Dwa kroki do porawy bezpieczeństwa odszraniania gorącymi parami

czwartek, 19 kwietnia 2018

Odszranianie chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika jest metodą bardzo efektywną i popularną w chłodnictwie przemysłowym, chociaż może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w przypadku braku starannej regulacji wtrysku gorącej pary do parowników.  Dla ograniczenia tego ryzyka firma Danfoss opracowała rozwiązanie zapewniające bezpieczne doprowadzanie gorących par: dwukrokowy zawór elektromagnetyczny ICSH.

Stosownie do najnowszych zaleceń Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa Amoniakalnego IIAR w kwestii bezpieczeństwa, dwukrokowe zawory elektromagnetyczne ICSH otwierają się stopniowo, z opóźnieniem. Dzięki temu wzrost ciśnienia w parowniku następuje łagodnie, do chwili uzyskania 100% otwarcia zaworu na potrzeby odszraniania. To dwustopniowe działanie zapobiega uderzeniom hydraulicznym, poprawiając w ten sposób ogólne bezpieczeństwo pracy układu chłodniczego. Konfiguracja zaworu ICSH zapewnia, że pełne otwarcie nie nastąpi bez uprzedniego częściowego otwarcia w pierwszym kroku.

Dwukrokowy zawór elektromagnetyczny ICSH właściwie składa się z głównego zaworu wykonawczego sterowanego dwoma elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi EVM-NC. O zwłoce między dwoma krokami otwarcia decyduje sterownik programowalny, regulator bądź przekaźnik czasowy. Aktywacja zaworu EVM-NC dla pierwszego kroku powoduje otwarcie zaworu głównego na około 20% pełnej wydajności. Po upływie nastawionego opóźnienia otwiera się zawór EVM-NC dla drugiego kroku, a zawór główny uzyskuje 100% przepustowości.

Dwukrokowy zawór elektromagnetyczny ICSH zaprojektowano w oparciu o rozwiązania zaworów ICV, stąd wykorzystuje te same moduły funkcyjne, co zawory serwosterowane ICS oraz korpusy zaworów ICV. Pokrywa górna pasuje też do zaworów blokowych ICF 50 i ICF 65.

Poprawę bezpieczeństwa i optymalizację pracy układu chłodniczego nowe zawory ICSH umożliwiają dzięki następującym zaletom:

  • Bezpieczniejsza praca, zapobiegająca uderzeniom hydraulicznym w rurociągu gorących par
  • Zgodność z aktualnymi zaleceniami IIAR
  • Łatwość montażu i modernizacji, z uwagi na zgodność z typoszeregiem zaworów ICV marki Danfoss
  • Duża elastyczność konfiguracji – pokrywy zaworów ICSH pasują do zaworów ICS i ICF firmy Danfoss
  • Ograniczone ryzyko wycieku dzięki mniejszej liczbie połączeń w porównaniu do układu złożonego z kilku odrębnych zaworów
  • Łatwa konfiguracja i dobór z wykorzystaniem oprogramowania Coolselector®2
  • Zwarta konstrukcja zajmująca mniej miejsca

O tym, jak dwukrokowe zawory elektromagnetyczne ICSH mogą usprawnić przemysłowe instalacje chłodnicze można dowiedzieć się więcej na stronie ICSH.danfoss.com.