Danfoss chce więcej liderek wśród kobiet

środa, 4 marca 2020
Ilonka Nussbaumer
Ilonka Nussbaumer

W ciągu kolejnych pięciu lat, liczba kobiet na stanowiskach przywódczych w Danfoss zwiększy się o 50%. Kobiety stanowią aktualnie znacznie ponad jedną trzecią personelu firmy, jednakże jedynie 20% liderów w firmie. Z tego też powodu Danfoss ogłosił wdrożenie nowego ambitnego planu, który sprawi, że w roku 2022 kobiety będą stanowiły 25% pracowników na stanowiskach przywódczych, a w roku 2025 odsetek ten wyniesie 30%.

Danfoss rozpoczyna realizację ambitnego planu, który sprawi, że w ciągu kolejnych 5 lat liczba kobiet na stanowiskach przywódczych znacznie się zwiększy. Plan składa się z kilku pomniejszych inicjatyw, których celem jest zwiększenie odsetka liderek z 20 na 30 procent.

„Danfoss prowadzi swoją działalność w świecie, który wciąż się zmienia i ewoluuje. Dlatego też musimy tworzyć różnorodne środowisko pracy, w którego skład wchodzą najlepsi pracownicy potrafiący rzucać nam nowe wyzwania i będący w stanie opracowywać nowe pomysły oraz nowatorskie podejścia”, powiedział Kim Fausing, CEO w firmie Danfoss. „W świecie, w którym około połowa ludności to kobiety, właściwym jest, aby taki stan rzeczy odzwierciedlało zatrudnienie. Potrzebujemy również jak najlepszych pracowników. Różnorodność, w szerokim pojęciu i na każdym szczeblu w hierarchii firmy, jest bardzo ważnym czynnikiem pozwalającym na tworzenie jak najlepszych rozwiązań dla naszych klientów oraz sprawiającym, że Danfoss pozostaje wspaniałym miejscem pracy oferującym możliwości awansu. To dla nas krok we właściwym kierunku.” 

Kobiety stanowią dziś 30% osób zatrudnionych w Danfoss, jednakże jedynie 20% naszych liderów. Dlatego też kwestia zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach przywódczych o połowę stała się priorytetem dla globalnej organizacji Danfoss.

„Zrobiliśmy już wiele w tej sprawie, ale wiemy, że realizacja naszego ambitnego celu zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach przywódczych o 50% wymagać będzie od nas dużego wysiłku”, powiedziała Ilonka Nussbaumer, szefowa działu HR w Danfoss. „Musimy zastosować nowe, niekonwencjonalne metody, rzucić sobie wyzwanie i wysłać jednoznaczny sygnał, zarówno sobie – że kwestia ta jest dla nas priorytetowa, jak również całemu światu – że Danfoss to wspaniałe miejsce pracy zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.”

Pod hasłem różnorodności i włączenia, Danfoss rozpoczyna wiele ważnych i konkretnych inicjatyw. Wiążą się one z opowiadaniem o tym, jakim miejscem pracy jest Danfoss i co zyskujemy będąc jego pracownikami. Proces rekrutacyjny otrzyma nowe priorytety, skoncentrujemy się na zatrzymywaniu utalentowanych kobiet w naszej firmie, jak również na ich rozwoju oraz oferowaniu im szansy stania się jednym z naszych przyszłych liderów.

Oznacza to między innymi, że powinniśmy docierać do kobiet już na etapie studiów, poprzez staże, pracę dla studentów, plany mentoringowe czy sieci Danfoss. Musimy upewnić się, że istnieje równy podział na kobiety i mężczyzn w oferowanych przez Danfoss programach studiów podyplomowych i programach rozwoju talentów. Do kobiet biorących udział w tych ostatnich, przypisane zostaną osoby z wyższej kadry managerskiej, które, poprzez mentoring, będą pomagały im się rozwijać. Częścią planu rozwoju zawodowego każdego żeńskiego pracownika Danfoss będzie coaching kariery. Ponadto, każdy z liderów w naszej firmie będzie przeszkolony pod kątem naszego nowego planu, co pozwoli nam zwiększyć procentowy udział kobiet w kadrze przywódczej przynajmniej do 30% do roku 2025.

„Wiemy, że w wielu krajach ważnych pod względem prowadzonej przez nas działalności biznesowej, liczba kobiet studiujących przedmioty z grupy STEM (nauka, inżynieria, technologia, matematyka) jest zbyt niska. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby zagadnienia te, jako kierunki studiów, stawały się dla nich bardziej atrakcyjne. Jako firma inżynieryjno-technologiczna musimy wykorzystać daną nam szansę i pokazać innym firmom, jak bardzo ważne dla ich rozwoju są kobiety na stanowiskach przywódczych”, dodała Ilonka Nussbaumer.