Rozwój i testowanie

Badania i rozwój produktów prowadzone teraz zaowocują ofertą zaawansowanych konstrukcji sprężarek i najnowocześniejszych produktów w przyszłości. Dlatego też stale zwiększamy inwestycje w działania obejmujące badania, rozwój i testowanie produktów. Nasza działalność w tym obszarze coraz bardziej się rozwija. Obecnie około jedna dziesiąta wszystkich pracowników zajmuje się badaniami i rozwojem. Aby móc korzystać z dodatkowych możliwości i świeżych pomysłów, ściśle współpracujemy z czołowymi uniwersytetami.

Co to oznacza dla Ciebie?
Używamy najnowocześniejszego oprogramowania do symulacji 3D-CAD, FEM i dynamiki przepływu. W naszym specjalistycznym laboratorium modelowym wyposażonym w centra obróbkowe i urządzenia do pomiarów 3D tworzymy prototypy w fazie koncepcji. I wreszcie wszystkie prototypy są testowane pod kątem właściwości termodynamicznych i akustycznych w naszych laboratoriach posiadających w pełni zautomatyzowane kalorymetry, pomieszczenia klimatyczne i akustyczne. Aby dokonać pełnej oceny wydajności, wszystkie produkty poddawane są dokładnemu cyklowi testów wytrzymałościowych i testów odporności na usterki. Ponad dwieście stanowisk testowych zaprojektowanych w celu dokładnego odwzorowania najsurowszych warunków pracy z czynnikami chłodniczymi HFC i HCFC gwarantuje, że projektowany produkt będzie charakteryzował się długą żywotnością.

Dzięki tym inwestycjom i wysiłkom oferujemy zaawansowane rozwiązania techniczne sprężarek i produkty najwyższej jakości.

Danfoss Commercial Compressors posiada laboratoria we Francji (zatwierdzone przez ATEx), Indiach, Chinach i Stanach Zjednoczonych oraz 3 centra kontroli zakładowej we Francji, Chinach i Stanach Zjednoczonych.