Ważna informacja!

wtorek, 16 czerwca 2020
COVID-19

Szanowni Państwo,

Zapewniamy, że w obecnej wyjątkowej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji Danfoss Poland niezmiennie kontynuuje swoje działania biznesowe na jak najwyższym, możliwym poziomie.

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, jak i odpowiedzialność za klientów są najwyższym priorytetem.

Dokładamy wszelkich starań, aby w tym wyjątkowym czasie, zapewnić ciągłość produkcji, a także możliwie jak najwyższy poziom wsparcia klientów.

Zapewnienie ciągłości działań biznesowych

Robimy wszystko, aby nieuniknione opóźnienia realizacji zamówień były ograniczane do minimum. Potwierdzenia terminów są aktualizowane na bieżąco i dostępne, jak dotychczas w systemie DECOM, VLTShop, oraz nowym Product Store.

Nasz Dział Obsługi Klienta oraz Finanse działają nieprzerwanie z dotychczasową efektywnością i w pełnej obsadzie personalnej.

Zdalny kontakt z nami, zarówno z naszymi inżynierami sprzedaży, jak i przedstawicielami wsparcia technicznego jest nadal możliwy na nie zmienionym poziomie. Na chwilę obecną, ze względu na swoje i Państwa bezpieczeństwo, nasi przedstawiciele handlowi będą unikali bezpośrednich spotkań i preferowali spotkania zdalne. Jednakże podjęte zostały decyzje o wznowieniu umawiania wizyt, w przypadku których istnieje zasadność z punktu widzenia biznesowego i w trakcie, których możliwe jest zachowanie reżimu sanitarnego. Zgoda na takie spotkanie musi być obopólna (wymaganie jest mailowe potwierdzenie klienta).

Serwis poszczególnych grup produktowych Danfoss działa bez zmian przyjmując wszystkie zgłoszenia i na bieżąco analizując je nadając priorytety niezbędnym naprawom. W sytuacjach krytycznych nadal będą wykonywane interwencje serwisowe na obiektach.

Procedury bezpieczeństwa

Wszystkie wizyty handlowe i techniczne, jeśli to tylko możliwe, przeprowadzamy zdalnie. 

We wszystkich naszych lokalizacjach wprowadziliśmy szereg zmian mających na celu zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa naszym pracownikom, a także ciągłości produkcji i pozostałych aktywności biznesowych, m.in.  przeorganizowaliśmy pracę zespołów produkcyjnych, funkcjonowanie zakładowych kuchni i kantyn oraz wprowadziliśmy rygorystyczne zasady higieny, udostępniliśmy również odpowiednio zabezpieczone pokoje izolacji. 

Powyższe to jedynie przykłady działań, które w ostatnich dniach wprowadziliśmy. Nieustannie śledzimy dynamicznie zmieniającą się sytuację zarówno w kraju, jak i na świecie i na bieżąco dostosowujemy naszą organizację do wspólnych procedur korporacyjnych Danfoss oraz wytycznych Rządu RP i służb sanitarnych.

Informujemy, że na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku COVID-19 w Danfoss Poland.

Życząc zdrowia,

Danfoss Poland Sp. z o.o.