Poradnik Projektanta Danfoss: jak naprawić błąd w obliczeniach? cz. 2

piątek, 26 lipca 2019

Projektancie, zapraszamy na kolejny film przedstawiający najczęstrze problemy pojawiające się podczas doboru produktów w oprogramowaniu wspierającym projektowanie instalacji HVAC.

Jak naprawić błąd w obliczeniach w oprogramowaniu? cz. 2

Problem (na przykładzie oprogramowania Sankom):

W przypadku instalacji c.o., w których projektowane przepływy przez grzejniki są niskie, może występować problem z prawidłowym doborem nastaw na zaworach termostatycznych.

Błąd komunikowany przez program

Najmniejsza nastawa na zaworze termostatycznym nie zapewni wystarczającego spadku ciśnienia. Program zredukował współczynnik kv zakładając, że dodatkowy spadek ciśnienia powstanie w wyniku pracy zaworu. Rozważ możliwość zastosowania zaworu o mniejszym minimalnym współczynniku kv, pozwalającego na bardziej precyzyjne dobranie współczynnika kv.

Rozwiązanie: 

Zastosowanie zaworów i wkładek termostatycznych do precyzyjnej regulacji.