Nowe rozwiązanie firmy Danfoss jeszcze bardziej poprawia efektywność układów chłodniczych z CO2 w każdym klimacie

wtorek, 9 października 2018

Adaptacyjna regulacja zasilania ciekłym CO2

Nowe rozwiązanie polegające na adaptacyjnym zasilaniu parowników lad i komór chłodniczych ciekłym CO2 (CALM - CO2 Adaptive Liquid Management) pozwala na pełne wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła, obniżając energochłonność handlowych układów z CO2. CALM to kompletny zestaw elementów, uzupełniony elektronicznymi sterownikami, a opierający się na dwóch przełomowych innowacjach firmy Danfoss, którymi są: strumienica cieczowa oraz algorytm adaptacyjnego zasilania cieczą.

Nowe strumienice cieczowe uzupełniają asortyment układów strumienicowych  Multi Ejector Solution™ firmy Danfoss

W ramach układu CALM firma Danfoss wprowadza nowe strumienice cieczowe, optymalizujące i polepszające pracę nadkrytycznych obiegów z CO2 typu booster, również tych ze sprężaniem równoległym. Podobnie do dotychczas oferowanych strumienic, napędza je energia rozprężanego gazu wypływającego z chłodnicy, przy czym ich zadaniem jest odprowadzanie cieczy ze strony ssawnej. Strumienice cieczowe nie potrzebują do działania dużej ilości energii, dzięki czemu pracują efektywnie przy każdej temperaturze otoczenia. Jest to więc rozwiązanie optymalne dla każdego klimatu, o prawdziwie globalnym zasięgu.

„Nowe strumienice cieczowe Liquid Ejector wzbogacają wachlarz układów strumienicowych marki Danfoss.” – wyjaśnia  Product Manager Przemysław Kaliński – „Obecnie oferujemy układy strumienicowe dla każdego klimatu, dla każdej konfiguracji obiegów CO2 i dla każdej ich wielkości. Krótko mówiąc: efektywne chłodnictwo z CO2 dla każdego.”

Adaptacyjny algorytm regulacji zasilania cieczą optymalizuje pracę parowników

Podczas gdy strumienice cieczowe chronią sprężarki odprowadzając ciekły czynnik ze strony ssawnej, nowy algorytm adaptacyjnej regulacji zasilania cieczą (ALC - Adaptive Liquid Control) pozwala w bezpieczny sposób lepiej wykorzystać powierzchnię parowników, dzięki wtryskiwaniu większej ilości czynnika chłodniczego, co umożliwia podwyższenie temperatury parowania i utrzymywanie przegrzania na poziomie bliskim zeru. W efekcie poprawia się praca parownika, rośnie ciśnienie ssania, a sprężarki zużywają mniej energii.

„Podczas gdy adaptacyjny algorytm regulacji zasilania w oparciu o Minimalny Sygnał Stabilny jest najbardziej efektywnym i solidnym rozwiązaniem dla suchych parowników zasilanych ciśnieniowo, to adaptacyjna regulacja doprowadzania cieczy (ALC) spełnia taką samą rolę w przypadku parowników zalanych, na przykład w nadkrytycznych układach CO2.” – mówi  Product Manager Ejnar Luckmann.

CALM przynosi znaczne oszczędności energii i kosztów

Podniesienie temperatury parowania stwarza możliwość zaoszczędzenia dużych ilości energii, gdyż wyższe ciśnienie ssania oznacza mniejsze obciążenie sprężarki. Adaptacyjna regulacja zasilania cieczą (ALC) pozwala w typowych przypadkach zaoszczędzić 5% energii w porównaniu do regulacji prowadzonej w oparciu o Minimalny Sygnał Stabilny oraz dwa razy tyle, jeśli porównać z układami wyposażonymi w elementy automatyki utrzymujące stałe przegrzanie.

CALM przynosi też redukcję kosztów inwestycyjnych. Przykładowo, mniejsza ilość cieczy po stronie ssawnej umożliwia zainstalowanie mniejszego osuszacza. Zmniejsza się też wymagana wydajność sprężarek, a zatem można zainstalować sprężarki mniejsze bądź mniejszą ich liczbę.

„Kochamy CO2”: Danfoss działa w kierunku przechodzenia na czynniki alternatywne

Przepisy w zakresie czynników chłodniczych zaostrzają się, a konsekwencje zmian klimatycznych nabierają wyrazistości, dlatego przechodzenie na czynniki przyjazne dla klimatu stało się zadaniem priorytetowym. Tysiące instalacji chłodniczych z CO2 dowodzi, że wyroby firmy Danfoss skutecznie pomagają dokonać tego przejścia przy oszczędnościach w zużyciu energii oraz bez uszczerbku dla bezpieczeństwa składowanej żywności i niezawodności działania układu. Dzięki CALM Danfoss oferuje teraz nawet jeszcze większy wybór rozwiązań układów z CO2, przeznaczonych dla każdej strefy klimatycznej i dla placówek handlowych o różnej wielkości, pomagając w ten sposób branży chłodniczej na całym świecie w przejściu na czynniki alternatywne.
„Osiągnięcia te są teraz dostępne dla użytkowników na całym świecie i stanowią ogromny krok naprzód w rozwijaniu rozwiązań przyjaznych dla klimatu. Z dumą oświadczamy "Kochamy CO2" i mamy nadzieję, że osoby decydujące o kondycji branży handlu żywnością przyłączą się do naszych starań w kierunku przejścia na alternatywne czynniki chłodnicze.” – mówi Anja Sofie Meiner Jensen, Project Launch Manager.

Przeczytaj więcej