Poradnik Projektanta Danfoss: jak naprawić błąd w obliczeniach?

wtorek, 16 lipca 2019

Projektancie, zapraszamy na krótki film przedstawiający najczęstrze problemy pojawiające się podczas doboru produktów w oprogramowaniu wspierającym projektowanie instalacji HVAC.

Jak naprawić błąd w obliczeniach w oprogramowaniu? cz. 1

Problem (opis z instrukcji w oprogramowaniu InstalSoft):

Błąd: regulator różnicy ciśnień nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia dla zasilanego obwodu. Opis błędu: błąd pojawiający się, gdy ciśnienie w instalacji jest większe od maksymalnego lub mniejsze od minimalnego jakie może zapewnić regulator różnicy ciśnień.

Rozwiązanie problemu: Dobór regulatora ASV-PV, którego zakres nastaw Δp obejmuje wymagane ciśnienie różnicowe dla rozpatrywanego obiegu.