VLT® Real-time Clock MCB 117 dostępny dla wszystkich przetwornic VLT®

środa, 6 września 2023

Zegar czasu rzeczywistego VLT® Real-time Clock MCB 117, jest już dostępny dla wszystkich przetwornic częstotliwości VLT®. Dzięki zapasowemu zasilaniu bateryjnemu zegar systemowy działa nieprzerwanie. Niesie to ze sobą wiele korzyści, zarówno dla przetwornicy, jak i dla całego przedsiębiorstwa, w którym jest zainstalowana.

Podczas analizowania alarmów lub błędów, ważna, a niekiedy nawet kluczowa, jest znajomość dokładnego czasu wystąpienia danego zdarzenia. Pomaga to dokładniej zrozumieć pochodzenie problemu i w konsekwencji wyciągnąć dokładniejsze wnioski. Sygnatura czasowa ułatwia identyfikację przyczyn, ponieważ dane łatwo skorelować z wydarzeniami, które miały miejsce na innych urządzeniach.

Opcja zaawansowanego rejestrowania danych z precyzyjnymi sygnaturami czasowymi zegara czasu rzeczywistego MCV 117 jest teraz dostępna dla wszystkich urządzeń w rodzinie napędów VLT®.

Nowe przetwornice częstotliwości VLT® mogą być dostarczane z opcją Real-Time Clock MCB 117 już zaimplementowaną w napędy. Opcja ta zapewnia ciągłą pracę przez co najmniej 10 lat w standardowych warunkach. Nie tylko przyczynia się to do skrócenia czasu instalacji i uruchomiania napędu, ale także zmniejsza straty czasu na poziomie całego systemu. Dzieje się tak, dlatego że nie ma potrzeby resetowania czasu i/lub dostosowywania zadań między sterownikiem PLC a napędem za każdym razem, gdy jest uruchamiany.

Zegar na karcie sterującej jest zsynchronizowany z zegarem w napędzie. VLT® Real-time Clock MCB 117 odczytuje czas po włączeniu zasilania przetwornicy, codziennie o godzinie 03:00 i po zresetowaniu urządzenia.

Gdy zbliża się moment rozładowania baterii, VLT® Real-time Clock MCB 117 ostrzeże o spadku wydajności. Pozwala to użytkownikowi wymienić baterię na nową w specjalnym miejscu (slocie D) znajdującym się na karcie sterującej urządzenia.

Korzyści korzystania z VLT® Real-time Clock MCB 117

Wcześniej w napędach VLT® konieczne było okresowe ładowanie lub wymienianie baterii oraz ponowne programowanie zegara napędu za każdym razem, gdy był wyłączany. Dzięki funkcji Real-time Clock MCB 117 zegary wszystkich przetwornic VLT® działają nieprzerwanie i są zsynchronizowane. Umożliwia to szybszą i dokładniejszą analizę danych w przypadku zdarzeń krytycznych. Ułatwia to również uruchamianie i konserwację.

Programowanie można przeprowadzić lokalnie za pomocą samej przetwornicy lub zdalnie, za pośrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego VLT® MCT 10.  https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dds/vlt-motion-control-tool-mct-10/#tab-overview