Heat Selector - aktualizacje

czwartek, 20 sierpnia 2020

Na platformie doboru online Heat Selector pojawiło się wiele nowości, m.in. narzędzie doboru elektrycznego ogrzewania podłogowego, nowe schematy w narzędziach doboru zaworów regulacyjnych oraz wiele innych. Zapraszamy do testowania.

Co nowego?

Ogrzewanie podłogowe - selektor dostępny na rynek Polski

Narzędzie do elektrycznego ogrzewania podłogowego do zastosowań wewnętrznych jako część platformy Heat Selector zostało opracowane specjalnie w celu wspierania procesu projektowania - korzystając z edytora rysunków, można narysować własną żądaną powierzchnię, która ma zostać podgrzana. Program oblicza parametry wymagane do wyboru na podstawie danych wejściowych i oferuje jedno lub kilka rozwiązań możliwych do wyboru. Narzędzie pozwala na zapisywanie, kopiowanie oraz modyfikowanie swoich projektów i doborów, a także na pobranie dokumentacji: raport z wyboru, tekst przetargu, dokumentację techniczną, rysunki itp.

Nowe schematy w narzędziach doboru zaworów regulacyjnych

Rysunki aplikacji zostały rozbudowane o parametry obliczeniowe, które są wyświetlane w trakcie doboru zaworów regulacyjnych oraz dokumentacji (plik raport).

Poniższe błędy zostały naprawione:

a) Zawory regulacyjne - błędny dobór siłowników z funkcją bezpieczeństwa

b) Zawory regulacyjne - użycie menu nawigacyjnego czasami skutkowało błędem

c) Pobieranie dokumentacji do projektów z 2019 roku powodowało zawieszenie aplikacji

Zapraszamy do testowania!

Przejdź do Heat Selector