Łódzcy studenci nauczą się projektować zrównoważone miasta

czwartek, 3 listopada 2022

Jak projektować nowe i modernizować istniejące budynki tak, aby zużywały jak najmniej energii? Tego studenci Politechniki Łódzkiej będą uczyć się od Danii – lidera w zakresie energooszczędnego budownictwa. Wszystko dzięki projektowi „Inżynierowie Nowej Generacji”. 3 listopada, Miasto Łódź razem z Ambasadą Królestwa Danii w Polsce, Politechniką Łódzką i Danfoss podpisało porozumienie o współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej łódzkiego budownictwa. 

 

Efektywność energetyczna to podstawa świadomego i ekologicznego stylu życia, a także nieunikniony krok podczas czekającej nas transformacji energetycznej. „Inżynierowie Nowej Generacji” to projekt zainicjowany przez firmę Danfoss po raz pierwszy w Warszawie w 2021 roku, a obecnie uruchamiany również w Łodzi. Działa na mocy partnerstwa międzynarodowego i łączy cztery podmioty: Urząd Miasta Łodzi, Politechnikę Łódzką, Ambasadę Królestwa Danii oraz firmę Danfoss. W ramach projektu grupa powołanych przez Politechnikę studentów będzie pracować nad planem poprawy efektywności energetycznej budynków.

Realizując projekt „Inżynierowie Nowej Generacji”, studenci nawiążą merytoryczną współpracę z ekspertami z firmy Danfoss, będą uczestniczyć w warsztatach i wykładach, a także odwiedzą obiekty referencyjne w Danii oraz centra wymiany wiedzy dedykowane efektywności energetycznej.

"Łódź jako jedno ze 100 wyróżnionych, europejskich miast, objętych programem „Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta”, dołącza do tego projektu. Od lat intensywnie rewitalizujemy budynki, a dzięki rozpoczynającemu się projektowi, w proces ten zostaną włączeni również studenci z Politechniki Łódzkiej, którzy przygotują plan poprawy efektywności energetycznej wybranych budynków Łodzi” - mówi Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska.

Projekt potrwa do końca 2023 roku, a jego wyniki zostaną przedstawione władzom miasta, które będzie aktywnie włączone w cały proces realizacji projektu.

"Bardzo się cieszę z zaangażowania Politechniki Łódzkiej w projekt "Inżynierowie Nowej Generacji” w Łodzi, w ramach którego nasi studenci opracują plan efektywniejszego oszczędzania energii budynków miejskich. Inicjatywy realizujące cele zrównoważonego rozwoju są dla nas szczególnie ważne. Jestem dumny, że potencjał studentów kształcących się w PŁ został dostrzeżony, a nasza uczelnia rozwija współpracę z tak ważnymi partnerami" - podkreśla prof. Krzysztof Jóźwik, Rektor Politechniki Łódzkiej.

Uczymy się od najlepszych

Dania od lat jest liderem w zakresie energooszczędnego budownictwa. Jest też liderem w UE pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Rozwiązania i technologie zastosowane w Danii stanowią przykład dla innych krajów chcących poprawić swoje bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie zadbać o jakość życia. To właśnie duńskie doświadczenia i zdobytą wiedzę studenci będą przenosić na grunt polski, pracując nad finalnym kształtem planu poprawy efektywności energetycznej budynków.

„Bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje projektów takich jak Inżynierowie Nowej Generacji, w których doświadczone umysły spotykają się z młodymi i kreatywnymi umysłami, aby znaleźć rozwiązania naszych wspólnych problemów” – mówi Ole Toft, Ambasador Danii.
 
W ramach trwającego projektu, Łódź wybierze budynki, które następnie zostaną poddane szczegółowej analizie wykonanej przez studentów. Dodatkowo miasto zapewni dostęp do niezbędnej dokumentacji projektowej oraz informacji o aktualnym zużyciu energii w badanych obiektach. Dwóch najaktywniejszych studentów biorących udział w projekcie zostanie nagrodzonych stażem w firmie Danfoss w dowolnym zakładzie Danfoss na świecie.

Projekt „Inżynierowie Nowej Generacji” to szansa na przyspieszenie procesu dekarbonizacji polskich miast, międzynarodową wymianę doświadczeń, to również olbrzymia dawka wiedzy i potencjał rozwoju dla studentów polskich uczelni technicznych.  

 

„Inżynierowie Nowej Generacji” w Łodzi to dokładnie taki rodzaj partnerstwa, jakiego potrzebujemy: współpraca międzysektorowa w celu podjęcia konkretnych działań w obliczu kryzysu klimatycznego i energetycznego. Danfoss z dumą bierze udział i oferuje wiedzę na temat potrzebnych rozwiązań technicznych. Najczystszą dostępną energią jest energia, której w ogóle nie zużywamy. Potencjał w zakresie efektywności energetycznej jest olbrzymi i wciąż niewykorzystany. Nadszedł właściwy czas na działanie” – podkreśla Martin Rossen, Senior Vice President, Head of Group Communication & Sustainability w Danfoss.