Danfoss zwiększa prognozy po 50 proc. wzroście sprzedaży

wtorek, 23 sierpnia 2022
 • Sprzedaż wzrosła o 50% i osiągnęła poziom 4,9 miliarda euro, uwzględniając nabycie Eaton Hydraulics w 2021 roku. Wzrost organiczny wyniósł 13%.
 • Zysk operacyjny (EBITA) zwiększył się o 27%.
 • Pomimo wysokiej inflacji, przerw w łańcuchu dostaw, wyjściu z rynku rosyjskiego oraz lockdownów w Chinach spowodowanych pandemią Covid-19, wzrostowy trend w sprzedaży utrzymał się.
 • W sierpniu sfinalizowano operację połączenia Semikron Danfoss pozwalającą uzyskać wiodącą pozycję w obszarze elektryfikacji.
 • Wdrożenie nowej strategii Danfoss ESG oraz zatwierdzenie celów redukcji emisji do roku 2030 przez inicjatywę SBT.
 • Zwiększenie prognozy na rok 2022 do 9,5-10,2 miliarda euro ze względu na bardzo dobre wyniki sprzedaży w pierwszym półroczu oraz finalizację połączenia Semikron Danfoss.

Danfoss się zmienia, a wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu tworzą silny fundament pod realizację naszej strategii Core & Clear do roku 2025. W pierwszych 6 miesiącach 2022 roku wartość Danfoss wzrosła o 1,6 miliarda euro, a sprzedaż wyniosła 4,9 miliarda euro. Nabycie działu Eaton Hydraulics zwiększyło sprzedaż o 1,1 miliarda euro, a wzrost organiczny osiągnął poziom 13%.

Taki poziom wzrostu udało się osiągnąć głównie dzięki głównym rynkom w Ameryce Północnej, w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku, jak również we wszystkich trzech segmentach biznesowych. Segment Danfoss Power Solutions, który tworzy rozwiązania w obszarach hydrauliki mobilnej oraz przemysłowej, jak również elektryfikacji, odznaczył się znacznym wzrostem. Ponadto, wciąż rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, chłodnictwa oraz energoelektroniki napędzało popyt na technologie oferowane przez Danfoss Climate Solutions i Danfoss Drives.

15 lipca 2022 roku Danfoss podpisał umowę, na mocy której odsprzedał swoje rosyjskie aktywa lokalnej kadrze managerskiej w Rosji. Finalizacja transakcji spodziewana jest na wrzesień 2022 roku.

Danfoss kontynuował znaczne inwestycje w innowacje (prace badawczo-rozwojowe) - 38% więcej niż w pierwszej połowie zeszłego roku. W tym samym czasie, zysk operacyjny (EBITA) wzrósł o 27% osiągając poziom 570 milionów euro. Zysk netto, na który negatywny wpływ miało odpisanie aktywów związane z opuszczeniem rynku rosyjskiego, wyniósł 289 milionów euro.

„Danfoss zmienia się niewiarygodnie szybko. Jestem bardzo zadowolony ze wspaniałej pracy zespołowej oraz bardzo dobrych wyników osiągniętych przez nasze zespoły na całym świecie, pomimo trudnych wyzwań, przed jakimi dziś stoimy. Nasza transformacja i wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu tworzą silny fundament pod realizację naszej strategii Core & Clear do roku 2025, wspomaganej przez znaczne inwestycje, które zagwarantują nam długofalowy sukces. W środowisku biznesowym pełnym trudnych wyzwań utrzymaliśmy silny trend wzrostowy i przeprowadziliśmy integrację nowej hydraulicznej części naszego biznesu we właściwy sposób. Ponadto, sfinalizowaliśmy połączenie Semikron Danfoss. Świat doświadcza dziś rewolucji w obszarze elektryfikacji. Dzięki powyższym działaniom, czynimy ważny krok w kierunku budowania wiodącej pozycji na rynku. Bazując na wynikach z pierwszego półrocza oraz udanej finalizacji połączenia z Semikronem, podnieśliśmy nasze oczekiwania sprzedażowe na rok 2022”, powiedział Kim Fausing, Prezydent i CEO w Danfoss.

„Postawiliśmy ważny i odważny krok naprzód umieszczając kwestię zrównoważonego rozwoju w najważniejszym punkcie naszej strategii Core & Clear na rok 2025. Nasze nowe ambicje ESG są bardzo jasne, a nasze cele klimatyczne zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets. Napędza nas nasza obietnica stania się wiodącym partnerem technologicznym naszych klientów, przeprowadzającym ich przez proces dekarbonizacji przy pomocy efektywności energetycznej, większej produktywności, niższych poziomów emisji oraz elektryfikacji. Danfoss jeszcze nigdy nie znajdował się na lepszej pozycji pozwalającej na realizację naszego celu - projektowania takiego jutra, które uczyni przyszłość lepszą”, dodał Kim Fausing.

Realizacja ambicji ESG

W kwietniu Danfoss ogłosił swoja ambicje ESG na rok 2030 związane z dekarbonizacją, gospodarką cyrkulacyjną oraz różnorodnością i włączeniem. Ambicje te stanowią ważną część strategii biznesowej Danfoss Core & Clear do roku 2025. W maju nasze ambicje klimatyczne zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets. Danfoss będzie nadal zwiększał swoje wysiłki na rzecz dekarbonizacji.

Zwiększona prognoza na rok 2022

Danfoss przewiduje kontynuację trendu wzrostowego w drugim półroczu mając ambicje na zwiększenie lub utrzymanie swojego udziału w rynku. Dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedaży w pierwszej połowie 2022 roku oraz finalizacji połączenia Semikron Danfoss, szacuje się, że sprzedaż osiągnie poziom 9,5-10,2 miliarda euro w pełnym roku. Wcześniejsze szacunki oscylowały w granicach 8,8-9,8 miliarda euro. Niezmienna pozostaje marża EBITA szacowana na 11,4-12,9%, co spowoduje wzrost EBITA w wartości nominalnej. Uwzględnia to kontynuację inwestycji w rozwój nowych produktów i rozwiązań. Wzrost i poziom zyskowności zależy od rozwoju pandemii Covid-19, przerw w globalnym łańcuchu dostaw oraz obecnej niestabilnej sytuacji gospodarczej na świecie.

Najważniejsze liczby z pierwszego półrocza 2022 roku

 • Sprzedaż wzrosła o 50% i wyniosła 4,906 miliarda euro (H1 2021: 3,265 miliarda), uwzględniając nabycie Eton Hydraulics. Wzrost organiczny wyniósł 13%.
 • Zysk operacyjny przed odliczeniem amortyzacji związanej z nabyciem (EBITA) zwiększył się o 27% i wyniósł 570 milionów (H1 2021: 449 milionów). Marża EBITA wyniosła 11,6% (H1 2021: 13,8%).
 • Zysk netto, na który negatywny wpływ miało odpisanie aktywów związane z opuszczeniem rynku rosyjskiego, wyniósł 289 milionów euro (H1 2021: 286 milionów).
 • Operacyjny przepływ gotówki po odliczeniu podatków i odsetek (przed nabyciem i przejęciem) wyniósł -226 miliony euro (H1 2021: 63 miliony).
 • Inwestycje w innowacje (prace badawczo-rozwojowe) zwiększono o 38% do 212 milionów (H1 2021: 154 miliony) w porównaniu do 4,3% sprzedaży (H1 2021: 4,7%).

 

Dodatkowe informacje:

Kasper Elbjørn, VP, Head of Communications
Ph: +45 2613 7001
Email: kasper.elbjorn@danfoss.com  

Wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku