Warszawa nawiązuje partnerstwo z Danią podczas wizyty króla Fryderyka X w Polsce

czwartek, 1 lutego 2024
  • Partnerstwo umożliwi przygotowanie studium wykonalności dla instalacji odzysku ciepła odpadowego z warszawskiego metra na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej dla mieszkańców Warszawy.
  • Porozumienie zostało podpisane przez Miasto Stołeczne Warszawa, Metro Warszawskie, Ambasadę Królestwa Danii w Polsce, Danfoss i Rambøll Group w obecności Jego Królewskiej Mości, króla Danii Fryderyka X.
  • Ciepło odpadowe jest największym na świecie niewykorzystanym źródłem energii. W samej Warszawie dostępna nadwyżka ciepła może pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie dla co najmniej 275 000 osób.

Warszawa, 1 lutego 2024 r. - Danfoss podpisał dziś porozumienie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Metrem Warszawskim, Ambasadą Królestwa Danii w Polsce i Grupą Rambøll. Pierwszym krokiem publiczno-prywatnej współpracy będzie zbadanie możliwości ponownego wykorzystania ciepła odpadowego z systemu Warszawskiego Metra do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Studium wykonalności zostanie przeprowadzone ze środków duńskiego funduszu eksportowego w ramach programu Green Accelerator i udostępnione Miastu Stołecznemu Warszawa.

Warszawa została wytypowana jako jedno ze stu europejskich miast-pionierów, które będą uczestniczyć w Misji na rzecz Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast do 2030 r. Udział w misji da stolicy możliwość wypracowania konkretnych rozwiązań dla najważniejszych problemów dotyczących ochrony klimatu, a podpisane porozumienie jest ważnym krokiem w tym kierunku.

Ceremonia podpisania memorandum o partnerstwie odbyła się na stacji metra Stadion Naradowy, w obecności króla Fryderyka X podczas jego pierwszej wizyty zagranicznej, od czasu wstąpienia na tron Danii.

Wykorzystanie powstającego w różnych obszarach ciepła jest dla współczesnej gospodarki koniecznością w skutecznym ograniczaniu niekorzystnych zjawisk dla klimatu. Ciepło odpadowe jest największym na świecie niewykorzystanym źródłem energii, które dostępne jest w każdym mieście. Za każdym razem, gdy pracuje silnik czy inne urządzenie, generowane jest ciepło. Obecnie istnieje niewiele realizacji opartych na ponownym wykorzystaniu tej formy energii. Przemysł, tunele metra, supermarkety, centra danych, oczyszczalnie ścieków czy instalacje elektrolizy wodoru wytwarzają znaczne ilości ciepła, które można przechwycić i ponownie wykorzystać.

Dostępna nadwyżka ciepła w samej Warszawie może pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie co najmniej 275 000 osób* w Polsce - i to bez uwzględnienia pozostałej dostępnej nadwyżki ciepła z przemysłu i centrów danych.

Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland komentuje znaczenie tej współpracy:

"Dzisiejsze wydarzenie jest najlepszą ilustracją tego ile można osiągnąć dzięki współpracy technologicznej. Memorandum jest ważnym krokiem, który ułatwi ponowne wykorzystanie ogromnych ilości ciepła odpadowego dostępnego w Warszawie i innych dużych miastach w Europie. Zamiast marnować już wyprodukowaną energię, podejmujemy aktywne kroki w celu jej przechwycenia i ponownego wykorzystania, torując drogę do w pełni zdekarbonizowanego systemu ogrzewania w miastach takich jak Warszawa. Potencjał tkwi nie tylko w metrze warszawskim, ale również w oczyszczalni ścieków, klastrach przemysłowych i centrach danych zlokalizowanych w dużych miastach w całej Europie. Ciepło nadmiarowe może stać się istotnym źródłem zielonej energii".

Mówiąc o udziale Jego Królewskiej Mości, króla Fryderyka X przy podpisaniu memorandum, Adam Jędrzejczak powiedział:

"Jesteśmy zaszczyceni, że Jego Wysokość, Król Fryderyk X był obecny przy podpisaniu memorandum i głęboko doceniamy, że wykorzystuje swoją wizytę w Polsce do promowania zielonych rozwiązań, które są w stanie sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dania ma już bogate doświadczenia w obszarze efektywnych, proekologicznych rozwiązań i teraz dzielimy się nimi z innymi krajami w Europie".

Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy mówi:

„Codziennie szukamy rozwiązań, które uczynią nasze miasto jeszcze bardziej ekologicznym. Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w stolicy spotykają się z naszą aprobatą. Dzięki zawartemu partnerstwu skorzystamy na nowoczesnych technologiach, które są już sprawdzone”.

Jerzy Lejk, prezes zarządu, Metro Warszawskie mówi:

”Metro Warszawskie na co dzień służy mieszkańcom jako wygodny i szybki środek transportu, ale jako istotna część całej stołecznej infrastruktury, może wpływać również na polepszenie warunków życia w naszym mieście. Dlatego takie projekty, jak wykorzystanie energii pozyskiwanej z funkcjonujących obiektów metra do ogrzewania budynków, przyjmujemy nie tylko jako wyzwanie, ale także jako część misji naszej Spółki realizowanej wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Cieszymy się, że te cele możemy realizować z naszymi duńskimi partnerami, których know-how i rozwój technologiczny dają gwarancję innowacyjności i skuteczności”.

Ambasada Danii w Polsce ułatwiła zawarcie porozumienia między wieloma zaangażowanymi podmiotami.

Komentując porozumienie, Ole Toft, Ambasador Królestwa Danii w Polsce powiedział:

„Jako Ambasada Królestwa Danii z siedzibą w Warszawie cieszymy się, że mogliśmy pomóc w realizacji tego projektu, który jest doskonałym przykładem polsko-duńskiej współpracy w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju miast” .

Informacje ogólne

Porozumienie o współpracy

Warszawa, licząca 1,8 miliona mieszkańców, jest największym miastem w Polsce. Odgrywa również ogromną rolę w zapewnieniu, że Polska osiągnie cele polityki energetycznej PEP2040, dbając o zapewnienie sprawiedliwego przejścia na bezemisyjny system energetyczny.

Na rozległym obszarze, który tworzy warszawski system ciepłowniczy, znajduje się wiele potencjalnych źródeł ciepła odpadowego, które czekają na efektywne wykorzystanie. Wśród nich znajdują się stacje warszawskiego metra. Każdego roku w tunelach metra marnuje się łącznie 62 GWh ciepła. Jest to równowartość rocznego zapotrzebowania na ciepło dla ponad 14 000 osób mieszkających w Warszawie. Dzięki technologiom, które już dziś istnieją, ciepło to może być przechwytywane i recyrkulowane w sieci ciepłowniczej, pomagając utorować drogę do w pełni zdekarbonizowanego systemu ogrzewania w stolicy. Firmy duńskie uczestniczące w porozumieniu - Danfoss, GEA, Bjerg Akitektur, Elogic i Rambøll Group - chcą aktywnie wesprzeć władze Warszawy w rozwoju ekologicznych rozwiązań służących zarówno mieszkańcom, jak i środowisku naturalnemu.

Ciepło odpadowe jest największym na świecie niewykorzystanym źródłem zielonej energii

Warszawa posiada największy w UE system ciepłowniczy składający się z ponad 1800 kilometrów rur dostarczających ciepło do budynków w mieście. Warszawski system ciepłowniczy zapewnia przewagę w zakresie efektywnego energetycznie ogrzewania lecz niestety jest niemal całkowicie oparty na czterech ciepłowniach wykorzystujących paliwa kopalne, które dostarczają ciepło do sieci. Istnieje jednak łatwo dostępne rozwiązanie, które pomaga rozwiązać ten problem: wykorzystanie nadmiaru ciepła.

Nadmiar ciepła jest największym na świecie niewykorzystanym źródłem energii. W samej UE i Wielkiej Brytanii dostępne jest około 2 860 TWh/rok ciepła odpadowego, co prawie odpowiada całkowitemu zapotrzebowaniu UE na energię cieplną i ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych i usługowych. Dzięki wykorzystaniu nadmiaru ciepła, które w przeciwnym razie zostałoby zmarnowane, możliwe jest ograniczenie emisji i obniżenie cen energii dla konsumentów.

* Na podstawie danych z Uniwersytetu Aalborg.

 

Dalsze informacje:

Anna Kałaska-Nejfeld
Communication & Public Affairs
Danfoss Poland
Tel. + 48 785 504 974
Email: anna_kalaska@danfoss.com

 

Wykorzystanie ciepła odpadowego z warszawskiego metra

Przeczytaj więcej o potencjale nadmiaru ciepła i o tym, jak warszawskie metro może przyspieszyć zieloną transformację.