – TG – Danfoss }
  Turbocor® – TG

  Modele TG sprężarek bezolejowych Danfoss Turbocor® są dostępne w czterech różnych wersjach o wydajności od 40 ton do 150 ton / 140 kW do 540 kW i przeznaczone do pracy z czynnikiem HFO1234ze o bardzo niskim współczynniku GWP.

Zastosowania klimatyzacyjne według typu urządzenia