Młode pokolenie inżynierów na rzecz dekarbonizacji warszawskiego budownictwa

poniedziałek, 20 września 2021
Na zdjęciu od lewej: Ole Toft - Ambasador Królestwa Danii w Polsce; Justyna Glusman - Dyrektor-Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni, Miasto Stołeczne Warszawa, Artur Zbiciak - prof. dr hab. inż. Profesor, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska; Kim Fausing - Prezes Grupy Danfoss.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny pokazał, że młodzi ludzie zdają sobie sprawę z klimatycznego zagrożenia, które czeka ludzkość w nadchodzących dekadach. Najważniejsze jest jednak, że młode pokolenie działa. Na polskim gruncie dowodem na tę aktywność jest m.in. projekt Inżynierowie Nowej Generacji, realizowany dzięki współpracy Miasta Stołecznego Warszawa, Politechniki Warszawskiej oraz firmy Danfoss, w ramach którego grupa studentów opracuje plan dekarbonizacji budynków w Warszawie do 2050 roku.

Budynki to jeden z tych sektorów, które mogą dołożyć najistotniejszą cegiełkę do działań na rzecz ochrony klimatu i ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury. Odpowiedzialne są bowiem za 30% globalnego zużycia energii oraz ponad 36% światowych emisji dwutlenku węgla i wciąż mają olbrzymi, niewykorzystany potencjał oszczędności. Według szacunków KAPE, końcowe zużycie energii w krajowych zasobach budowlanych można ograniczyć w opłacalny kosztowo sposób aż o 75%.

Zgodnie z danymi z poprzedniego Spisu Powszechnego (2011 r.) w Warszawie znajdowało się 79 tys. budynków zamieszkanych, co przekładało się na największe w Polsce zagęszczenie tego typu budynków na 1 km2 powierzchni. W zdecydowanej większości były to budynki wielorodzinne. Co charakterystyczne, w stolicy znajduje się duża liczba budynków mieszkalnych wzniesionych w latach 1945–1988 – 32,6 tys. Budynki mieszkalne z wcześniejszego przedziału czasowego (1918-1944) to 11,2 tys. sztuk. Te liczby i daty budowy nie pozostają bez znaczenia, jeśli chodzi o poziom efektywności energetycznej i powiązane z tym emisje dwutlenku węgla. Im budynek jest starszy tym więcej energii zużywa i powoduje wyższe emisje gazów cieplarnianych. Obliczenia pokazujące tzw. ślad węglowy budynków Warszawy zostaną przeprowadzone przez studentów Politechniki Warszawskiej w ramach projektu Inżynierowie Nowej Generacji, który został uroczyście zainaugurowany podpisaniem w ubiegłym tygodniu czterostronnego porozumienia pomiędzy Ambasadą Królestwa Danii w Warszawie, Miastem Stołecznym Warszawą, Politechniką Warszawską i firmą Danfoss Poland. Celem projektu będzie opracowanie szczegółowego planu dekarbonizacji budynków Warszawy do 2050 roku. Finalne opracowanie ma powstać w ciągu najbliższego roku akademickiego. 

Inwentaryzacja budynków to jednak nie wszystko, aby jak najlepiej merytorycznie przygotować dokument końcowy. W trakcie opracowywania analizy, studenci nawiążą merytoryczną współpracę z ekspertami z firmy Danfoss. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że Danfoss jest jednym z globalnych liderów w zakresie zielonej transformacji dostarczającym technologie, umożliwiające szybką i efektywną dekarbonizację budynków oraz sektora przemysłowego. Studenci w ramach projektu wezmą udział w cyklu wykładów i warsztatów online dotyczących efektywności energetycznej budynków organizowanych przez ekspertów Danfoss. Czeka ich także wizyta studyjna w Kopenhadze, która obejmie zwiedzanie obiektów referencyjnych prezentujących najbardziej zaawansowane technologie zwiększające efektywność energetyczną. Co więcej, Danfoss, wyznając zasadę „walk the talk” ma również praktyczne doświadczenia w dekarbonizacji własnych obiektów m.in. obecnie niemal zeroemisyjną siedzibę firmy w duńskim Nordborgu, która już w przyszłym roku będzie całkowicie neutralna klimatycznie. Wizyta w Nordborgu i poznanie zastosowanych w obiektach Danfoss technologii będzie jednym z istotnych punktów programu studenckiego wyjazdu studyjnego do Danii. Na naszym krajowym rynku firma jest obecna od 30 lat i również tutaj wdraża rozwiązania niskoemisyjne wytwarzane m.in. w kampusie w Grodzisku Mazowieckim, w którym w ubiegłym tygodniu uroczyście otworzono nową halę produkcyjną.

To właśnie jubileusz 30-lecia Danfoss Poland, zainspirował do realizacji projektu Inżynierowie Nowej Generacji, który pod patronatem Ambasady Królestwa Danii, łączy 3 zaangażowane strony – Politechnikę Warszawską, Miasto stołeczne Warszawę i firmę Danfoss. Projekt zostanie sfinansowany z środków pozyskanych podczas aukcji dzieł sztuki studentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, przeprowadzonej podczas Nocy dla Klimatu, wyjątkowego wydarzenia celebrującego 30 lat Danfoss w Polsce. Połączenie opieki merytorycznej, praktycznej wiedzy i dostępu do niezbędnych danych to idealne podejście do współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. Właśnie takie inicjatywy, łączące różnych interesariuszy mają szansę na skuteczne działania niezbędne do transformacji energetycznej.

Projekt zakończy się prezentacją wyników przed władzami Miasta Stołecznego Warszawy. Dwóch najzdolniejszych studentów biorących udział w projekcie zostanie nagrodzonych stażem w firmie Danfoss, w ramach Danfoss Postgraduate Program, w dowolnym zakładzie na świecie biorącym udział w wyżej wymienionym programie. Wybór lokalizacji zostanie dokonany przez studentów – finalistów będących nowym pokoleniem inżynierów gotowych do dalszego działania by tworzyć innowacyjne technologie i wdrażać je z korzyścią dla nas wszystkich i naszej planety.