Siódma edycja konferencji Międzynarodowej Agencji Energetycznej - teraz ważniejsza niż kiedykolwiek

poniedziałek, 6 czerwca 2022
Sønderborg, Dania
  • Największy udział przedstawicieli rządów w historii konferencji odzwierciedlający silną potrzebę osiągnięcia celów klimatycznych oraz priorytetyzacji bezpieczeństwa energetycznego.
  • Konferencja będzie koncentrować się na konkretnych działaniach, które będą prowadzone przez kolejnych 5 do 10 lat, mających na celu zmniejszenie emisji CO2 wymaganej do osiągnięcia neutralności emisyjnej w przyszłości.
  • Tegoroczna edycja konferencji organizowana przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MAE) we współpracy z duńskim Ministerstwem Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej i Danfoss odbędzie się w Sønderborg w Danii.

Liderzy ze świata polityki i przemysłu spotkają się w mieście Sønderborg na południu Danii, aby wspólnie wziąć udział w siódmej corocznej edycji międzynarodowej konferencji dot. efektywności energetycznej. Tegoroczna edycja organizowana jest się w momencie, gdy rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej są ważniejsze niż kiedykolwiek.

Tegoroczna edycja będzie skupiała się na dyskusji na temat tego, jak międzynarodowe ambicje w obszarze efektywności energetycznej mogą przełożyć się na realny, szybszy i bardziej intensywny rozwój. Konferencja organizowana jest w czasie szczególnym – w momencie, gdy rządy na całym świecie zwiększają swoje wysiłki na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego oraz zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych jednocześnie zwiększając swoje bezpieczeństwo energetyczne.

W konferencji udział wezmą liderzy ze świata biznesu i polityki, w tym ponad 20 ministrów z różnych krajów. Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2022 roku i będzie koncentrować się na konkretnych i praktycznych działaniach wspieranych przez nowe technologie, które pozwolą zatrzymać proces niepotrzebnego marnowania energii zarówno przez przemysł, transport, budownictwo, jak i istniejące budynki. MAE, duńskie Ministerstwo oraz Danfoss wspólnie zaprezentują rolę oraz szanse dla technologii zwiększających efektywność energetyczną na drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto w sektorze energetycznym do roku 2050, jak również wyjaśnią, jak te same rozwiązania mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i zniwelować aktualną presję rynkową.

Dlaczego efektywność energetyczna jest dziś tak ważna?

Naukowcy mówią wprost: musimy zareagować na postępujące zmiany klimatu już dziś. Dekarbonizacja, bezpieczeństwo energetyczne i niższe rachunki za energię są ze sobą ściśle powiązane. Ale co najważniejsze – jeśli świat ma osiągnąć cele klimatyczne pozwalające na zatrzymanie ocieplenia klimatu na poziomie 1,5 stopnia w stosunku do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej, musimy wykorzystać efektywność energetyczną, która pozwoli na znaczne zmniejszenie poziomu emisji na świecie.

To właśnie wezwanie do działania na rzecz efektywności energetycznej będzie głównym tematem podczas siódmej edycji konferencji Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Będzie ona również opierać się na ostatnich pracach MAE poświęconych zmniejszeniu zależności od importu energii, wzmacniając jednocześnie postęp w kierunku zerowego zużycia energii netto.

Dlaczego Sønderborg?

Dania to światowy lider w obszarze zielonych przemian, a wybrane na gospodarza przez MAE oraz duńskie Ministerstwo Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej miasto Sønderborg jest pionierem w kwestii priorytetyzacji wykorzystania rozwiązań efektywnych energetycznie w celu zmniejszenia emisji CO2.

Już od roku 2007 gmina Sønderborg współpracuje z lokalnymi firmami w celu zmniejszenia poziomu emisji. W roku 2020 udało się jej osiągnąć ważny kamień milowy – redukcję emisji CO2 o ponad połowę (o 51,7%, czyli 362,208 ton CO2) od 2007 roku. Gmina jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności emisyjnej swoich sieci energetycznych do roku 2029, czyli aż o 20 lat wcześniej niż reszta kraju. Cel ten jest częścią tzw. ProjectZERO – partnerstwa publiczno-prywatnego, którego aktywnym uczestnikiem jest firma Danfoss.

Firma Danfoss, która również podjęła działania mające na celu zmniejszenie poziomu emisji CO2, ma swoją siedzibę w gminie Sønderborg. Kampus firmy o powierzchni 250 tys m2 przeszedł znaczną transformację energetyczną – jeszcze w roku 2015 100% energii grzewczej wykorzystywanej przez kampus pochodziło z paliw kopalnych, a już z końcem roku 2022 będzie on w pełni neutralny emisyjnie.

Kim Fausing, CEO Grupy Danfoss

Kim Fausing, CEO Grupy Danfoss powiedział:

"Nauka mówi jasno, że przyszedł czas na działanie. Każdy z nas musi spojrzeć na kwestię zielonych przemian dużo bardziej poważnie i wdrożyć technologie, które są dostępne już dziś, powiedział Kim Fausing, prezes i CEO w firmie Danfoss. Konferencja podkreśli potrzebę natychmiastowego działania, jak również pokaże osobom decyzyjnym, jak rozwiązania tego typu funkcjonują już na poziomie lokalnego supermarketu, spółdzielni mieszkaniowej czy przemysłu wytwórczego i jak wielką robią różnicę. Wyjdziemy poza salę konferencyjną i porozmawiamy z lokalnymi firmami, które potwierdzą, że najbardziej zieloną, najtańszą i najbardziej bezpieczną energią jest ta, której nie wykorzystujemy".

Kto będzie przemawiał podczas siódmej edycji konferencji?

Głównymi mówcami będą Dr Fatih Birol, dyrektor wykonawczy MAE oraz Dan Jørgensen, duński Minister Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej.

Dołączą do nich przedstawiciele rządów krajów europejskich, azjatyckich, afrykańskich oraz obu Ameryk i krajów Pacyfiku. Podczas konferencji wystąpi również wielu mówców z sektora prywatnego. Pełna lista mówców znajduje się tutaj.

Harmonogram konferencji można również znaleźć na stronie Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Dlaczego efektywność energetyczna? Dowiedz się więcej i obejrzyj transmisję: Why Energy Efficiency