Danfoss wprowadza nowy elektroniczny zawór rozprężny zwiększający efektywność pomp ciepła i układów chłodzenia pomieszczeń IT

środa, 30 listopada 2022

Danfoss ogłosił rozszerzenie swojego asortymentu elektronicznych zaworów rozprężnych ETS dla pomp ciepła, układów klimatyzacji precyzyjnej i agregatów chłodniczych. Zawór typu ETS 8M oferuje producentom i użytkownikom tych urządzeń mogą korzystać z większej efektywności i niezawodności przy niskich kosztach.

Nowy typoszereg zaworów ETS 8M daje producentom urządzeń większe możliwości wyboru, stanowiąc dodatkowe opcje w ofercie elektronicznych zaworów rozprężnych marki Danfoss o małej wydajności. Zawory te dostępne są w czterech wielkościach, o wydajności od 62 do 114 kW (12 do 40 KM) i cechują się wysoką maksymalną roboczą różnicą ciśnienia przy możliwym przepływie czynnika chłodniczego w obu kierunkach, co znacznie obniża koszty budowy układu z tylko jednym dwukierunkowym zaworem.

Zawory zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką dokładność, jakość pracy i efektywność energetyczną i nadają się dobrze do instalacji, w których kluczowe znaczenie ma całodobowe utrzymywanie żądanej temperatury.

Kluczowe funkcje obejmują:

  • Niski stopień otwarcia i stabilna regulacja
  • Wysoka maksymalna robocza różnica ciśnienia po obu stronach zaworu, zarówno w przepływie normalnym jak i odwrotnym
  • Stabilna liniowa regulacja natężenia przepływu
  • Charakterystyka regulacji przepływu typu L lub S, odpowiednio dla modułowych agregatów chłodniczych i dla pomp ciepła przeznaczonych do pracy przy niskiej temperaturze otoczenia

Danfoss wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie dla wsparcia klientów w procesie przechodzenia na czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP. Typoszereg zaworów ETS 8M nadaje się do czynników R454B i R32 oraz może współpracować z całą gamą elementów automatyki, sprężarek i wymienników ciepła firmy Danfoss, dostosowanych do tych czynników chłodniczych – i wielu innych substancji o niskim GWP. Zawory są też zgodne pod względem elektrycznym z istniejącymi sterownikami 12V.

Victor Marinich, Air Conditioning Global Marketing Director powiedział: "Nasze zawory ETS 5M wykazały się już wysoką jakością pracy i efektywnością w urządzeniach o zwartej konstrukcji. Zyskują na popularności na rynku pomp ciepła i nadal będziemy kontynuować program ich rozwoju.

W toku prac nad zaworami ETS 8M naszym celem było zbudowanie zaworu, który przyniósłby znaczące korzyści projektantom układów. Dzięki zaworom typu ETS 8M wypełniamy lukę w wydajności między małym i efektywnym modelem ETS 5M a innowacyjnym, szybko zamykającym się ETS Colibri.

W naszym centrum rozwojowym Advanced Development Center, zawór typu Danfoss ETS 8M pozwolił osiągnąć wyższą efektywność pracy układu i lepszą stabilność regulacji, w porównaniu z innymi, najpopularniejszymi obecnie rozwiązaniami.“

Dowiedz się, które zawory najlepiej pasują do Twojej aplikacji:

Pobierz naszą broszurę Coolselector®2 Product Store

Więcej informacji o elektronicznym zaworze rozprężnym:

Wkrótce dostępne...

Wkrótce dostępne...

;