Aktualizacje na platformie Heat Selector

środa, 13 listopada 2019

Aktualizacja Heat Selector - Wersja 2.04 - 06.11.2019

Prezentujemy nowe aktualności na platformie Heat Selector w listopadzie. 

Aktualizacja wersja 2.04 - 06.11.2019

1. Nowa szata graficzna dla dokumentów.

 Plik Raport oraz Tekst przetargowy zostały poddane rekonstrukcji.

2. Aktualizacja bazy danych dokumentów.

Karty katalogowe oraz instrukcje dostępne na stronie Heat Selector są identyczne z dokumentami, które można pobrać z store.danfoss.com.

3. Konfigurator dla pilotowych zaworów regulacyjnych został tymczasowo wyłączony.

Narzędzie wymaga poprawy pod względem poprawności kalkulacji oraz interfejsu użytkownika.

4. Naprawa mniejszych błędów.

5. Design Tool – węzły cieplne.

Już teraz do każdej nowej kalkulacji możesz pobrać schemat hydrauliczny w formacie AutoCAD dwg, i dodatkowo dla węzłów "Danfoss Standard", dostępne są także uniwersalne schematy elektryczne w formacie pdf.

Zapoznaj się z nowymi funkcjami w Design Tool - dokument pdf.

Przejdź do platformy Heat Selector