Bezpieczeństwo w Danfoss w czasie epidemii

czwartek, 9 kwietnia 2020
Maseczka

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem firmy Danfoss.

W celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa załogi, podjęto szeregu działań.

Jednostki Danfoss na całym świecie – również w Polsce – stosują się do krajowych ustaw i rozporządzeń, a także decyzji stosownych organów sanitarnych dotyczących COVID-19.

Wprowadzone przez firmę działania prewencyjne w zdecydowanej większości są bardziej restrykcyjne niż wytyczne władz państwowych. Zmiany zostały zainicjowane dużo wcześniej niż wymagało tego prawo. Już pod koniec lutego, jeszcze zanim został w Polsce zdiagnozowany pierwszy przypadek COVID-19, przygotowana została instrukcja przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ograniczyliśmy wtedy dostęp gości do naszych lokalizacji, a wewnętrznie - kontakt pomiędzy pracownikami biurowymi i produkcyjnymi. Uruchomiliśmy komunikację dotyczącą prewencji poprzez odpowiednie zachowanie higieny, zwiększając jednocześnie dostępność płynów do dezynfekcji. Wprowadziliśmy również konieczność oceny spotkań pod kątem krytyczności dla biznesu, tak aby w większości przypadków odkładać je w czasie lub przeprowadzać zdalnie.

Przez cały czas sukcesywnie weryfikujemy nasze wewnętrzne wytyczne dostosowując je do dynamicznie zmieniających się warunków. Sztab osób dedykowanych do spraw COVID-19 spotyka się kilka razy dziennie, aby na bieżąco analizować sytuację, wprowadzać niezbędne zmiany oraz reagować w pilnych kwestiach.

Wybrane przykłady działań:

·        Odseparowanie osób zewnętrznych (włącznie z kierowcami i kurierami, którzy dostarczają i odbierają towary) i zapewnienie bezkontaktowego odbioru przesyłek.

·        Praca zdalna - zalecenie pracy zdalnej dla większości pracowników biurowych, po to by zapewnić jak największe bezpieczeństwo osobom przychodzącym do pracy.

·        Zachowanie odległości - na terenie wszystkich zakładów obowiązuje zasada zachowania 1,5 m odległości pomiędzy pracownikami. W tym celu przeorganizowano stanowiska pracy. W przypadkach, gdy nie jest to możliwe zapewniamy pracownikom środki ochrony osobistej.

·        Zmiana organizacji pracy na produkcji – tak, aby zminimalizować kontakt między pracownikami, zmniejszając liczbę pracowników przebywających wspólnie w szatniach i na korytarzach.

·        Prewencyjne mierzenie temperatury - wprowadzono prewencyjne bezdotykowe mierzenie temperatury wszystkim osobom wchodzącym na teren zakładu.

·        Pokoje izolacji - na terenie wszystkich zakładów Danfoss przygotowano specjalnie wyposażone pokoje izolacji dla osób, które gorzej się poczują.

·        Zawieszenie kontroli osób wychodzących/wyjeżdżających z firmy - tymczasowo zawieszona została kontrola osób wychodzących/wyjeżdżających z firmy, dzięki czemu ograniczono kontakt pracowników z ochroną zakładów.

·        Reorganizacja kantyn - przeprowadzono reorganizację kantyn pozwalającą na zachowanie 1,5 m odległości. W pierwszej fazie zrezygnowano z samoobsługi i produktów surowych. Obecnie zamknięto też kuchnie wydające posiłki.  Zapewniono pracownikom darmowe przekąski wzmacniające.

·        Środki do dezynfekcji - na terenie wszystkich zakładów zostały rozdystrybuowane dodatkowe butelki z płynem dezynfekującym. Wszystkie sanitariaty są wyposażone w płyny do dezynfekcji osobistej.

·        Cykliczna, kompleksowa dezynfekcja - poza codzienną dezynfekcją, zakłady są raz w tygodniu dezynfekowane przez profesjonalną firmę zewnętrzną.

·        Dystrybucja pakietów ze środkami ochrony osobistej do użytku prywatnego - wszyscy pracownicy otrzymali/-ją pakiety środków ochronnych (jednorazowe rękawiczki, maseczki, środek dezynfekujący) do użytku prywatnego.

·        Zwiększone bony na święta - obserwując zwyżkę cen, pracodawca postanowił wesprzeć pracowników znacznym zwiększeniem wysokości bonów na święta.

Bardzo ważnym aspektem jest również stała i natychmiastowa komunikacja z pracownikami - wprowadzono cykliczne spotkania online oraz live czaty z Prezesem firmy. Uruchomiono kilkanaście dodatkowych tablic elektronicznych na halach produkcyjnych dedykowanych tylko do informacji związanych z COVID-19. Stworzono mobilny portal dla pracowników zawierający wszystkie najnowsze informacje, wytyczne bezpieczeństwa oraz dający możliwość zadawania pytań, który jest aktualizowany przez całą dobę. Każdy pracownik przed przyjściem do pracy może sprawdzić tam najświeższe informacje.

Dzięki kontynuacji produkcji oraz działań biznesowych firma stara się zachować obecny poziom zatrudnienia. Podejmowany jest również szereg innych działań, np. dobrowolne obniżenie wynagrodzeń dla dyrekcji do końca roku, dzięki którym Danfoss przygotowuje się na nadchodzący kryzys gospodarczy.

Zdrowie załogi jest dla Danfoss absolutnie najważniejsze. Utrzymanie miejsc pracy to kolejny cel, możliwy do osiągnięcia tylko dzięki zachowaniu ciągłości procesu produkcyjnego oraz innych operacji firmy.