Siedziba Danfoss osiągnie neutralność klimatyczną w 2022 roku

poniedziałek, 24 maja 2021

Do końca 2022 roku cała sieć elektryczna i grzewcza w budynkach głównej siedziby Danfoss będzie neutralna klimatycznie. Jest to istotny krok w kierunku realizacji globalnego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Danfoss do roku 2030.

W ubiegłym roku Danfoss ogłosił plan osiągnięcia neutralności klimatycznej w przeciągu najbliższego dziesięciolecia. To istotny wkład firmy w realizację postanowień Porozumienia Paryskiego.

Już osiem lat przed wyznaczonym terminem osiągnięcia tego ambitnego celu, w 2022 roku, centralna siedziba Danfoss w Nordborg, w Danii, osiągnie pełną neutralność pod względem emisji CO2. Biura i fabryki zlokalizowane w głównym kampusie, obejmującym rozległy teren ponad 250 000 metrów kwadratowych, przeszły w ostatnich latach wiele zmian w celu podniesienia wydajności energetycznej. Stało się tak w ogromnym stopniu dzięki zastosowaniu przez Danfoss własnych zielonych technologii w ramach Globalnego Programu Oszczędzania Energii Danfoss. Dzięki temu od roku 2007 zapotrzebowanie na paliwa kopalne dla celów ogrzewania zostało zredukowane o 60% - i proces ten cały czas trwa.

Już na początku tego roku Danfoss zaczął pozyskiwać zieloną energię dla potrzeb siedziby głównej i planuje pokryć 60% zapotrzebowania grzewczego za pomocą neutralnego pod względem CO2 ciepła sieciowego pochodzącego ze zlokalizowanej w pobliżu siedziby firmy nowej miejskiej ciepłowni, oddanej do użytku w połowie 2020 roku. Ponadto, rozpatrzony zostanie także wariant elektryfikacji systemów grzewczych poprzez instalację kotłów elektrycznych. „W 2021 roku będziemy kontynuować prace nad osiągnieciem neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w kampusie siedziby głównej firmy”, mówi Kim Fausing, prezes i CEO Danfoss, wyjaśniając dalej:

„Osiągniemy ten cel dzięki przejściu na zieloną energię. W całości pokryjemy nasze zapotrzebowanie na ogrzewanie za pomocą neutralnego pod względem CO2 ciepła sieciowego, wykorzystując ciepło odpadowe pochodzące z procesów produkcyjnych oraz centrów danych, a także poprzez instalację pomp ciepła – innymi słowy, dzięki zastosowaniu naszych własnych rozwiązań”.

Jest to niezwykła podróż

Kilka lat temu, w 2015 roku, kampus siedziby Danfoss był w 100% ogrzewany za pomocą technologii opierających się na spalaniu paliw kopalnych. W przyszłym roku będzie on  już całkowicie neutralny pod względem emisji CO2, zaś w 2024 roku nadwyżka ciepła pozyskiwana z nowo wybudowanych centrów danych Danfoss pozwoli na pokrycie 25% całkowitego zapotrzebowania na ogrzewanie.

„Dzięki sprzedaży naszych rozwiązań przyczynimy się do ograniczenia globalnych emisji CO2 o setki milionów ton rocznie. Sami również wcielamy w życie nasze deklaracje”, mówi Kim Fausing.