Dokumentacja

Aby zaspokoić potrzeby naszych klientów, udostępniamy różnego rodzaju dokumentację:

  • Broszury: zawierają ogólne informacje o kluczowych zaletach i cechach produktów, m.in. modele, wydajności i wymiary.
  • Katalogi: zawierają przegląd parametrów technicznych i wymiarów produktów.
  • Certyfikaty: deklaracje i certyfikaty dotyczące zgodności, RoHS, dyrektywy ciśnieniowej (PED) i dyrektywy niskonapięciowej.
  • Karty katalogowe: kliknij jedną z poniższych grup produktów, aby wygenerować kartę katalogową. W przypadku wszystkich agregatów skraplających Danfoss Optyma™ i Optyma Plus™ prosimy o skorzystanie z narzędzia Coolselector®.
  • Wytyczne: zawierają informacje techniczne dotyczące doboru i zastosowań urządzeń oraz projektowania układów.
  • Instrukcje: zawierają podstawowe informacje na temat instalacji i rozruchu.
  • Narzędzia do doboru produktów: Coolselector®2, ODSG, COMPASS.

Klimatyzacja

 

Ogrzewanie

 

Chłodzenie

 

Sprężarki spiralne z falownikiem Danfoss (VSH/VZH/VLZ)

Informacje o sprężarkach VSH i VZH są obecnie wprowadzane do generatora kart katalogowych ODSG.

 

Sprężarki spiralne Danfoss do układów klimatyzacji

 

Sprężarki spiralne Danfoss do układów grzewczych

 

Sprężarki tłokowe z falownikiem firmy Danfoss

Informacje o sprężarkach VTZ są obecnie wprowadzane do generatora kart katalogowych ODSG.

 

Sprężarki tłokowe Danfoss Maneurop

 

Sprężarki spiralne Danfoss do układów chłodniczych

 

Sprężarki Danfoss do małych komercyjnych instalacji chłodniczych (PL, TL, DL, NL, FR, SC, GS, XV)

 

Sprężarki Danfoss do małych komercyjnych instalacji chłodniczych (D, L, U, P, X i S)

 

Agregaty sprężarkowe Danfoss zasilane prądem stałym (BD)

 

Agregaty sprężarkowe Danfoss zasilane prądem stałym (D, L)

Klimatyzacja

 

Ogrzewanie

 

Chłodzenie

 

Agregaty sprężarkowe do małych instalacji komercyjnych i zasilane prądem stałym

Aby zapoznać się z całą dokumentacją, odwiedź nasz sklep z produktami i znajdź swój model sprężarki.