Danfoss dostarczył dwie tony sprzętu mieszkańcom Charkowa

piątek, 8 lipca 2022

Rozwiązania Danfoss, które zostały dostarczone firmie odpowiedzialnej za ogrzewnictwo komunalne w Charkowie, posłużą do przywrócenia dostaw ciepła do 250 gospodarstw domowych.

Dostawa darmowego sprzętu obejmującego armaturę, zawory oraz siłowniki miała miejsce zaledwie kilka tygodni po wysłaniu przez Danfoss sprzętu mającego na celu wspomóc odbudowę sieci ciepłowniczej w Mikołajowie i Czernichowie, jak również przywrócić dostawy ciepła i ciepłej wody do mieszkańców tych dwóch ukraińskich miast.

Charków to jedno z tych miast, które doświadczają najbardziej agresywnych bombardowań od samego początku wojny. Już na początku czerwca przynajmniej 7% miejskiej infrastruktury dostarczającej ciepło zostało uszkodzone lub kompletnie zniszczone.

„Danfoss jest naszym partnerem od bardzo dawna”, powiedział Oleksiy Luka, zastępca dyrektora technicznego charkowskiej sieci ciepłowniczej. „Żadne słowa nie wyrażą naszej wdzięczności za to, że w tych trudnych dla nas czasach to właśnie firma Danfoss wyciągnęła do nas pomocną dłoń jako pierwsza, jak również podarowała nam najwięcej potrzebnego sprzętu”.

Dzięki dywersyfikacji źródeł ciepła, nowoczesny system dostaw ciepła komunalnego pozwala uniknąć uzależnienia od gazu ziemnego, jak również zapewnia niezawodność i wysoką wydajność dostaw ciepła. Dlatego też, ważne jest aby, wraz z zaspokojeniem najważniejszych potrzeb przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, zaplanować przebudowę sieci ciepłowniczej Charkowa i innych miast w jak najlepszy sposób.

Gdy wybuchła wojna, Danfoss przerwał działalność biznesową w Ukrainie ze względów bezpieczeństwa jednocześnie kontynuując wypłacanie pensji swoim ukraińskim pracownikom. Ponowne dostawy do Ukrainy zostały uruchomione już w kwietniu.

„Dalsze wspieranie narodu ukraińskiego, jak również naszych pracowników oraz klientów w tym kraju jest dla nas bardzo ważne”, powiedział prezes Danfoss w Regionie Europy Wschodniej, Adam Jędrzejak. „Uważamy, że tak należy robić. Ponadto, nasze produkty będą miały pozytywny wpływ na odbudowę sieci ciepłowniczych, budynków komercyjnych i mieszkalnych, a także zakładów wodociągowych i oczyszczalni ścieków”.

Danfoss ma w Ukrainie 88 pracowników. Choć większość z nich zdecydowała się zostać w kraju, część podjęła decyzję o ewakuacji razem z rodzinami. Danfoss zaoferował im pracę oraz zakwaterowanie w Polsce i innych krajach, w których zlokalizowane są ośrodki produkcyjne firmy.

Niecały miesiąc od rozpoczęcia agresji, główny udziałowiec Danfoss – Fundacja Bitten i Mads Clausenów – przekazała milion euro na cele wsparcia ukraińskich rodzin i społeczności dotkniętych wojną. Kwota została podzielona pomiędzy duński Czerwony Krzyż, fundację Save the Children oraz Duńską Radę ds. Uchodźców.

Chcąc wspomóc swoich ukraińskich kolegów, pracownicy Danfoss na całym świecie zgromadzili z własnej inicjatywy 77,5 tys. euro. Danfoss podwoił tę kwotę, dzięki czemu przekazano w sumie 155 tys. euro.

Więcej informacji:

Anna Kałaska-Nejfeld, Regional Digital PR Specialist
+ 48 785 504 974
anna_kalaska@danfoss.com